Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, Christus Jezus zien knecht, roupen as apostel en der tou bestemd God zien bliede bosschop te brengen.

02va va* Dij haar hai vrouger al touzegd deur zien profeten. In heur haailege bouken haren dij t 03va va* over zien Zeun. As je reken van wat veur bloud dij was, den stamde hai òf van David. 04va va* Mor as je letten op de Gaist dij hom haailegde, den bliekt oet zien opstoan oet t graf: hai is aansteld as Zeun van God, mit macht bekled. Dat is Jezus Christus, ons Heer. 05va va* Deur hom kreeg wie t veurrecht der op oetstuurd te worden om onder ale volken mensken der tou te bewegen, in geleuf (God) te geheurzoamen. Zo zol hai noam moaken. 06va va* Bie dij mensken heur ie ook: Christus het joe ja roupen!

07va 1-7va* Aan aal God zien laive kinder dij in Rome touholden, haailegen dij hai roupen het. Genoade en vree veur joe van God, ons Voader, en van ons Heer Jezus Christus.

08Om te begunnen daank ik mien God deur Jezus Christus veur joe altmoal. In haile wereld hebben ze t ja over joen geleuf. 09God, dij k van haarten dain deur t evengelie van zien Zeun te verkundegen, is mien getuge dat ik aalgedureg joe nuim, 10 zo voak as k beden dou. Den vroag ik of ik nou asjeblieft ais gelegenhaid kriegen mag, mit God zien toustemmen, bie joe te kommen. 11 k Zai der ja noar oet joe ais te trevven. Den kon k joe n gaistelke goave oetdailen, dij joe as steunder dainen kon. 12 Dat mout ie zo verstoan: den kon ik maank joe tougelieks mit joe opmonterd worden; ik deur joen geleuf en ie deur mienent. 13 Ie maggen gerust waiten, bruiers en zusters, dat ik k-wait-nait-hou-voak van plan west heb joe op te zuiken. Mor aan nou tou kwam der ieder bòt weer wat tussen. Ik wol ja ook bie joe geern wat vrucht zain, krekt as bie aander haaidenvolken. 14 Grieken en nait-Grieken, geleerden en slicht volk hebben wat van mie te goud. 15 Doarom heb ik ter zo'n zin aan, ook aan joe in Rome bliede bosschop te brengen.

16 k Schoam mie ja nait veur t evengelie. t Is n kracht van God, bedould as behold veur elk dij leuft; t allereerst veur Jeuden, en den veur Grieken. 17 Doar komt Gods vrijsproak ja in aan t licht, op grond van geleuf, en veur elk dij leuft, zo as dij tekst zegt: "Rechtveerdege zel deur geleuf leven." 18 Tou hemel oet brengt God ja zien straf aan t licht over ales wat mensken aan goddelooshaid en gemaineghaid oetvreten; mensken dij woarhaid smoren in gemaineghaid. 19 Elkenain wait ja, dat God bestaait. Dat is onder heur ook bekend, God het heur t ja bekendmoakt. 20 Zien onzichtboare aigenschoppen, zien aiwege macht en goddelkhaid, worden ja, sunt dat wereld schoapen is, deur zien schepsels opmaarkt en zai hebben doar ontzag veur. Doarom kinnen zai t nait goudproaten, 21 dat ze, schoon mit God bekend, hom nait as God eerd of daankt hebben. Deur heur redenoatsies luiten ze zok in toeze brengen en wer heur haart duuster van onverstand. 22 Zai beweerden dat ze wies wazzen, mor werden haalfwies. 23 Zai hebben Gods heerlekhaid ombuut tegen beelden, doar ze óf n mensk in noamuiken dij oet tied komt, óf dat goudje dat vlogt, op vaaier poten lopt, of kropt. 24 Doarom het God heur overleverd aan onnureghaid, doar heur haarten noar longerden. Van dij gevolgen dat in dij soamenleven heur liggoamen schonden werden. 25 Ze haren t ja aanduurd Gods woarhaid te verdraaien deur leugen; t schepsel te vereren en te dainen in stee van Schepper. En díj mout toch prezen worden veur aiweg en aaid! Dat is n ding dat zeker is. 26 Doarom het God heur overleverd aan lusten om joe veur te schoamen. Heur vraauwlu hebben noatuurleke omgang ombuut tegen onnoatuurleke. 27 Net zo deden manlu. Noatuurleke gemainschop mit vraauwlu hebben ze der aan geven en ze binnen in heur hetseghaid glìn worden op nkander. Kerels legden t aan mit kerels, mor ze kregen op heur aigen bredje weerom wat ze verdaind haren mit van t rechte pad òf te goan. 28 En krekt zo as zai t ofkeurd haren mit God reken te holden, zo het God heur ook overleverd aan n gedachte dij òf te keuren is, noamelk om dingen te doun dij der nait op deur kinnen. 29 Vol zitten ze mit ale meugelke oneerlekhaid, smereghaid, hebberghaid, slechteghaid; barstendevol mit ofgunst, moord, roezie, achterbakshaid en minne bedoulens. Ze flustern 30 en lastern wat òf! Aan God hebben ze n hekel; ze denken, dat ze hom wel aan kinnen. Verwoande lu binnen t, opsnieders; hailtied vinden ze weer nije streken oet. Ze geven nait om t zeggen van heur olders. 31 Onwies, tiepelzinneg, zunder laifde of meedlieden. 32 Ze waiten best, wat of God vindt van wèl dat doun: dat ze van hom doodstraf verdainen. En toch doun ze t aal. Slimmer nog: ze hebben der heur slinger aan as aandern t ook doun.

Braif aan Romaainen 02


01Doarom goan ie nait vrijoet! Den main ik elkenain dij mit zien vonnes kloarstaait. Mit dat ie over n aander oordailen, oordail ie joezulm ja. Ie doun ja netgliek; joa, ie, dij joen vonnes al kloar hebben! 02Wie waiten ja: God is eerlek in zien vonnes over wèl zukswat doun. 03En reken ie den, ie doar, dij kloarstoan mit joen vonnes over wèl of zukswat doun, mor t ondertussen zulm ook doun ... reken ie der op, dat ie Gods vonnes ontlopen zellen? Nee toch! 04Heb ie zien vrundelkhaid, verdroagzoamhaid en geduld, doar t èn van weg is, niks in reken? Heb ie den nait deur dat God zo vrundelk is, allenneg mor om joe tou bekeren te brengen? 05Mor hou stiever joen kop en hou onbekeerleker joen haart, zoveulste hoger stoapelt vroak zok tegen joe op. Dat zel ie vernemen op dij dag dat God vroak nemt en hai mit zien rechtveerdeg vonnes veurndag komt. 06Hai zel elk zien loon geven noar dat e doan het. 07Wèl perbaaiern noam te moaken as lu doar je op aan kinnen deur steevaast t goie te doun, dij geft e aiweg levent. 08Mor over gladdekkers dij om woarhaid nait geven, mor zok deur onrecht laaiden loaten, komt n iezelke straf. 09Elkenain dij t verkeerde dut, komt in kniep en krigt t benaauwd; Jeuden t eerst, mor Grieken ook. 10 Elkenain dij t goie dut, krigt aanzain, eer en vree; Jeuden t eerst, mor Grieken ook. 11 God kikt ja gainent noar ogen. 12 Ale mensken dij zundegd hebben zunder dat ze wet konnen, dij goan ook verloren, zunder dat wet ter aan te pas komt. Mor ale mensken dij zundegd hebben dou wet bie heur gol, dij worden deur wet veroordaild. 13 Nait mensken dij wet heuren, goan ja bie God vrijoet, mor dij zok aan wet holden, zellen vrijsproken worden. 14 As haaidens ja, dij wet nait hebben, oet zokzulm doun wat in wet staait, den binnen dij nkander tou wet, of hebben ze wet ook nait. 15 t Wordt oet heur doun ja dudelk, dat t gedrag dat wet vragt, heur in t haart schreven staait. Zo kin heur gewaiten mit as getuge optreden, as ze ain tegen aander mit redenoatsies aankommen dij beschuldegen of vrij plaaiten 16 op dij dag dat God oordailt over wat ter in n mensk zien innerliek omgaait. En dat zel e doun, zo as ik verkundegd heb, deur Jezus Christus. 17 As ie joe nou Jeud nuimen loaten, op wet vertraauwen en mond vol hebben over God; 18 as ie waiten, wat of hai wil en oetmoaken doar of t op aan komt, omdat ie mit wet op hoogte binnen; 19 as ie der zo wis van binnen, dat ie blinden laaiden kinnen, mensken dij in duustern zitten bielichten, 20 lu dij heur verstand nait bruken, opvouden en onneuzeln wat biebrengen, omreden in dij wet van joe het t woare inzicht vörm kregen ... 21 Mor man toch! Ie dij onderricht geven aan aandern, geef ie joezulm t nait? Ie dij odder geven: "Nait stelen!" steel ie zulm aal? 22 Ie dij zeggen: "Nait ontraauw wezen!" bin ie zulm aal ontraauw? Ie dij n ofkeer hebben van ofgoden, steel ie wel oet n tempel? 23 Ie dij hoog opgeven van wet, ie moaken God te schaande deur joe nait aan wet te holden. 24 Om joe wordt ja, zo as ter staait, God zien noam lasterd in haaidenwereld. 25 Dat ie besneden binnen, helpt ja wél, as ie joe aan wet holden. Mor as ie joe nait aan wet holden, den tel ie weer veur ain dij nait besneden is. 26 Mor den ook aansom! As ain dij nait besneden is, zok holdt aan regels van wet, zel e den nait tellen veur ain dij besneden is? 27 En zel den dij man, dij van hoes oet nait besneden was, mor wet wél noakomt, joe nait oordailen? Joe, dij joe toch nait aan wet holden, schoon mit letter van wet op hoogte en besneden! 28 Jeud is ja nait, dij zok zo veurdut, en besniedenis is nait n ding dat aan joen liggoam te zain is. 29 Nee, Jeud bin ie vanbinnen, en echte besniedenis is wat van t haart. Doar komt de Gaist aan te pas, nait letter van wet. Zo ain zel prezen worden: nait deur mensken, nee, deur God.

