Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 13


01Elkenain mout zok schikken noar gezagsdroagers dij boven hom stoan. Elk gezag komt ja van God. Ook t gezag dat ter nou is, is deur God insteld. 02Wèl zok tegen t gezag verzet, dij het zok den ook verzet tegen wat God insteld het; en zokkent zellen doar zulm de straf veur kriegen. 03Dij dut wat goud is, huift veur overhaidspersonen nait baang wezen; nee, bloots dij verkeerd dut. Wilstoe leven zunder baang te wezen veur t gezag? Dou den t goie; den zel die t n pluumke geven. 04Overhaid staait ja in God zien dainst veur dien best. Mor astoe wat verkeerds ommaans hest, den magstoe baang wezen. t Is nait veur niks dat overhaid t sweerd hantaaiert. Dij staait ja in God zien dainst om aan n deugennait zien verdainde straf te geven. 05Doarom is t neudeg dat ie joe schikken, nait allain om straf te ontlopen, mor ook om n zuver gewaiten te holden. 06Om dij reden betoal ie toch ook belasten: gezagsdroagers stoan ja in God zien dainst en doar mouten ze aaltied veur kloarstoan. 07Geef elkenain wat hom toukomt: belasten en rechten wèl ie dat schuldeg binnen; zo ook respekt en eer aan wèl ie dat schuldeg binnen. 08Zörg der veur, dat gainain wat van joe te goud het ... behaalve den de laifde dij ie nkander schuldeg binnen. Wèl of van zien noaste holdt, dij het aan wet voldoan. 09Ale geboden: nait ontraauw wezen, nait doodsloagen, nait stelen, nait begeren, en wat veur geboden der ook nog meer binnen, kin ie onderbrengen bie dizze opdracht: "Doe zelst dien noaste krekt zo laif hebben as diezulm." 10 Laifde dut noaste gain kwoad; doarom voldut laifde aan wet. 11 Doar mout ie zoveulstemeer op verdocht wezen nou ie waiten, hou loat of t is. t Wordt nou toch wel ais tied om wakker te worden. Nou is ons redden dichterbie, as dou wie tou geleuf kwammen. 12 Naacht is wied hèn; t wordt al gaauw dag. Loat we doarom oetschaaiden mit wat in duustern bekonkeld wordt en woapens aandoun dij t licht verdroagen kinnen. 13 Loat we ons fersounlek aanstellen, zo as ie dat overdag doun. Nait zoepen en mit n dronkend stel stroat op; nait juchtern en joagen; gain roeziemoaken of hoantje-de-veurste speulen. 14 Dou de Heer Jezus Christus aan as klaid. Geef joen liggoam nait teveul wil; dat jagt joen lusten mor op.