Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 10


01Bruiers en zusters, ik heb t in mien haart zo goud mit heur veur, en ik beed God veur heur dat ze red worden maggen. 02Ik mout heur ja noageven dat ze zok drok moaken veur God; mor nait mit t rechte inzicht. 03Gerechteghaid dij God geft, doar willen ze ja nait aan. Nee, ze willen heur aigen gerechteghaid gelden loaten. Zo hebben ze kop nait boegen wild veur Gods gerechteghaid. 04Wet lopt ja op Christus oet. Den kon elk dij leuft, vrijsproken worden. 05Over gerechteghaid dij van wet ofhangt, schrift Mozes: "Wèl of dut (wat wet zegt) zel doardeur leven." 06Mor gerechteghaid dij van t geleuf ofhangt, komt mit dizze bosschop: "Zeg nait bie diezulm: wèl zel omhoog goan noar hemel tou?" Dat is: om Christus omdeel te brengen. 07Of: "Wèl zel omdeel goan in onderwereld?" Dat is: om Christus oet t dodenriek weer noar boven te brengen. 08Nee! Mor wat den wel? Dit: "t Woord is stoef bie die, in dien mond en in dien haart." En dat "woord" is: t woord van t geleuf dat wie rondzeggen. 09Dat is dízze bosschop: astoe mit dien "mond" bekennen dust: "Jezus is de Heer" en mit dien "haart" leuven dust: "God het hom tou t graf oet opstoan loaten" den zelst red worden. 10 t Is t háárt ja doar ie mit leuven - dat levert joe vrijsproak op. En t is mónd doar ie mit belieden - dat levert joe behold op. 11 De Schrift zegt: "Gainent dij in hom leuft, zel der sneu bie weg kommen." 12 Het moakt ja niks oet of ie Jeud of Griek binnen. Zai hebben ja altmoal dezulfde Heer. Dij het zat om altmóál te veurzain dij n beroup op hom doun. 13 "Elkenain dij ja op de Heer zien noam n beroup dut, zel red worden." 14 Mor hou zellen ze nou op ain n beroup doun doar ze nait in leufd hebben? En hou kinnen ze in ain leuven doar ze nait van heurd hebben? En hou zellen ze heuren, as ter nait ain mit n bosschop komt? 15 En hou zellen ze n bosschop brengen, as ze der nait veur stuurd binnen? Zo staait t ter toch: "Voutstappen van wèl mit goie berichten kommen, klinken ons as meziek in oren!" 16 Mor nait altmoal hebben zai t goie nijs aannomen. Jesaja vruig ja: "Heer, wèl het leufd wat e van ons te heuren kreeg?" 17 Zo zain ie mor: t geleuf mout t van t heuren hebben. En heuren kin je, deurdat Christus sprekt. 18 Mor nou vroag ik joe: hebben ze t meschain nait heurd? Wis en zeker hebben ze dat! "Haile wereld over ging heur geluud, in ale houken en hörns van wereld kwammen heur woorden deur." 19 Mor den vroag ik: het Israël t meschain nait begrepen? Mozes is eerste dij zegt: "Ik zel joe ofgunsteg moaken op n onvolk; op n volk zunder inzicht zel ik joe vergrèld moaken." 20 Jesaja duurt t aan te zeggen: "Ik heb mie vinden loaten deur lu dij nait noar mie op zuik wazzen; ik heb mie zain loaten aan lu dij nait mit n vroag bie mie kwammen." 21 Mor van Israël zegt e: "Haile dag heb ik mien handen oetstoken noar n volk, ongeheurzoam en tegendroadsk."