Braif aan Romaainen 03


01Wat het n Jeud den op aandern veur? En wat geft t dat je besneden binnen? 02Nog al wat! Over ale kanten! Allereerst al, dat God zien oetsproaken heur aanvertraauwd binnen. 03Wat zol t ook of hebben paardie lu ontraauw west? Zel heur ontraauw aan Gods traauw n èn moaken? 04Niks ter van! Op God kin je aan, dat is wis. Mor mensken binnen altmoal gemain. Zo staait ter ja schreven: "Dat ie mor geliek kriegen zollen mit wat ie noar veuren brengen, t plaait winnen as ze over joe oordailen." 05Mor as nou ons ongeliek God zien geliek bevestegt, wat mout we den zeggen? Nou even van mensken heur kaant bekeken: is t den nait oneerlek, dat God ons straf oplegt? 06Ho even! Hou zol God aans wereld oordailen kinnen? 07Joa, mor as toch mien leugen Gods eerliekhaid zoveul beter oetkommen let, dat zien aanzain der bie wint, woarom mout ik den nog straft worden, krekt of haar ík doar verkeerd aan doan? 08Is t den meschain zo: "Loat we mor doun wat verkeerd is, den kin der wat gouds van kommen," zo as ter van ons lasterd wordt en paardie lu ons in schounen schoeven? Wèl zukswat zeggen, hebben heur straf verdaind! 09Hou zit dat nou den: geef wie (Jeuden) n streepke veur? Haalf woar! Wie hebben zevens Jeuden net zo goud as Grieken veur vouten gooid, dat zunde heur altmoal onder doem het. 10 Zo as schreven staait: "Doar is ook nog gainain rechtveerdeg!

11 Der is nait ain mit begrip, der is nait ain dij t om God te doun is.

12 Altmoal binnen ze ofdwoald, ain veur aander deugennaiten worden.
Der is gainain dij goud dut,
nee, ook nog nait ain.

13 n Open graf, dat haalsgat van heur! Mit heur tong nemen ze joe te groazen.
Addervenien is t dat ze kwielen!

14 Heur mond staait noar aans niks as vluiken en gaal spijen!
15 Runnen kinnen ze, as ze op n moord oet binnen!
16 n Spoor van vernailen en ellèn loaten ze achter!
17 In vree mit n aander leven, doar waiten ze nait van!
18 Ontzag veur God hebben ze nait in t vezaaier!" 19 Nou wait we wel: ales wat wet zegt, dat zegt dij aan t adres van wèl of onder wet valen. Zo wordt elkenain mond stopt en staait haile wereld schuldeg veur God. 20 Deur t doun van wet kin ja gain mensk veur hom vrijoetgoan. Wet let joe ja zunde kennen. 21 Mor nou is aan t licht kommen, hou of God boeten wet om vrijsprekt. Wet en Profeten haren t doar al over. 22 Hou of mensken deur in Jezus Christus te leuven, deur God vrijsproken worden. En dat geldt den veur ále mensken. Onderschaaid is ter ja nait: 23 altmoal hebben ze zundegd; gainain komt zo wied, dat God hom n pluumke geft. 24 As ze vrijsproken worden, den kriegen ze dat vergees; deur zien genoade; deurdat Christus Jezus heur vrijkocht het. 25 Dij zol - zo haar God zok dat veursteld - deur te staarven God tevree stellen, zodat wie deur te leuven weer bie hom kommen moggen. Zo kon e zain loaten,dat God rechtveerdeg is. (En dat mos wel, omreden God haar zunden dij vrouger doan wazzen, lopen loaten; 26 zo'n geduld haar e.) Zo kon e vandoag de dag zain loaten, dat God rechtveerdeg is. Zo zol blieken: God staait in zien recht, ook as e vrijsprekt wèl t van geleuf in Christus Jezus verwacht. 27 Hou zol we den nog groots wezen kinnen? Dat is veurgoud aan kaant doan! Deur welke regel? Dij van "wat heb we doan?"? Nee, mor dij van "wie leuven"! 28 Wie reken ja zo: deur te leuven wor je vrijsproken; doun wat wet vragt, telt nait. 29 Of is God allenneg Jeuden heur God en nait gliekegoud dij van haaidens? Joa wis, ook dij van haaidens! 30 Der is toch mor ain God! Nou, dij zel Jeuden vrijspreken op heur geleuf, en nait-Jeuden net zo. 31 Zet we deur dat geleuf wet den aan kaant? Gain sproake van! Wie doun dij juust recht!

Braif aan Romaainen 04


01Wat zel we den van Abraham, ons stamvoader, zeggen? Wat het e beurd? 02As Abraham ja op grond van wat of hai doan haar, rechtveerdeg verkloard wer, den kin e n hoge toon aansloagen tegen God. Mor zo is t nait! 03Want wat zegt de Schrift ter van: "Abraham het God leufd en vertraauwd, en dat rekende God hom as rechtveerdeghaid aan." 04Nou wordt as ain waarkt, hom loon toukend, nait as gunst, mor as verdainste. 05Mor wèl nait waarkt, mor leuft in hom dij goddelozen vrijsprekt, dij wordt dat geleuf aanrekend as rechtveerdeghaid. 06Net zo geft ook David hoog op van de man dij God veur rechtveerdeg deurgoan let, zunder dat e der wat veur doan het:
07"Gelokkeg wèl heur misstappen vergeven werden, van wèl heur zunden God zee: 'Zaand ter over!'

08Gelokkeg wèl de Heer zien zunden nait aanrekent." 09Worden hier "gelokkeg" nuimd wèl besneden binnen, of ook wèl dat nait binnen? Wie zeggen ja: omdat Abraham leufde, luit God hom veur rechtveerdeg deurgoan. 10 Mor hou is dat den goan? Was e dou besneden of nait? Nee, dat was nog veur dat e besneden wer. 11 Mit t maark van besniedenis kreeg e van God n stempel der op, dat e deur te leuven rechtveerdeg was, nog veur e besneden wer. Zo kon e as voader gelden van aal dijent dij as onbesneden mensken tou geleuf kommen; zo kon héúr dij rechtveerdeghaid ook tourekend worden; 12 tougelieks as voader van dij haile besneden gemainschop. Mor den mozzen ze nait enkeld oet dij kring stammen, mor ook zulm weg van geleuf goan dij Abraham as onbesnedene ging. 13 Wet gol ja nog nait dou Abraham of zien noageslacht belofte kreeg, dat e wereld aarven zol. Wat gol was: dat je rechtveerdegd wazzen op grond van geleuf. 14 As wèl oet kring van wet stammen ja aarfgenoam binnen, den is t geleuf n wazzen neus worden en is belofte aan kaant zet. 15 Wet moakt joe ja strafboar. Mor doar gain wet is, kin je dij ook nait overtreden. 16 Dat t geleuf as grond geldt, is hierom: den blift genoade regel. Dat mout, om belofte zeker te stellen veur Abraham zien háile noageslacht; nait allenneg veur wèl oet kring van wet stammen, mor ook veur wèl leven oet Abraham zien geleuf en vertraauw. Dij is ja voader van ons altmoal. 17 Zo as ter schreven staait: "Om voader van n bult volken te worden heb ik die bestemd." Dat zee dij God, doar hai in leufd haar; dij doden leventeg moakt, en wat ter nait is, opropt of was t ter aal. 18 Nog aaltied hoopvol, dou ale hoop verswonnen leek, het Abraham vertraauwd: ik wor voader van n bult volken, zo as mie zegd is: "(As steerns aan lucht,) zó zel dien noageslacht wezen." 19 Zien geleuf wer nait swakker dou e vernam, dat zien liggoam oetleefd was - hai was ja al sikkom honderd joar - en dat veur Sara kaans om kinder te kriegen verbie was. 20 Aan Gods belofte begunde hai nait deur ongeleuf te twieveln. Nee, in zien geleuf kwam e juust staarker te stoan. En wat eerde hai God doar mit, 21 dat e der zo vaast van overtuugd was: God is hail wel bie machte noa te kommen wat e touzegd het. 22 Om dij vasteghaid wer zien geleuf hom den ook as rechtveerdeghaid aanrekend. 23 En dat dat woord "zo wer hom dat aanrekend" optaikend wer, dat was nait allain om hom, 24 mor ook om ons, dij t in toukomst aanrekend worden zol; ons, dij leuven in hom dij ons Heer Jezus oet t graf opstoan luit; 25 dij Jezus, dij oetleverd wer om ons zunden en opwekt om ons rechtveerdeg te moaken.

