Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, Christus Jezus zien knecht, roupen as apostel en der tou bestemd God zien bliede bosschop te brengen.

02va va* Dij haar hai vrouger al touzegd deur zien profeten. In heur haailege bouken haren dij t 03va va* over zien Zeun. As je reken van wat veur bloud dij was, den stamde hai òf van David. 04va va* Mor as je letten op de Gaist dij hom haailegde, den bliekt oet zien opstoan oet t graf: hai is aansteld as Zeun van God, mit macht bekled. Dat is Jezus Christus, ons Heer. 05va va* Deur hom kreeg wie t veurrecht der op oetstuurd te worden om onder ale volken mensken der tou te bewegen, in geleuf (God) te geheurzoamen. Zo zol hai noam moaken. 06va va* Bie dij mensken heur ie ook: Christus het joe ja roupen!

07va 1-7va* Aan aal God zien laive kinder dij in Rome touholden, haailegen dij hai roupen het. Genoade en vree veur joe van God, ons Voader, en van ons Heer Jezus Christus.

08Om te begunnen daank ik mien God deur Jezus Christus veur joe altmoal. In haile wereld hebben ze t ja over joen geleuf. 09God, dij k van haarten dain deur t evengelie van zien Zeun te verkundegen, is mien getuge dat ik aalgedureg joe nuim, 10 zo voak as k beden dou. Den vroag ik of ik nou asjeblieft ais gelegenhaid kriegen mag, mit God zien toustemmen, bie joe te kommen. 11 k Zai der ja noar oet joe ais te trevven. Den kon k joe n gaistelke goave oetdailen, dij joe as steunder dainen kon. 12 Dat mout ie zo verstoan: den kon ik maank joe tougelieks mit joe opmonterd worden; ik deur joen geleuf en ie deur mienent. 13 Ie maggen gerust waiten, bruiers en zusters, dat ik k-wait-nait-hou-voak van plan west heb joe op te zuiken. Mor aan nou tou kwam der ieder bòt weer wat tussen. Ik wol ja ook bie joe geern wat vrucht zain, krekt as bie aander haaidenvolken. 14 Grieken en nait-Grieken, geleerden en slicht volk hebben wat van mie te goud. 15 Doarom heb ik ter zo'n zin aan, ook aan joe in Rome bliede bosschop te brengen.

16 k Schoam mie ja nait veur t evengelie. t Is n kracht van God, bedould as behold veur elk dij leuft; t allereerst veur Jeuden, en den veur Grieken. 17 Doar komt Gods vrijsproak ja in aan t licht, op grond van geleuf, en veur elk dij leuft, zo as dij tekst zegt: "Rechtveerdege zel deur geleuf leven." 18 Tou hemel oet brengt God ja zien straf aan t licht over ales wat mensken aan goddelooshaid en gemaineghaid oetvreten; mensken dij woarhaid smoren in gemaineghaid. 19 Elkenain wait ja, dat God bestaait. Dat is onder heur ook bekend, God het heur t ja bekendmoakt. 20 Zien onzichtboare aigenschoppen, zien aiwege macht en goddelkhaid, worden ja, sunt dat wereld schoapen is, deur zien schepsels opmaarkt en zai hebben doar ontzag veur. Doarom kinnen zai t nait goudproaten, 21 dat ze, schoon mit God bekend, hom nait as God eerd of daankt hebben. Deur heur redenoatsies luiten ze zok in toeze brengen en wer heur haart duuster van onverstand. 22 Zai beweerden dat ze wies wazzen, mor werden haalfwies. 23 Zai hebben Gods heerlekhaid ombuut tegen beelden, doar ze óf n mensk in noamuiken dij oet tied komt, óf dat goudje dat vlogt, op vaaier poten lopt, of kropt. 24 Doarom het God heur overleverd aan onnureghaid, doar heur haarten noar longerden. Van dij gevolgen dat in dij soamenleven heur liggoamen schonden werden. 25 Ze haren t ja aanduurd Gods woarhaid te verdraaien deur leugen; t schepsel te vereren en te dainen in stee van Schepper. En díj mout toch prezen worden veur aiweg en aaid! Dat is n ding dat zeker is. 26 Doarom het God heur overleverd aan lusten om joe veur te schoamen. Heur vraauwlu hebben noatuurleke omgang ombuut tegen onnoatuurleke. 27 Net zo deden manlu. Noatuurleke gemainschop mit vraauwlu hebben ze der aan geven en ze binnen in heur hetseghaid glìn worden op nkander. Kerels legden t aan mit kerels, mor ze kregen op heur aigen bredje weerom wat ze verdaind haren mit van t rechte pad òf te goan. 28 En krekt zo as zai t ofkeurd haren mit God reken te holden, zo het God heur ook overleverd aan n gedachte dij òf te keuren is, noamelk om dingen te doun dij der nait op deur kinnen. 29 Vol zitten ze mit ale meugelke oneerlekhaid, smereghaid, hebberghaid, slechteghaid; barstendevol mit ofgunst, moord, roezie, achterbakshaid en minne bedoulens. Ze flustern 30 en lastern wat òf! Aan God hebben ze n hekel; ze denken, dat ze hom wel aan kinnen. Verwoande lu binnen t, opsnieders; hailtied vinden ze weer nije streken oet. Ze geven nait om t zeggen van heur olders. 31 Onwies, tiepelzinneg, zunder laifde of meedlieden. 32 Ze waiten best, wat of God vindt van wèl dat doun: dat ze van hom doodstraf verdainen. En toch doun ze t aal. Slimmer nog: ze hebben der heur slinger aan as aandern t ook doun.