Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Kolossers 01    02    03    04   

Braif aan Kolossers 03


01As ie nou den mit Christus t levent ingoan binnen, zit den achter dij dingen heer dij boven binnen. Doar zit Christus aan God zien rechterhaand. 02Zet joen zinnen op wat of boven is, nait op wat hier op eerde is. 03Ie binnen ja sturven en joen levent is mit Christus verburgen in God.

04As Christus veurndag komt, joen levent, den zel ie ook mit hom in volle heren en veren veurndag kommen.

05Zai dus òf te kommen van wat of ter werelds aan joe is: klongeln, onzedelkhaid, haartstocht, minne verlangsten en aalbegereghaid. Wèl aalbegereg is, daint n ofgod. 06Om zokse dingen gaait God stravven wèl of nait om zien zeggen geven. 07Zukswat heb ie vrouger ook ommaans had dou ie doar joen slinger aan haren. 08Mor nou mout ie ook dat altmoal aan kaant doun: opvlaigendhaid, drift, minne streken, kwoadspreken en voelbekken. 09Ie maggen nkander nait bedraigen. Ie hebben ja olde mensk mit zien praktieken oettrokken. 10 Ie hebben nou nije mensk aantrokken. En dij krigt aalaan nij inzicht, zodat e op zien schepper begunt te lieken. 11 Woar dij is, doar proat ie nait meer over Griek of Jeud, besneden of onbesneden, barboar of Skyth, sloaf of vrij man. Doar is bie elkenain Christus t ain en t aal.

12 Nou ie bie God heuren as mensken dij hai oetzöcht het en van wèl of e holdt, loat nou dit joen nije plunje wezen: meedlieden, vrundelkhaid, nederghaid, zaachtzedeghaid, geduld, 13 zodat ie nkander verdroagen en nkander vergeven as ain over n aander min te spreken is. Net zo as de Heer joe vergeven het, mout ie dat ook doun. 14 En boven aal dizze aigenschoppen: laifde. Dij geft n baand doar ie nait oet lös kommen. 15 Loat Christus zien vree t veur t zeggen hebben in joen haarten. Veur dij vree bin ie ook ja as ain gemainschop roupen. Wees doar mor dankboar veur! 16 Geef in joen kring aan Christus zien bosschop ale roemte deur nkander mit alderhande wieze road te leren en te vermoanen. Zing oet dankboarhaid joen God van haarten psaalms, lofzangen en gaistelke laiden tou. 17 En netgliek wat of ie zeggen of doun, loat t aal gebeuren in de Heer Jezus zien noam. Daank God de Voader deur hom.

18 Vraauwlu, wees onderdoaneg aan joen man. Dat heurt ja zo woar de Heer woont. 19 Manlu, hol van joen vraauw en vaal nait tegen heur oet. 20 Kinder, wees geheurzoam aan joen olders. Dat wordt ja op pries steld doar de Heer woont. 21 Voaders, hoal joen kinder t bloud nait onder noagels vandoan. Aans konden ze moudveren wel ais hangen loaten. 22 Sloaven, wees joen boazen hier op eerde in ale opzichten geheurzoam. Nait deur heur noar ogen te kieken om bie heur in gunst te kommen, mor oprecht van haart, oet ontzag veur de Heer. 23 Wat of ie ook doun, loat joe t ainmoud wezen of dee ie t veur de Heer en nait veur mensken. 24 Ie waiten ja: ie kriegen van joen Heer der wat veur weerom: ie maggen dailen in zien aarvenis. Christus is ja de boas bie wèl of ie dainen. 25 Wèl of kwoad dut, krigt ook ja weerom wat of e doan het. En den moakt t God niks oet wèl of e veurhet.