Braif aan Romaainen 05


01Loat we den, nou we rechtveerdeg verkloard binnen op grond van geleuf, n goie verstandholden mit God bewoaren deur ons Heer Jezus Christus. 02Hai het t ja ook veurmekoar moakt, dat wie nou bie God in n goud bladje stoan. Loat we ook snaren van ons verwachten dat God ons tou aanzain brengen zel. 03Joa alderdeegs: loat we der ook mor van snaren as we in kniep kommen. Doar leer we t volholden ja van. 04En as we volholden, moakt dat ons flink. Dat geft ons weer hoop. 05En mit dij hoop kom we nait bedrogen oet. Ons haarten binnen ja vol van God zien laifde. Dat komt van de hillege Gaist, dij e ons geven het. 06Dou wie ja nog niks biezetten konden, is Christus veur ons sturven. Mout ie es begriepen: veur mensken dij doudestieds nog goddeloos wazzen! 07Veur n rechtvéérdeg mensk joen levent te geven, zel joe ja al stoer genog valen; ook al kin t wel ais wezen, dat ain veur n goud mensk dat over het. 08Mor God let zain hou geern of hai ons lieden mag, deurdat Christus, dou we nog zúndoars wazzen, veur ons sturven is. 09Nou, den zel hai toch, nou wie ainmoal om zien staarven vrijsproken binnen, zoveulstemeer ons woaren veur straf? 10 As t ja, dou we nog tegen hom stonden, veur ons weer goudmoakt is mit God deurdat zien Zeun veur ons sturven is, houveulste zekerder zel den, nou dat ainmoal gebeurd is, zien levent ons redden. 11 Mor doar blift t nait bie! Loat we mor snaren van God. Ons Heer Jezus Christus, dij t nou veur ons goudmoakt het mit God, moakt ons dat meugelk. 12 Doarom kin we n vergelieken moaken. t Is deur ain mensk dat zunde in wereld kwam, en deur dij zunde de dood. Zo kreeg dood ale mensken te pakken. Doar kregen ze heur zunde mit betoald. 13 Veurdat wet kwam, was ter ja al wel zunde in wereld. Mor zunde wordt joe nait aanrekend, as ter gain wet is. 14 Nee, mor van Adam òf, aan Mozes tou het dood ook macht had over mensken dij heur zunde ja nait geliek stellen kinnen mit Adam zien overtreden. Nou staait dij model veur hom, dij kommen zol. 15 Toch kin dij misstap nait tegen genoadegoave aan. Al binnen deur ain zien misstap k-wait-nait-houveul mensken sturven, helftemeer is God zien genoade k-wait-nait-houveul mensken te goude kommen. En dat geldt zodounde ook van wat of hai in dij genoade van ain mensk, Jezus Christus, geft. 16 Wat dij aine deur zien zunde aanricht het, kin nait aan tegen (God zien) geschenk. Dou ja op dij aine zien doad t vonnes kwam, draaide dat oet op n veroordailen. Mor dou noa n haile bult misstappen God mit zien goave kwam, draaide t oet op vrijsproak. 17 Deur dij aine zien misstap mag den dood aan macht kommen wezen - deur dij aine! - zoveulstemeer zellen nou leventege mensken aan macht kommen deur dij aine: Jezus Christus. En dat geldt dijent, dij zoveul gunst touvaalt dat ze vrijsproak veur niks hebben. 18 Wie moaken reken op: net as t deur ain misstap veur ale mensken oetdraaide op n veroordailen, zo draaide t deur ain rechtveerdege doad veur ale mensken oet op vrijsproak. Doar wer heur t levent in gund. 19 Net as ja deur ain zien ongeheurzoamhaid k-wait-nait-houveul mensken zundoars werden, zo zellen deur ain zien geheurzoamhaid k-wait-nait-houveul mensken rechtveerdeg worden. 20 Nou is wet ter wel bie kommen, dat ter mor meer as misstap aan t licht kommen zol. Mor doar zunde aanwos, het genoade der nog n schep bovenop doan. 21 Den kin, net as zunde deur dood heur macht gelden dee, zo ook genoade deur vrijsproak heur macht gelden doun en ons zo aiweg levent geven deur Jezus Christus, ons Heer.

Braif aan Romaainen 06


01Wat zel we den zeggen: loat we mor deurgoan mit zundegen, den krieg we zoveulstemeer genoade? 02Gain sproake van! As we toch veur zunde t ter tou doan hebben, hou zel we der den nog in leven? 03Ie waiten toch wel: wie altmoal dij deur deup in Christus opnomen binnen, binnen in zien dood opnomen? 04Deur deup opnomen in zien dood, bin we dus mit hom begroaven. Den kon wie ook, net as Christus tou t graf oet opston deur zien Voader zien macht, n nij levent laaiden. 05As we ja zo mit hom vergruid binnen dat we net as hai staarven, den zel t ook zo wezen dat we net as hai opstoan. 06Wie besevven ja: ons olde mensk is mit hom aan t kruus sloagen om aan dat zundeg bestoan n èn te moaken, dat we nait laanger zunde dainen zollen. 07Dij sturven is, is van rechten van zunde òf. 08Mor as wie mit Christus sturven binnen, vertraauw we der op dat wie ook mit hom leven zellen. 09Wie waiten ja: nou Christus oet dood opstoan is, staarft e nait meer; dood het niks meer over hom te zeggen. 10 Zien staarven betaikent dat e veurgoud van zunde òf kwam; zien levent betaikent, dat e leeft veur God. 11 Zo mout ie joezulm ook zain: as dood veur zunde, mor as levend veur God, in Christus Jezus. 12 Loat zunde in joen vergankelk bestoan nait meer boas speulen en geef nait tou aan wat dij begeert. 13 Lain joen vermogens nait laanger aan zunde as riw om verkeerde dingen mit te doun. Lain joezulm aan God as mensken dij van dood weer leventeg worden binnen. Lain joen vermogens aan God as riw om goud mit te doun. 14 Zunde mag nait laanger boas over joe speulen: ie stoan ja nait onder wet, mor onder genoade. 15 Wat nou? Zel we den mor aanzundegen, omdat we nait onder wet stoan, mor onder genoade? Niks ter van! 16 As ie bie ain in dainst kommen as ondergeschikte, bin ie zien knecht en mout ie doun wat e zegt. Dat mag joe dudelk wezen. Mor nou, ain van baaident: ie kaizen veur zunde en dat lopt op dood oet, óf veur geheurzoamhaid en dat lopt oet op gerechteghaid. 17 Mor God daank, bin ie gain knecht meer van zunde! Nou heb ie joe van haarten schikt noar t leefpetroon dat God joe leren luit. 18 Vrij van zunde bin ie worden en in dainst kommen van gerechteghaid. 19 Ik bruuk mor beelden oet t alledoagse levent: k heb ja mit swakke mensken te doun. Krekt zo as ie joezulm vrouger in dainst van onnureghaid en lösbandeghaid steld hebben zodat ie joe aan gain wet of regel keerden, zo mout ie dat nou doun in dainst van gerechteghaid zodat ie joe op n haaileg levent touleggen. 20 Dou ie zunde zien knecht wazzen, haar gerechteghaid gain vat op joe. 21 Nou, en wat het dat nou opsmeten? Aal dij dingen doar ie joe nou veur schoamen! t Draaide ja op dood oet. 22 Mor deurdat ie nou van zunde löskommen binnen en bie God in dainst, levert joe dat n haaileg gedrag op. Dat lopt op aiweg levent oet. 23 Loon dat zunde betoalt, is de dood, mor wat God joe geft, is aiweg levent in gemainschop mit Christus Jezus, ons Heer.

