Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif van Jakobus 01    02    03    04    05   

Braif van Jakobus 01


01Aan ale twaalf stammen, dij alerwegens verstreud binnen. Van Jakobus, knecht van God en van de Heer Jezus Christus. Groutnis! 02Wees ter allain mor blied om, bruiers en zusters, as ie in alderhande omstandegheden te laande kommen doar of joen geleuf t stoer moakt wordt. 03Ie waiten ja: as joen geleuf dat aan kin den kom ie vaaster te stoan. 04Ie mouten aan t èn tou deurzetten. Den bin ie geef, oet ain stok en schait ie in niks te kòrt. 05As ain van joe asmis te min wieshaid het den zel e God doarom vroagen. God geft elkenain, rij en zunder verwiet. Dij vragt, dij krigt dat. 06Mor hai mout vroagen in geleuf. Nait twieveln! Ain dij twievelt is ja net n waggel in zee dij deur wind grepen en opjagd wordt. 07Zo ain mout nait mainen, hai krigt wat van de Heer. 08Hai het ja twijspaalk in zien haart en wait bie aal zien doun en loaten nait wat of e wil. 09Loat n aarme bruier snaren van zien hoge stand, mor rieke van zien lege. 10 Hai zel ja vergoan as n bloum in t gras. 11 Zun komt op, mit zien hetten verschruit dij t gras: bloum vaalt òf. Zien pronk is vot. Zo zel n rieke, mit aal wat of e ondernemt, ook verkwienen. 12 Gelokkeg is ain dij in t èn blift as e aanvochten wordt. As e dat deurstoan het, krigt e t levent as kraans. Dij het God heur beloofd, dij van hom holden. 13 Gainain mout zeggen as e verlaaid wordt: "Dat komt van God." God let zok ja nait tou verkeerde dingen verlaaiden en zulm verlaaidt e ook gainent. 14 Mor zo voak as ain in verlaaiden komt den komt dat aaltied van t lokken en t trekken van zien aigen begeertes vandoan. 15 Den wordt begeerte bevrucht en boart zunde. As zunde oetwozzen is, boart dij dood. 16 Beste lu, loat joe niks wiesmoaken. 17 Enkeld goie giften en enkeld geve goaven kommen van boven, van Voader van hemellichten. Hai veraandert nait van boan en hai wordt nait verduusterd. 18 Oet vrije wil het hai ons t levent geven deurdat hai ons woarhaid verkundegen luit. Wie zollen zo te reken eersten wezen van aal wat of hai schoapen het. 19 Denk ter om, mien laive bruiers en zusters, elkenain mout gaauw wezen om te lustern, mor nait te gaauw mit mond. En nait votdoalek kwoad worden. 20 As ain kwoad wordt, dut e ja nait wat of God wil. 21 Doarom, vot mit ale voeleghaid en mit wat of ter nog van t kwoad zitten bleven is. Neem zaachtmoudeg t woord in joe op dat in joe oetzet is. Dat kin joe t levent redden. 22 Dou wat of t woord zegt en zit ter nait allain noar te lustern. Aans hol ie joezulm veur de gek. 23 Wèl of t woord heurt en zok ter nait noar het, liekt op ain dij zien gezicht zo as e dat mitkregen het, in spaigel zugt. 24 Nait meer as dat e zokzulm in t oog kregen het, is e al weer vot. Op slag verget e hou of e der oet zag. 25 Mor wèl of zok bogt over volmoakte wet dij vrijhaid geft, dij nait verget wat of e heurt en der ook noar dut, dij zel doar gelokkeg bie worden. 26 As ain maint, hai is godsdainsteg, mor het zien tong nait in toom en moakt zokzulm wat wies, dij zien godsdainsteghaid het niks om hakken. 27 Veur ons God en Voader is godsdainst zunder lek of brek: omkieken noar weeskinder en wedevraauwen in heur ellèn en zok nait aansteken loaten deur wereld.