Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 03


01Wat het n Jeud den op aandern veur? En wat geft t dat je besneden binnen? 02Nog al wat! Over ale kanten! Allereerst al, dat God zien oetsproaken heur aanvertraauwd binnen. 03Wat zol t ook of hebben paardie lu ontraauw west? Zel heur ontraauw aan Gods traauw n èn moaken? 04Niks ter van! Op God kin je aan, dat is wis. Mor mensken binnen altmoal gemain. Zo staait ter ja schreven: "Dat ie mor geliek kriegen zollen mit wat ie noar veuren brengen, t plaait winnen as ze over joe oordailen." 05Mor as nou ons ongeliek God zien geliek bevestegt, wat mout we den zeggen? Nou even van mensken heur kaant bekeken: is t den nait oneerlek, dat God ons straf oplegt? 06Ho even! Hou zol God aans wereld oordailen kinnen? 07Joa, mor as toch mien leugen Gods eerliekhaid zoveul beter oetkommen let, dat zien aanzain der bie wint, woarom mout ik den nog straft worden, krekt of haar ík doar verkeerd aan doan? 08Is t den meschain zo: "Loat we mor doun wat verkeerd is, den kin der wat gouds van kommen," zo as ter van ons lasterd wordt en paardie lu ons in schounen schoeven? Wèl zukswat zeggen, hebben heur straf verdaind! 09Hou zit dat nou den: geef wie (Jeuden) n streepke veur? Haalf woar! Wie hebben zevens Jeuden net zo goud as Grieken veur vouten gooid, dat zunde heur altmoal onder doem het. 10 Zo as schreven staait: "Doar is ook nog gainain rechtveerdeg!

11 Der is nait ain mit begrip, der is nait ain dij t om God te doun is.

12 Altmoal binnen ze ofdwoald, ain veur aander deugennaiten worden.
Der is gainain dij goud dut,
nee, ook nog nait ain.

13 n Open graf, dat haalsgat van heur! Mit heur tong nemen ze joe te groazen.
Addervenien is t dat ze kwielen!

14 Heur mond staait noar aans niks as vluiken en gaal spijen!
15 Runnen kinnen ze, as ze op n moord oet binnen!
16 n Spoor van vernailen en ellèn loaten ze achter!
17 In vree mit n aander leven, doar waiten ze nait van!
18 Ontzag veur God hebben ze nait in t vezaaier!" 19 Nou wait we wel: ales wat wet zegt, dat zegt dij aan t adres van wèl of onder wet valen. Zo wordt elkenain mond stopt en staait haile wereld schuldeg veur God. 20 Deur t doun van wet kin ja gain mensk veur hom vrijoetgoan. Wet let joe ja zunde kennen. 21 Mor nou is aan t licht kommen, hou of God boeten wet om vrijsprekt. Wet en Profeten haren t doar al over. 22 Hou of mensken deur in Jezus Christus te leuven, deur God vrijsproken worden. En dat geldt den veur ále mensken. Onderschaaid is ter ja nait: 23 altmoal hebben ze zundegd; gainain komt zo wied, dat God hom n pluumke geft. 24 As ze vrijsproken worden, den kriegen ze dat vergees; deur zien genoade; deurdat Christus Jezus heur vrijkocht het. 25 Dij zol - zo haar God zok dat veursteld - deur te staarven God tevree stellen, zodat wie deur te leuven weer bie hom kommen moggen. Zo kon e zain loaten,dat God rechtveerdeg is. (En dat mos wel, omreden God haar zunden dij vrouger doan wazzen, lopen loaten; 26 zo'n geduld haar e.) Zo kon e vandoag de dag zain loaten, dat God rechtveerdeg is. Zo zol blieken: God staait in zien recht, ook as e vrijsprekt wèl t van geleuf in Christus Jezus verwacht. 27 Hou zol we den nog groots wezen kinnen? Dat is veurgoud aan kaant doan! Deur welke regel? Dij van "wat heb we doan?"? Nee, mor dij van "wie leuven"! 28 Wie reken ja zo: deur te leuven wor je vrijsproken; doun wat wet vragt, telt nait. 29 Of is God allenneg Jeuden heur God en nait gliekegoud dij van haaidens? Joa wis, ook dij van haaidens! 30 Der is toch mor ain God! Nou, dij zel Jeuden vrijspreken op heur geleuf, en nait-Jeuden net zo. 31 Zet we deur dat geleuf wet den aan kaant? Gain sproake van! Wie doun dij juust recht!