Braif aan Romaainen 07


01Bruiers en zusters, ie waiten toch dat wet allenneg wat over ain te zeggen het, zo laank as e leeft. Ie hebben ja verstand van wetten! 02n Traauwde vraauw, om mor wat te nuimen, is deur wet aan heur man bonden, zo laank as dij leeft; mor komt man oet tied, den is ze deur dij wet van heur man òf. 03Ze zol veur n echtbreekster deurgoan as ze zok mit n aander man inlet zo laank as heur aigen man nog leeft. Mor as heur man oet tied is, den is ze van dij wet òf. Van dij gevolgen, dat ze gain echtbreekster is as ze mit n aander gaait. 04Dat paas ik nou, mien beste bruiers en zusters, op joe tou. Ie binnen ook doodmoakt veur wet deur Christus zien staarven, om nou mit n áánder te goan: mit hom, dij oet doden opstoan is. Den kon wie vrucht droagen veur God. 05Dou wie op ons aigen krachten aanwezen wazzen, waarkten in ons liggoam de zundege begeertes dij wet in ons oproupen haar. En dij smeten vrucht op veur dood. 06Mor nou het wet niks meer over ons te zeggen: wie binnen doodgoan veur dij wet dij ons in zien struup haar. Zo bin we vannijs knechten. Mor nou van de Gaist en nait zo as vanolds, letterknechten. 07Wat zel we der nou van zeggen? Is wet zunde? Hailemoal nait! Mor k zol nait waiten hebben wat zunde was, aans as deur wet. k Zol ja nait waiten hebben wat begeren was, as wet nait zegd haar: "Magst nait begeren." 08Mor zunde het zien kaans grepen dij t gebod hom gaf en het in mie alderhande begeertes oproupen. Zunder wet was zunde dood, 09en zunder wet was ik ainmoal leventeg. Mor dou t gebod kwam, leefde zunde op, 10 mor ik ging dood. En zo bleek juust dat gebod, dat bedould was om levent te brengen, mie de dood te doun. 11 Zunde kreeg ja deur dat gebod n handvat om mie n rad veur ogen te draaien en zo het dij mie doardeur doodmoakt. 12 Zo zain ie mor: wet is wel haaileg, en t gebod is haaileg en eerlek en goud. 13 Is t goie den mien dood worden? Nee hur: zunde! En dat was om heur as zunde in de kiekerd lopen te loaten, deurdat ze mie mit t goie de dood dee. Zo zol deur t gebod dudelk worden, hou deurtrapt zundeg dij zunde wel is. 14 Wie waiten dat wet van Gods Gaist komt. Mor ik bin bloots n zundeg mensk, verkocht aan zunde. 15 Ik begriep mien aigen doun en loaten nait. Ik dou ja nait wat of ik veur haar, nee, mor doar k n ofgriezen van heb, dát dou k juust. 16 As ik nou dou wat of ik ainlieks nait veur heb, geef ik toch zulm tou: wet het t bie t goie èn. 17 Mor nou bin ik t ainlieks nait meer dij t dut, mor zunde dij in mie touholdt. 18 Ik wait ja mor aal te goud dat in mie, dat is in mien noatuur, niks gain gouds woont. t Goie wíllen, dat lokt mie wel zo'n beetje, mor t ook doun ... ho mor! 19 Ja nait wat ik wil, dou ik: t goie; mor wat ik nait wil, t verkeerde, dat heb ik bie t èn. 20 Mor as ik nou dou wat ik ainlieks nait wil, den bin ik t zulm nait meer dij t dut, mor zunde dij in mie woont, dij dut dat. 21 Zo is dit mien ondervinden: as k t goie doun wil, komt krekt t verkeerde der oet. 22 Ik vernuver mie vanbinnen over Gods wet, 23 mor in mien doun en loaten ontdek ik n aander wet. Dij is in stried mit wet dij ik innerliek aannomen heb, en speult mie in handen van wet van zunde dij in mie leeft. 24 Wat bin ik toch n ongelokkeg stok mensk! Wèl zel mie vrijmoaken oet dit bestoan doar dood boas over is? 25 Daank aan God! Dat dut Jezus Christus, ons Heer! 26 Zo is t nou den: zulm dain ik mit mien verstand Gods wet, mor in mien doun en loaten geef ik mie over aan wet van zunde.

Braif aan Romaainen 08


01Wèl ain is mit Christus Jezus, wordt nait meer veroordaild. 02Wet van de Gaist, dij in Christus Jezus levent geft, het joe vrijmoakt van wet van zunde en dood. 03Wat wet nait kloarkriegen kon deur t seupele bestoan van mensken, dat het God doan: om boas te worden over zunde het hai zien aigen Zeun stuurd. Dij leek, zo te zeggen, op n zundeg mensk. Zo het hai in dat bestoan zulm, zunde veroordaild. 04Zo kon aan wat wet aaist voldoan worden deur ons, dij ons t pad nait wiezen loaten deur ons noatuur, mor deur de Gaist. 05Lu dij heur noatuur volgen, zinnen op wat dij noatuur wil. Mor wèl de Gaist volgen, zinnen op wat de Gaist wil. 06Doar noatuur zien zinnen op zet, dat brengt joe de dood. Mor doar de Gaist zien zinnen op zet, dat brengt joe levent en vree. 07Zundege noatuur staait ja vijandeg tegen God over, legt zok nait deel bie wat Gods wet zegt. Kin dat alderdeegs nait! 08Wèl of n zundeg levent laaiden, kinnen God nooit noar t zin wezen. 09Mor ie binnen nait onder beslag van noatuur, mor van de Gaist. Gods Gaist woont toch in joe? Mor wèl Christus zien Gaist nait het, dij heurt nait bie hom. 10 As Christus in joe touholdt, mag joen liggoam deur zunde wel dood toudoan wezen, mor joen gaist leeft. Dat is te daanken aan gerechteghaid. 11 As de Gaist in joe woont van hom, dij Jezus opwekt het tou dood oet, zel e ook joen staarvelk liggoam n moal leventeg moaken deur kracht van zien Gaist, dij in joe touholdt. Hai het Christus ja ook oet dood opwekt. 12 Dat zodounde, bruiers en zusters, bin we nait laanger verplicht om zulm ons aigen levent te bepoalen. 13 As ie dat aal doun, zel ie der aan doodgoan. Mor as ie deur de Gaist n èn moaken aan joen zundege doaden, den zel ie leven. 14 Altmoal dij zok deur Gods Gaist laaiden loaten, binnen Gods kinder. 15 De Gaist, dij ie van God kregen hebben, moakt gain sloaven van joe om joe schrik op hoed te joagen. Nee toch! Dij Gaist het joe kinder van God moakt, zodat wie roupen: "Abba, Pabbe!" 16 Dij Gaist stemt in mit ons gaist, dat wie Gods kinder binnen. 17 As wie kinder binnen, den bin we ook aarfgenoamen. Den dail we aarvenis mit Christus. As wie dailen in zien lieden, zel wie ook ja in zien heerlekhaid dailen. 18 Noar mien bereken, het wat wie nou verduren mouten niks te betaiken bie glorie dij veur ons weglegd is en dij ainmoal aan t licht komt. 19 Haile scheppen longert ter noar dat aan t licht komt wèl Gods kinder binnen. 20 Scheppen zit ja onder permoters van n zinloos bestoan. Nait oet aigen vrije wil, mor omdat God heur doartou veroordaild het. Mor der is nog hoop! 21 Scheppen zel ja ook vrij worden oet dood zien macht en zel dailen in vrijhaid en glorie van Gods kinder. 22 Wie waiten dat haile scheppen aan nou tou, poest en stìnt as n vraauw dij n potje krigt. 23 En scheppen nait allenneg, mor wiezulm ook. Wie, dij de Gaist toch kregen hebben as n veurschot op wat of we nog kriegen. Wie poesten en stìnnen ook, en wachten der nog op, dat God ons tou zien kinder moakt en ons haile doun en loaten vrijmoakt. 24 Deur dij hoop bin we ja red. Mor wat je al zain kinnen, doar hoop je nait meer op. Der is toch gainain dij dat dut? 25 Wie hopen op wat we nog nait zain kinnen. Doar is wel volholden bie neudeg! 26 Krekt zo springt de Gaist ons bie. Wat of we beden zellen en hou of dat krekt heurt, wait we nait. Mor de Gaist dut n goud woordje veur ons mit poesten en stìnnen doar gain woorden veur binnen. 27 God, dij t daipste wezen van mensken haildaal deurhet, wait woar de Gaist op oet is. Dij zien plaait veur geleuvegen is ja op God ofstemd. 28 Wie waiten dat t aal goud komt veur heur dij God laifhebben en veur wèl van t begun òf aan oetkozen binnen. 29 Mensken, dij e vrouger al op t oog haar, het e der vrouger ook al veur bestemd op zien Zeun te lieken. Den zol dij oldste wezen maank n haile rieg bruiers. 30 Nou, wèl of e doar vrouger tou bestemd haar, díj het e (nou) ook roupen. En wèl e roupen het, het e ook vrijsproken. En wèl e vrijsproken het, dij het e ook aanzain geven. 31 Wat mout we der nog meer van zeggen? As God aan ons kaant staait, wèl zel ons den wat doun? 32 Hai woart zien aigen Zeun nait, mor het hom veur ons overleverd. Zol hai den noa zo'n grode goave, ons aal t aander ook nait geven? 33 Wèl zel wat inbrengen tegen wèl God oetkeurd het? God meschain? Mor dij sprekt ons ja vrij! 34 Wèl zel heur veroordailen? Christus Jezus meschain? Dij is ja sturven, meer nog: dij is alderdeegs opwekt en zit aan God zien rechterhaand om ons zoak te beplaaiten. 35 Wèl zel ons schaaiden van Christus zien laifde? Dat we in t naauw kommen of in nood, dat we achternoazeten worden, verlet om eten of klaaier hebben, dat we alderdeegs gevoar lopen vermoord te worden? 36 Der staait ja schreven: "Om ons traauw aan joe bin we aalgedureg in levensgevoar; wor we rekend as slachtvij." 37 Mor over dat altmoal wor we mit glaans en glorie de boas. Dat heb we te daanken aan hom, dij van ons holdt. 38 Ik bin der wis van, dat niks ons en God zien laifde oetnkander hoalen kin: dood of levent nait, engels of hogere machten nait, heden of toukomst nait, noatuurkrachten nait, 39 of we nou over n hoge baarg hèn mouten of deur n daip daal hèn: niks kin ons en God oetnkander hoalen, dij ons zien laifde zain let in Christus Jezus, ons Heer.

