Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 02


01Doarom goan ie nait vrijoet! Den main ik elkenain dij mit zien vonnes kloarstaait. Mit dat ie over n aander oordailen, oordail ie joezulm ja. Ie doun ja netgliek; joa, ie, dij joen vonnes al kloar hebben! 02Wie waiten ja: God is eerlek in zien vonnes over wèl zukswat doun. 03En reken ie den, ie doar, dij kloarstoan mit joen vonnes over wèl of zukswat doun, mor t ondertussen zulm ook doun ... reken ie der op, dat ie Gods vonnes ontlopen zellen? Nee toch! 04Heb ie zien vrundelkhaid, verdroagzoamhaid en geduld, doar t èn van weg is, niks in reken? Heb ie den nait deur dat God zo vrundelk is, allenneg mor om joe tou bekeren te brengen? 05Mor hou stiever joen kop en hou onbekeerleker joen haart, zoveulste hoger stoapelt vroak zok tegen joe op. Dat zel ie vernemen op dij dag dat God vroak nemt en hai mit zien rechtveerdeg vonnes veurndag komt. 06Hai zel elk zien loon geven noar dat e doan het. 07Wèl perbaaiern noam te moaken as lu doar je op aan kinnen deur steevaast t goie te doun, dij geft e aiweg levent. 08Mor over gladdekkers dij om woarhaid nait geven, mor zok deur onrecht laaiden loaten, komt n iezelke straf. 09Elkenain dij t verkeerde dut, komt in kniep en krigt t benaauwd; Jeuden t eerst, mor Grieken ook. 10 Elkenain dij t goie dut, krigt aanzain, eer en vree; Jeuden t eerst, mor Grieken ook. 11 God kikt ja gainent noar ogen. 12 Ale mensken dij zundegd hebben zunder dat ze wet konnen, dij goan ook verloren, zunder dat wet ter aan te pas komt. Mor ale mensken dij zundegd hebben dou wet bie heur gol, dij worden deur wet veroordaild. 13 Nait mensken dij wet heuren, goan ja bie God vrijoet, mor dij zok aan wet holden, zellen vrijsproken worden. 14 As haaidens ja, dij wet nait hebben, oet zokzulm doun wat in wet staait, den binnen dij nkander tou wet, of hebben ze wet ook nait. 15 t Wordt oet heur doun ja dudelk, dat t gedrag dat wet vragt, heur in t haart schreven staait. Zo kin heur gewaiten mit as getuge optreden, as ze ain tegen aander mit redenoatsies aankommen dij beschuldegen of vrij plaaiten 16 op dij dag dat God oordailt over wat ter in n mensk zien innerliek omgaait. En dat zel e doun, zo as ik verkundegd heb, deur Jezus Christus. 17 As ie joe nou Jeud nuimen loaten, op wet vertraauwen en mond vol hebben over God; 18 as ie waiten, wat of hai wil en oetmoaken doar of t op aan komt, omdat ie mit wet op hoogte binnen; 19 as ie der zo wis van binnen, dat ie blinden laaiden kinnen, mensken dij in duustern zitten bielichten, 20 lu dij heur verstand nait bruken, opvouden en onneuzeln wat biebrengen, omreden in dij wet van joe het t woare inzicht vörm kregen ... 21 Mor man toch! Ie dij onderricht geven aan aandern, geef ie joezulm t nait? Ie dij odder geven: "Nait stelen!" steel ie zulm aal? 22 Ie dij zeggen: "Nait ontraauw wezen!" bin ie zulm aal ontraauw? Ie dij n ofkeer hebben van ofgoden, steel ie wel oet n tempel? 23 Ie dij hoog opgeven van wet, ie moaken God te schaande deur joe nait aan wet te holden. 24 Om joe wordt ja, zo as ter staait, God zien noam lasterd in haaidenwereld. 25 Dat ie besneden binnen, helpt ja wél, as ie joe aan wet holden. Mor as ie joe nait aan wet holden, den tel ie weer veur ain dij nait besneden is. 26 Mor den ook aansom! As ain dij nait besneden is, zok holdt aan regels van wet, zel e den nait tellen veur ain dij besneden is? 27 En zel den dij man, dij van hoes oet nait besneden was, mor wet wél noakomt, joe nait oordailen? Joe, dij joe toch nait aan wet holden, schoon mit letter van wet op hoogte en besneden! 28 Jeud is ja nait, dij zok zo veurdut, en besniedenis is nait n ding dat aan joen liggoam te zain is. 29 Nee, Jeud bin ie vanbinnen, en echte besniedenis is wat van t haart. Doar komt de Gaist aan te pas, nait letter van wet. Zo ain zel prezen worden: nait deur mensken, nee, deur God.