Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Kolossers 01    02    03    04   

Braif aan Kolossers 04


01Boazen, loat joen sloaven toukommen doar of ze recht op hebben en wat billek is. Ie waiten toch wel dat ie ook n boas boven joe hebben, in hemel?

02Hol aan mit beden. Blief doar mor ais veur op, oet dankboarhaid. 03Den kin ie tougelieks ook veur ons beden, dat God deur van ons mond opendut om van Christus zien gehaaim te vertellen, doar ik ja om vastzit; 04dat ik dat zo helder noar veuren brengen mag as ik dat heur te doun.

05Goa verstandeg om mit lu dij naargens aan doun. As ie gelegenhaid kriegen, moak joe der den vrij veur. 06Breng wat ie den zeggen aaltied zo aantrekkelk noar veuren, dat mensken smoak dervan te pakken kriegen. En wèl of ie ook veurhebben, zit nait om n weerwoord verlegen.

07Hou of t mit mie gaait, zel Tychikus joe persies vertellen, dij bruier doar ik zo'n bult mit op heb, dij traauwe helper dij mit mie opwaarkt in de Heer zien dainst. 08Ik stuur hom doarveur juust noar joe tou, dat ie waiten hou of t ter mit ons veurstaait en dat e joe opmontert. 09Onesimus komt ook mit, dij traauwe bruier doar ik zo van hol. Hai is ain van joenent. Zai zellen joe ales vertellen wat of ter hier te doun is.

10 Ie kriegen groutnis van Aristarchus, dij mit mie vastzit en van Barnabas zien neef Marcus. Over hom heb ie al aanwiezens kregen. As e bie joe komt, ontvang hom den mit open aarms. 11 Ook groutnis van Jezus, ook wel Justus nuimd. Dizze drij binnen ainegste Jeuden dij mit mie veur God zien riek waarken. Aan heur heb ik mien haart den ook ophoald. 12 Ie kriegen groutnis van Epafras, ain van joenent. Hai is n knecht van Christus Jezus, dij mor aal veur joe in de weer is deur te beden dat ie t volholden maggen as mensken dij zok deurhèn aigen moakt hebben wat of God altmoal wil en dij doar volleerd in binnen. 13 Ik kin ja van hom getugen dat e zok veul muite geft veur joe en veur mensken in Laödicea en Hiërapolis. 14 Ie kriegen groutnis van Lucas, dij dokter dij ik geern lieden mag, en van Demas. 15 Breng groutnis over aan bruiers in Laödicea, aan Nymfa en aan gemainte dij bie heur aan hoes bie nkander komt. 16 As dizze braif bie joe veurlezen is, zörg der den veur dat e ook in gemainte van Laödicea veurlezen wordt en dat ie braif dij noar Laödicea gaait, ook lezen. 17 En zeg tegen Archippus: "Dou der denk om dastoe dainst dijstoe in de Heer zien opdracht op die nomen hest, noakomst."

18 En nou schrief ik, Paulus, aigenhandeg mien groutnis der bie. Vergeet nait dat ik gevangen zit. Genoade mit joe!