Braif aan Romaainen 09


01t Is woar wat of ik nou zeg; Christus staait ter achter; ik laig nait. Mien gewaiten dat hillege Gaist in haand het, betuugt dat ook: 02der is wat, doar ik t slim stoer mit heb, doar ik aaldeur haartzeer om heb. 03Ik wol zulm wel as n vervlökte bie Christus vandoan stuurd worden, as ik doar mien bruiers, mien aigen vlaais en bloud, mit redden kon. 04t Binnen Isrelieten, ooit as kind aannomen, tou aanzain brocht. Der is mit heur ain en aandermoal n verbond aangoan, ze kregen wet, eredainst en touzeggens. 05Zai maggen oartsvoaders heurent nuimen. Oet heur stamt noar zien menselke kaant de Christus, dij t over ales te zeggen het, veur aiweg as God te priezen, zekerwoar!

06Nou mout ie nait mainen dat God gain woord holden het. "Israël", dat is ja nait: altmoal dij van Israël ofstammen. 07Dijent vörmen Abraham zien stam ook ja nait. Ze binnen wel altmoal kinder, mor "van joen stam zel je (allenneg) bie Isaak spreken kinnen." 08Dat betaikent: nait kinder dij Abraham zien bloud hebben, binnen Gods kinder. Nee, kinder dij touzegd binnen, gelden as Abraham zien stam. 09Der wer ja n touzeggen doan, dou God zee: "Ankom joar om distied kom ik weerom en den zel Sara n zeun hebben."

10 En nait allenneg bie heur lag dat zo, mor ook bie Rebekka. Doar ging t nog wel om kinder dij ainendezulfde man verwekt haar: ons veurvoader Isaak. 11a va 11-13va* Dou dij ja nog nait geboren wazzen en nog gain goud of verkeerd doan haren, 11b va va* Zo mos gelden blieven, dat God veuròf zien keus moakt, 12b va va* wer tegen heur zegd: "Grootste zel knecht wezen bie lutjeste." 12a va va* dij nait bepoald wordt deur wat mensken doun, mor deur hom dij joe ropt.

13 va va* (Net as ter ook staait:) "Jakob heb ik veurtrokken, Esau achteroet zet." 14 Wat zel we der den van zeggen? Mag we God van oneerlekhaid beschuldegen? Gain sproake van! 15 Hai zegt ja tegen Mozes: "Mit wèl of ik meedlieden hebben wil, dat zel ík waiten, en om wèl of ik mie bekommern wil, dat zel ík oetmoaken." 16 Dat zodounde: nait wèl of t wil, of der drok veur in de weer is, het t in haand, mor God, dij t mit joe te doun het. 17 De Schrift zegt ja tegen farao: "Nou krekt doarveur heb ik die weer in t èn kommen loaten, dat ik aan die zain loaten kon hou staark of ik bin en in haile wereld vernuimd worden zol." 18 Zo zain ie mor: as hai dat wil, het e meedlieden mit ain; mor as hai dat wil, kin e ain ook aalaan stiefkoppeger moaken.

19 Nou zel ie tegen mie zeggen: "Wat het e den nog te mòtjen? Het ooit ain tegenholden, wat of hai wol?" 20 Mor man! Wat verbeeldstoe die wel dastoe God in mond zitten duurst? Wat ain oet handen komt, zegt toch nait tegen wèl of t moakt het: "Woarom muikstoe mie nou zó?" 21 Is poddebakker sums gain boas over zien klaai? Mag e nait oet aigenste klaaikloet ain pot moaken veur pronk en n aander veur ombaalgen? 22 Stel nou ais: God wol geern zain loaten hou kwoad of e was en vernemen loaten, hou machteg; mor luit toch dij potten doar e kwoad op was, nog geworden, schoon dat ze der aan tou wazzen kepot gooid te worden. Zoveul geduld haar e! 23 En as e dat den ook nog doan het om zain te loaten mit houveul eer hai dij potten, doar e meedlieden mit haar, overloaden wol? Veur dij eer haar e ze vrouger al bestemd, 24 mor nou het e ze der ook tou roupen, nait allenneg oet Jeuden, mor ook oet haaidens. En dij potten dat bin wie! 25 Zo zegt e ook bie Hosea: "Den zel ik wat mien volk nait was: 'mien volk' nuimen, en t wicht dij k nait lieden mog: 'mien laiverd.' 26 Op t stee doar heur zegd was: 'Ie binnen mien volk nait!' doar zellen ze nuimd worden: 'kinder van God dij leeft.'" 27 En Jesaja ropt t over Israël oet: "Of binnen Israël zien zeuns in mennegte ook aan t zeezaand geliek, toch is t mor n stattje dat red worden zel. 28 Wat of de Heer aanzegd het, zel e doun op wereld; hai nemt de kòrtste weg en moakt doan waark." 29 t Is krekt as Jesaja eerder zegd het: "As de Heer, dij over zo'n troepenmacht beschikt, ons gain kinder overloaten haar, zol wie as Sodom worden wezen, aan Gomorra geliek."

30 Wat zeg we doar nou op? Dit: dat haaidens, dij der hail nait op oet wazzen rechtveerdegd te worden, dij rechtveerdeghaid toch kregen hebben, mor den deur te leuven. 31 Mor Israël, dij altied oet was op n wet dij heur rechtveerdeg moaken zol, is doar nait aan toukommen. 32 En woarom den nait? Omdat zai dochten, dat t nait ofhong van geleuf, mor van heur doun en loaten. Zai hebben zok stöt aan stain doar je over strompeln 33 en doar de Schrift van zegt: "Kiek oet! Ik leg in Sion n stain hèn, doar je je aan steuten, en n rotsblok doar je over stroekeln kinnen" en: "Wèl leuft in hom, dij zel der nait sneu ofkommen."

Braif aan Romaainen 10


01Bruiers en zusters, ik heb t in mien haart zo goud mit heur veur, en ik beed God veur heur dat ze red worden maggen. 02Ik mout heur ja noageven dat ze zok drok moaken veur God; mor nait mit t rechte inzicht. 03Gerechteghaid dij God geft, doar willen ze ja nait aan. Nee, ze willen heur aigen gerechteghaid gelden loaten. Zo hebben ze kop nait boegen wild veur Gods gerechteghaid. 04Wet lopt ja op Christus oet. Den kon elk dij leuft, vrijsproken worden. 05Over gerechteghaid dij van wet ofhangt, schrift Mozes: "Wèl of dut (wat wet zegt) zel doardeur leven." 06Mor gerechteghaid dij van t geleuf ofhangt, komt mit dizze bosschop: "Zeg nait bie diezulm: wèl zel omhoog goan noar hemel tou?" Dat is: om Christus omdeel te brengen. 07Of: "Wèl zel omdeel goan in onderwereld?" Dat is: om Christus oet t dodenriek weer noar boven te brengen. 08Nee! Mor wat den wel? Dit: "t Woord is stoef bie die, in dien mond en in dien haart." En dat "woord" is: t woord van t geleuf dat wie rondzeggen. 09Dat is dízze bosschop: astoe mit dien "mond" bekennen dust: "Jezus is de Heer" en mit dien "haart" leuven dust: "God het hom tou t graf oet opstoan loaten" den zelst red worden. 10 t Is t háárt ja doar ie mit leuven - dat levert joe vrijsproak op. En t is mónd doar ie mit belieden - dat levert joe behold op. 11 De Schrift zegt: "Gainent dij in hom leuft, zel der sneu bie weg kommen." 12 Het moakt ja niks oet of ie Jeud of Griek binnen. Zai hebben ja altmoal dezulfde Heer. Dij het zat om altmóál te veurzain dij n beroup op hom doun. 13 "Elkenain dij ja op de Heer zien noam n beroup dut, zel red worden." 14 Mor hou zellen ze nou op ain n beroup doun doar ze nait in leufd hebben? En hou kinnen ze in ain leuven doar ze nait van heurd hebben? En hou zellen ze heuren, as ter nait ain mit n bosschop komt? 15 En hou zellen ze n bosschop brengen, as ze der nait veur stuurd binnen? Zo staait t ter toch: "Voutstappen van wèl mit goie berichten kommen, klinken ons as meziek in oren!" 16 Mor nait altmoal hebben zai t goie nijs aannomen. Jesaja vruig ja: "Heer, wèl het leufd wat e van ons te heuren kreeg?" 17 Zo zain ie mor: t geleuf mout t van t heuren hebben. En heuren kin je, deurdat Christus sprekt. 18 Mor nou vroag ik joe: hebben ze t meschain nait heurd? Wis en zeker hebben ze dat! "Haile wereld over ging heur geluud, in ale houken en hörns van wereld kwammen heur woorden deur." 19 Mor den vroag ik: het Israël t meschain nait begrepen? Mozes is eerste dij zegt: "Ik zel joe ofgunsteg moaken op n onvolk; op n volk zunder inzicht zel ik joe vergrèld moaken." 20 Jesaja duurt t aan te zeggen: "Ik heb mie vinden loaten deur lu dij nait noar mie op zuik wazzen; ik heb mie zain loaten aan lu dij nait mit n vroag bie mie kwammen." 21 Mor van Israël zegt e: "Haile dag heb ik mien handen oetstoken noar n volk, ongeheurzoam en tegendroadsk."

