Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Titus 01    02    03   

Braif aan Titus 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, God zien knecht, en deur Jezus Christus der op oetstuurd om wèl of God oetkozen haar tou geleuf te brengen en tou inzicht in woarhaid. Dij woarhaid moakt dat wie God dainen

02va va* mit oetzicht op aiweg leven. Dat haar God, dij nooit lugt, al aiwen leden touzegd. 03va va* Mor dou tied ter heer was, is e mit wat of e beloofd haar veurndag kommen in dij bosschop dij mie aanvertraauwd is. Doar het God, dij ons redt, mie opdracht tou geven. 05Mit t oog hierop heb ik die in Kreta blieven loaten: doe zolst zoaken doar wie nog nait aan toukommen wazzen in odder brengen en in elke stad oldsten aanstellen; en dat noar regels dij ik die oetstokt haar: 06zolst noagoan of ter op zo ain niks aan te maarken is, of e zok bie ain vraauw holdt, of e geleuvege kinder het dij gain minne noam hebben om heur lösbandeghaid of dij nait om zeggen geven. 07Der mag op n oldste niks aan te maarken wezen: hai mout ja de zoaken van God zien hoes regeln. Hai mag nait aigenwies wezen of kòrt veur de kop, gain klokjebruier of ain dij der vot inhaauwt, of dij t in zoaken nait zo naauw nemt. 08Nee, hai mout gastvrij wezen, ain dij geern gouddut, zokzulm in haand het, recht deur zee gaait, vroom en moateg is. 09Hai mout zok holden aan betraauwboare regel dij stemt mit ons leer. Den zel e ook in stoat wezen (aandern) aan te moudegen deur ze in gezonde leer te onderwiezen en wèl ons bestrieden n weerwoord te geven. 10 Der binnen ja n bult ongezeggelke lu. Mit proat dat niks om hakken het, nemen ze aandern beet. Ze kommen benoam oet Jeudse houk. 11 Zokkent mout ie t swiegen opleggen. Haile femilies zetten ze ja op kop deur heur zoaken aan te proaten dij gain pas geven. t Is heur der om te doun mensken te roppen. 12 Ain van heurent - heur aigen profeet nog wel - het zegd: "Onverbeterlieke leugenputen, dat volk van Kreta! Kwoaie baisten! Aans as vreten doun ze nait!" 13 Wat heur doar noageven wordt, is woar! Moak doarom kòrte metten mit heur. Meschain dat ze den op t punt van geleuf weer zond worden, 14 en zok nait laanger keren aan Jeudse verhoalen en aan wat of mensken heur opdroagen dij zok van woarhaid ofkeerd hebben. 15 Ales is zuver veur wèl zuver binnen. Mor veur wèl of onnuur en ongeleuveg binnen, is niks zuver. Heur verstand en heur gewaiten binnen baaident onnuur. 16 Ze zeggen dat ze God kennen, mor in heur doun en loaten valen ze hom òf. Mizzelke lu binnen t, dij nait lustern willen, nait geschikt om wat gouds te doun. 4a va 1-4va* Aan Titus, dij veurgoud mien kind haiten mag: zo ain bin we in t geleuf.

4b va va* Ik wèns die genoade en vree tou van God, ons Voader, en van Jezus Christus, dij ons redt.