Braif aan Romaainen 11


01Mor den vroag ik: God het zien volk toch zeker nait verstöt? Nikstervan! Ik bin zulm ook ja n Isreliet, n noazoat van Abraham, ain oet stam Benjamin. 02Nee hur, God het zien volk dat e vrouger oetkeurd haar, nait verstöt. Of wait ie nait wat de Schrift zegt as dij t over Elia het? Hou of dij Israël bie God aanklagt? 03"Heer," zegt e, "joen profeten hebben ze doodsloagen, joen altoars slicht moakt. Ik allain bin overbleven en ze hebben t op mien levent begrepen." 04Mor wat geft God hom as beschaaid? Dit: "Ik heb veur miezulm zeuvendoezend man overholden, dij nait veur Baäl op knijen gingen." 05In distied is t nait aans. Der is mor n luk koppeltje overbleven. Dij het Godzulm in zien genoade oetkeurd. 06Mor as t oet genoade is, den nait op grond van wat of ze doan hebben. Aans zol dij genoade ja blieken gain genoade te wezen. 07Hou zit t nou den? Doar of t op oet was, dat het Israël nait kregen; mor t oetkeurde koppeltje wel. En dij aandern zetten heur kop aalaan dwaarzer, 08zo as ter schreven staait: "God gaf heur n bedwelmde gaist, ogen, doar ze nait mit zain, oren, doar ze nait mit heuren konden; en dat aan vandoag de dag tou." 09David zegt: "Loat heur toavel n struup worden, n vangnet, n stroekelblok. Loat ze zo heur verdainde loon kriegen! 10 Loat heur ogen t licht benomen worden, dat ze niks meer zain. Moak heur rug veurgoud krom!" 11 Mor den vroag ik: dat ze stroekelden, doar haar God toch vast nait mit veur, dat ze valen zollen? Wis en zeker nait! Deur heur misstap ging t haail noar haaidens, om heur ofgunsteg te moaken! 12 Mor as den van heur misstap wereld al riek worden is, en van heur nederloag haaidens al riek worden binnen, houveulstemeer den doarvan, dat zai weer op volle staarkte kommen? 13-14 En joe, haaidens, wil ik dit wel zeggen: nou k ja toch haaidens heur apostel bin, perbaaier ik of ik mien bloudaigen volk nait ofgunsteg moaken kin en n poar der van redden. Dat zol ja mien dainst tou eer strekken. 15 As t, deurdat zai aan zied schoven werden, tussen God en wereld weer in odder kwam, wat mout t den betaiken as ze weer aannomen worden? Toch nait minder as dat ze van dood weer leventeg worden? 16 Eerst as veuròf n pruifke van t meel aan God opdroagen is, geldt t haile daig as haaileg. Eerst as worrel aan God opdroagen is, gelden ale toeken as haaileg. 17 As nou den al n poar toeken der ofkapt binnen en doe as wild toekje der tussen ent bist en zo ook dien paart krigst oet dij olief zien vedde worrel, 18 doarom magstoe nog nait deelkieken op dij toeken! Zolstoe dat aal doun, bedenk den: doe dragst worrel nait, nee, worrel dragt die! 19 Doe zegst meschain: "Der binnen toch toeken ofkapt, dat ik ter op ent worden zol?" 20 Goud! Mor t was deur heur ongeleuf dat ze der ofkapt werden. t Is deur dien geleuf dastoe doar n stee hest. Verbeel die mor niks; heb mor ontzag (veur God)! 21 As God toeken dij aan boom wozzen binnen nait spoard het, den magst wel oetkieken; aans spoart e die ook nait! 22 Dou der denk om hou goud, mor ook hou streng of God is. Streng is e veur wèl valen binnen, mor goud veur die, astoe die mor noar zien goudens holdst. Aans kapt e die ook òf. 23 En wat dij aandern aanbelangt: as zai nait aan heur ongeleuf vastholden, zellen zai weer ent worden. Doar het God macht ja tou heur vannijs te enten. 24 Doe bist toch van wilde olief ofkapt doarstoe aan wozzen wast en tegen noatuur in ent op veredelde olief? Houveulste makkelker zellen dijent den dij der aan wozzen wazzen, weer op olief ent worden doar ze áán heurden? 25 Om veur te kommen, bruiers en zusters, dat ie aigenwies worden, wil ik dat ie van dit gehaaim op hoogte binnen: dat n gedailte van Israël kop dwaars zet, duurt mor totdat haaidens mit man en macht ingoan binnen. 26 En dén zel hail Israël red worden, zo as ter schreven staait: "Kommen zel oet Sion de redder, ofhelpen zel e Jakob van zien goddelooshaid. 27 t Verbond van mien kaant zel veur heur der zo oetzain: dat ik den heur zunden van heur ofnomen heb." 28 Al gelden ze, as je noar t evengelie reken, ook as vijanden - en dat is om joe! - as je noar Gods keur reken, binnen ze zien laiverds. En dat is om oartsvoaders: 29 God krigt ja gain spiet van wat e (dij) aan gunsten geven het, en dat e (dij) roupen het. 30 Zo as ié ja vrouger God ongeheurzoam wazzen, mor nou zien ontfaarmen ondervonden hebben deur heur ongeheurzoamhaid, 31 zo binnen zaí nou op heur beurt ongeheurzoam worden, deurdat ie ontfaarmen ondervonden. Doar haar God dit mit veur: dat zai ook zien ontfaarmen ondervinden zollen. 32 Dat God dij koppel in zien gehail in t kaamp van ongeheurzoamhaid opsloot, dat dee e ja om zok over dij koppel in zien gehail te ontfaarmen. 33 Nait te paailen, dij riekdom aan wieshaid en inzicht van God! Nait noa te goan, wat hai beslist! Nait oet te vinden, doar hai langs gaait! 34 "Wèl kreeg ja in de goaten, wat of de Heer in t zin haar? Of wèl is as zien roadsman optreden?" 35 "Of wèl het hom eerst wat geven, dat e t van hom weeromkriegen zol?" 36 Ales komt ja van hom en bestaait deur hom en veur hom. Eer aan hom veur aiweg en aaid! Amen.

Braif aan Romaainen 12


01Doarom, beste bruiers en zusters, vroag ik joe - en ik beroup mie op t meedlieden dat God mit joe had het: stel joen levent beschikboar as n leventeg, haaileg ovver dat God aanstaait. Dat is eredainst dij t woord van joe vragt. 02Schik joe nait noar dizze wereld. Aander mensken mout ie ja worden mit n nije gaistelke instellen. Den kin ie oetmoaken wat of God van joe wil; wat of goud is, hom noar t zin en geef. 03Mit n beroup op genoade dij God mie geven het, zeg ik tegen elkenain doar bie joe: denk van diezulm nait hoger as heurt. Hier mostoe om denken: klouk wezen noar gelang van t geleuf dat God elkenain toupaart het. 04In ons aine liggoam heb we ja veul leden. Mor dij leden doun nait altmoal t aigenste waark. 05Krekt zo vörm wie altmoal mitnkander in Christus ain liggoam. En elk apaart bin we op nkander insteld as leden. 06As we nou, elks noardat God hom geven het, verschillende talenten hebben, bie veurbeeld t profetaaiern, loat we zo'n goave den bruken mit ale kracht dij t geleuf elk mor geft. 07Het ain goaven veur laifdewaark, loat e zok doar den aan geven. Is ain leroar, den mout e in t onderwies. 08Is ain geschikt om n aander op te beuren, loat e t doar den in zuiken. Wèl oetdailt, mout rij te waark goan. Wèl veurganger is, dij mout zoks waark ainmoud wezen. Wèl n aander zien meedlieden vuilen let, dij mout dat mit blieder haarten doun. 09Joen laifde mout echt wezen. Aan t kwoad mout ie n hekel hebben, op t goie steld wezen. 10 Hol van nkander zo as bruiers en zusters doun. Perbaaier nkander veur te blieven in respekt veur mekoar. 11 Wees ieverg, nait slap aandraaid. Gaistkracht mout tou joe oet broezen. Dain joen Heer. 12 Loat de hoop joe monter holden. As ie in kniep kommen, zet deur. Blief geregeld beden. 13 Hebben Gods kinder woaraarns verlet om, help heur den. Wees ter op oet joen deur open te zetten. 14 Zegen wèl of joe achternoazitten. Joa, zegen heur, in stee van heur te vervluiken. 15 Wees blied mit wèl of blied binnen, en reer mit wèl of reren. 16 Beschaauw nkander as joens gelieken; heb t haart nait hoog, mor hol verslag mit t gewone volk. Denk nait, dat ie wieshaid in pacht hebben. 17 Vergel gain kwoad mit kwoad. Ie mouten t beste veurhebben mit ale mensken. 18 As t aaids kin en veur zo wied as t van joe ofhangt, hol vree mit ale mensken. 19 Neem t recht toch nait in aigen haand, mien laive mensken, mor loat roemte veur Gods straf. Der staait toch: "t Is aan mie, ain òf te stravven. Ik zel hom t betoald zetten," zegt de Heer. 20 Nee, aansom! "As dien vijand honger het, geef hom den eten; en as e dörst het, geef hom den drinken. Astoe dat dust, stoapelst doe hom glìnne kolen op kop." 21 Loat joe der deur t verkeerde nait onderkriegen. Krieg t verkeerde der onder deur t goie.

Braif aan Romaainen 13


01Elkenain mout zok schikken noar gezagsdroagers dij boven hom stoan. Elk gezag komt ja van God. Ook t gezag dat ter nou is, is deur God insteld. 02Wèl zok tegen t gezag verzet, dij het zok den ook verzet tegen wat God insteld het; en zokkent zellen doar zulm de straf veur kriegen. 03Dij dut wat goud is, huift veur overhaidspersonen nait baang wezen; nee, bloots dij verkeerd dut. Wilstoe leven zunder baang te wezen veur t gezag? Dou den t goie; den zel die t n pluumke geven. 04Overhaid staait ja in God zien dainst veur dien best. Mor astoe wat verkeerds ommaans hest, den magstoe baang wezen. t Is nait veur niks dat overhaid t sweerd hantaaiert. Dij staait ja in God zien dainst om aan n deugennait zien verdainde straf te geven. 05Doarom is t neudeg dat ie joe schikken, nait allain om straf te ontlopen, mor ook om n zuver gewaiten te holden. 06Om dij reden betoal ie toch ook belasten: gezagsdroagers stoan ja in God zien dainst en doar mouten ze aaltied veur kloarstoan. 07Geef elkenain wat hom toukomt: belasten en rechten wèl ie dat schuldeg binnen; zo ook respekt en eer aan wèl ie dat schuldeg binnen. 08Zörg der veur, dat gainain wat van joe te goud het ... behaalve den de laifde dij ie nkander schuldeg binnen. Wèl of van zien noaste holdt, dij het aan wet voldoan. 09Ale geboden: nait ontraauw wezen, nait doodsloagen, nait stelen, nait begeren, en wat veur geboden der ook nog meer binnen, kin ie onderbrengen bie dizze opdracht: "Doe zelst dien noaste krekt zo laif hebben as diezulm." 10 Laifde dut noaste gain kwoad; doarom voldut laifde aan wet. 11 Doar mout ie zoveulstemeer op verdocht wezen nou ie waiten, hou loat of t is. t Wordt nou toch wel ais tied om wakker te worden. Nou is ons redden dichterbie, as dou wie tou geleuf kwammen. 12 Naacht is wied hèn; t wordt al gaauw dag. Loat we doarom oetschaaiden mit wat in duustern bekonkeld wordt en woapens aandoun dij t licht verdroagen kinnen. 13 Loat we ons fersounlek aanstellen, zo as ie dat overdag doun. Nait zoepen en mit n dronkend stel stroat op; nait juchtern en joagen; gain roeziemoaken of hoantje-de-veurste speulen. 14 Dou de Heer Jezus Christus aan as klaid. Geef joen liggoam nait teveul wil; dat jagt joen lusten mor op.

Braif aan Romaainen 14


01Ie mouten dij swak staait in t geleuf der biehoalen. Mor nait om den mor aal te bekvechten over joen opvattens. 02De ain duurt t in t geleuf wel aan ales te eten; mor wèl swak is, et (enkeld) gruinte. 03Wèl mor tou et mag nait deelkieken op wèl wat stoan let. En dij leste mag dij eerste nait veroordailen; God het hom der ja biehoald. 04Wat verbeeldstoe die wel, dastoe over aandermans knecht oordailst? t Gaait zien aigen boas aan, of e in t èn blift of vaalt. En reken mor, dat e in t èn blift! De Heer het t ja in haand hom in t èn te holden. 05Veur d'ain is aine dag aander nait, mor veur d'aander binnen ze allemoal geliek. Loat elk veur zokzulm mor zien aigen overtugen hebben. 06Wèl veul mit n bepoalde dag op het, dij dut dat om de Heer. En zo dut ain dij et, dat ook om de Heer. Hai daankt God ja. Mor wèl t stoan let, dut dat ook om de Heer; hai daankt God ook. 07Leven dut gainain van ons ja veur aigen reken; en staarven dut gainain van ons veur aigen reken. 08As wie ja leven, den gaait dat de Heer aan; en as wie staarven, den gaait dat de Heer aan. Of we dus leven of staarven, wie binnen de Heer zienent. 09Doar is Christus ja veur sturven en weer leventeg worden: dat e boas wezen zol over doden en leventegen. 10 Mor doe, woar hoalstoe t recht vandoan dastoe dien bruier veroordailst of alderdeegs hom as n nulholtje behandelst? Altmoal zel we ja véúrkommen mouten veur Gods rechtbaank. 11 Der staait ja schreven: "Zo woar as ik leef, zegt de Heer, veur mie zel elk op knijen valen en elkenain zel der veur oetkommen dat ik God bin." 12 Zo zain ie mor: elk van ons zel zien doun en loaten veur God verantwoorden mouten. 13 Loat we der doarom mit oetschaaiden nkander te veroordailen. Mor zörg der laiver veur joen bruier niks in weeg te leggen doar e zok aan stöt of over stroekelt. 14 Deur mien baand mit de Heer Jezus bin k ter vaast van overtuugd: niks is oet zokzulm besmet. Allenneg wèl dat doarveur aanzugt, veur díj is t besmet. 15 As t dien bruier ja zeer dut dastoe t ain of t aander etst, den letstoe dien gedrag nait laanger deur laifde bepoalen. Deur wat ofstoe etst, magstoe ain nait omkommen loaten. Christus is ja veur hom sturven. 16 Van t beste dat ie hebben, mag niks lèlks te zeggen wezen. 17 Gods riek is ja nait: etendrinken, mor: gerechteghaid, vree en bliedschop, dij de hillege Gaist ons geft. 18 Wèl in dij dingen Christus daint, hom mag God geern lieden, en mensken hebben hom hoog. 19 Doarom mout we t aansturen op wat vree tegoude komt en doar we nkander mit veuroet helpen kinnen. 20 Breek Gods waark nait òf om wat eten. Ales mag den wel zuver wezen, mor as ain wat et doar n aander zok aan stöt, dat komt verkeerd. 21 t Zol goud wezen den mor gain vlaais te eten of wien te drinken of aans wat, doar dien bruier zok aan stöt. 22 Hestoé in t geleuf wel dij moud, hol dij den mor véúr die. God zugt dat ja wel. Gelokkeg man, dij n goud gewaiten het as e zien aigen doun en loaten keurt. 23 Mor wèl t mit zokzulm nait ains is en aal et, dij zien vonnes staait al vaast: (wat e dee) kwam ja nait oet zien geleuf op. Ales dat doar nait oet opkomt, is zunde.

Braif aan Romaainen 15


01Wie, dij wel wat hebben kinnen, binnen verplicht lu dij dat nait kinnen, op heur swakke punten wat in muit te kommen. Wie mouten nait doun wat óns zint. 02Elk van ons mout t zien noaste noar t zin doun, dat dij der beter van wordt en der staarker deur te stoan komt. 03Christus het ja ook nait doan wat of Hóm zinde. Nee, t ging mit hom zo as ter schreven staait: "t Schelden van mensken dij joe oetschelden doun, is op mie deelkommen." 04Aal wat of vrouger schreven wer, wer optaikend om ons n leske te leren. Zo zel we t volholden en ons deur de Schrift moud inspreken loaten. Ons verwachten hol we vaast. 05k Hoop dat God, dij joe kracht geft om vol te holden en joe moud insprekt, joe geven mag dat ie ainsgezind mitnkander leven zo as Christus Jezus ons aangeft. 06Den kin ie ain van zin en oet ain mond lof brengen aan God, de Voader van ons Heer Jezus Christus. 07Hoal nkander doarom aan, zo as Christus joé aanhoald het, tou eer van God. 08Dit wil ik joe zeggen: Christus is in dainst goan bie t Jeudse volk, om zain te loaten dat God veur zien woord staait; om beloftes in te lözzen dij aan heur voaders doan wazzen; 09en om haaidens der tou te brengen dat ze God priezen veur t meedlieden dat hai mit heur haar. Zo staait t ter ja: "Doarom zel k joe priezen bie haaidens en joen noam bezingen." 10 Op n aander stee staait: "Haaidens, wees blied mit hail zien volk." 11 En woaraarns aans: "Haaidenvolken, joe altmoal, pries de Heer en loat ale volken hom lof touzingen." 12 Den zegt Jesaja nog: "Den zel der n stamholder van Isaï wezen, ain dij in t èn komt dat e over haaidens regaaiert. Van hom zellen haaidens t verwachten doun." 13 Mag den God van wèl wie t verwachten, joe in t leuven ain en aal plezaaier en vree geven; zoveul, dat joen verwachten aalaan staarker wordt deur kracht van de hillege Gaist. 14 Nou bin ik, mien bruiers en zusters, ook oet miezulm wel wis van joe, dat ie tóch al rondom deugdelk binnen en meer as genog inzicht hebben om ook nkander terechtwiezen te kinnen. 15 Toch schrief ik joe n beetje astrant, om joen geheugen op te vrizzen. Dat komt van genoade dij God mie geven het, 16 dat ik as priester van Christus Jezus aan haaidens God zien haaileg evengelie bedainen mag. Den zol t ovver van dij haaidens God noar t zin worden, deurdat t haailegd was deur de hillege Gaist. 17 As ik den ook snaar van wat of ik veur God doan heb, den dou ik dat in t besef van mien baand mit Christus. 18 Ik zel t ja nait woagen t over aans wat te hebben as over dat wat Christus deur mie veurnkander kregen het: dat e haaidens der tou brochde te geheurzoamen. Dat gebeurde deur wat ik zee en dee. 19 Doar kwammen machtege taikens en wonders aan te pas, doar God zien Gaist mie kracht tou gaf. Van dij gevolgen, dat ik nou kloar bin mit t brengen van Christus zien bliede bosschop, van Jeruzalem òf, haildaal aan Illyrië tou. 20 Nou stel ik ter n eer in t evengelie nait te brengen op n stee doar Christus zien noam al nuimd is, om nait op aandermans fonnement te baauwen. 21 Nee, k wil mie holden aan wat ter schreven staait: "Dij gain bericht over hom had hebben, zellen t zain; en dij t nait heurd hebben, zellen der wait van kriegen." 22 Dat zodounde kwam der voak wat tussen as k noar joe tou wol. 23 Mor nou heb k in dizze kontrainen gain stee meer om te waarken. Sunt joar en dag heb ik ter zo'n zin aan had noar joe tou te goan 24 en (nou kin dat mooi aangoan) as ik noar Spanje raais. Ik hoop op deurraais joe op te zuiken. Den kin ie mie aan raais helpen doar noar tou, as k eerst aan joe mien haart n beetje ophoald heb. 25 Mor nou bin k onderwegens noar Jeruzalem tou om haailegen doar te ondersteunen. 26 t Leek lu oet Macedonië en Achaje ja goud tou aarme mensken maank haailegen in Jeruzalem wat tou te stoppen. 27 "t Leek heur goud tou," zeg ik, joa, mor ze stonden ook bie heur in t kriet! As haaidens ja dailen moggen in heur gaistelke riekdom, den mouten dij heur ook weer dainen mit heur eerdse riekdom. 28 Nou, as ik dit ofwaarkt heb en heur dizze opbrengst onder lood aanlangd heb, vertrek ik noar Spanje. Den kom ik bie joe langs. 29 En as ik noar joe tou kom, den kom ik mit n rije zegen van Christus. Doar bin k wis van! 30 Bruiers en zusters, nou dring ik ter bie joe op aan, mit n beroup op ons Heer Jezus Christus en op de laifde van de Gaist: span joe mit mie in en beed veur mie tot God. 31 Vroag of ik ongeleuvegen in Judea oet handen blieven mag. Dat mien ondersteunen dij veur Jeruzalem bestemd is, bie haailegen doar goud valen mag. 32 Den kin ik blied noar joe tou kommen, as God dat wil, en in joen gezelschop even oetpoesten. 33 Dat God, dij vree geft, mit joe altmoal wezen mag. Amen.

Braif aan Romaainen 16


01Ik rekomdaaier joe ons zuster Febe aan. Zai is dioak van gemainte in Kenchreeën. 02Neem heur op in de Heer zien noam, zo as dat heurt bie christenmensken. Help heur as zai joen hulp neudeg is. Zai het ook n bult lu hulpen. Miezulm ook!

03De groeten aan Prisca en Aquila, mien mitwaarkers in dainst van Jezus Christus. 04Zai binnen op haals òf veur mien levent op kommen. Doar binnen behaalve ikzulm, ook gemaintes oet haaidens heur dankboar veur. 05Ook de groeten aan gemainte dij in heur hoes bie nkander komt. De groeten aan Epenetes, dij k zo geern lieden mag. Hai is eerste oet Asia dij zok tou Christus bekeerd het. 06De groeten aan Maria. Dij het zo veur joe in schrip west! 07De groeten aan mien laandslu Andronikus en Junia, dij mit mie oppakt west hebben. Ze stoan goud aanschreven bie apostels en wazzen al eerder as ik christen worden. 08De groeten aan Ampliatus. Om zien baand mit de Heer mag k hom zo geern lieden. 09De groeten aan Urbanus, ons mitwaarker in dainst van Christus. En nait minder aan Stachys, mien beste vrund. 10 De groeten aan Apelles. Hai het zien manje stoan as n echte christen. De groeten aan Aristobulus zien volk. 11 De groeten aan mien laandsman Herodion. De groeten aan Narcissus zien volk. Zai heuren ook bie Christus. 12 De groeten aan Tryfena en Tryfosa, vraauwlu dij zo in schrip binnen in de Heer zien dainst. De groeten aan mien laive Persis, dij hail wat veur de Heer oet stro zet het. 13 De groeten aan Rufus, n biezunder christen, en aan zien moeke. Zai het veur mie ook n moeke west. 14 De groeten aan Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en dij aander bruiers bie heur. 15 Ook de groeten aan Filologus en Julia, aan Nereus en zien zuster, aan Olympas en ale christenmensken bie heur. 16 Dou nkander de groeten mit n haaileg doetje. Ale gemaintes van Christus doun joe ook de groeten.17 Bruiers en zusters, ik vroag joe mit aandrang: hol lu in de goaten dij twijspaalk en aargernis aansteukeln, in stried mit wat joe biebrocht is. Zokkent mout ie mieden. 18 Lu van dat slag dainen Christus, ons Heer, ja nait, mor heur aigen lusten. Deur heur zuide en flaaiende proat loaten aargeloze mensken zok bie t bain pakken. 19 Elkenain het ter ja van heurd dat ie noar Gods woord lustern willen. Doarom bin k wies mit joe. Zo wil ik dat geern hebben: dat ie der schaarp op binnen t goie te doun en joe deur t kwoaie nait bevoelen loaten. 20 God, dij op vree oet is, zel Soatan al gaauw onder joen vouten vertrappen loaten. Dat genoade van Jezus, ons Heer, mit joe wezen mag!

21 k Mout joe de groeten overbrengen van Timoteüs, mien mitwaarker, en van mien laandslu Lucius, Jason en Sosipatrus. 22 In verbondenhaid mit de Heer, de groeten van mie, Tertius. Ik bin schriever van dizze braif. 23 De groeten van Gajus doar ik te gast bin en dij zien hoes veur haile gemainte openzet. De groeten van Erastus, dij over t geld van stad gaait, en van ons bruier Quartus.f + Aander handschriften hebben veur vers 24: "Genoade van ons Heer Jezus Christus mag mit joe altmoal wezen. Amen."fp Leste drij verzen stoan in summege handschriften op n aander stee, en in aander handschriften haildaal nait.f*

25 Lof aan hom, dij moaken kin dat ie vastholden aan mien evengelie, aan bosschop van Jezus Christus, aan t gehaaim dat ik oetbrocht heb. Tiedstieden heer was t stilswiegen doar tou doan. 26 Mor nou is t aan t licht kommen en aan ale haaidens bekendmoakt deur wat profeten schreven hebben in opdracht van de aiwege God, om heur tou geleuf en geheurzoamhaid te brengen.

27 Aan dij God, dij wies is as gain aander, komt deur Jezus Christus, eer tou veur aiweg en aaid. Amen.