Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Kolossers 01    02    03    04   

Braif aan Kolossers 02


01Ie mozzen ja ais waiten hou of ik mie mit ale geweld inspan veur joe, veur lu in Laödicea en veur zoveul aandern dij mie persoonlek nait kennen. 02Ik dou zoks om heur te bemoudegen, heur in laifde bie nkander te brengen en heur zo wied te kriegen, dat ze volle riekdom besevven van wat of ze zeker waiten; dat ze inzicht kriegen in God zien gehaaim: Christus.

03In hom ligt ja t haile kaptoal aan wieshaid en kennes opburgen.

04Ik zeg dit om veur te kommen dat ie joe van wies brengen loaten deur mooie proatjes. 05Liggoamelk bin k ter wel nait, mor in gedachten bin k wel bie joe, en k bin blied dat k zai hou zo'n odder der bie joe is en hou vaast joen geleuf in Christus is.

06Nou ie Christus Jezus aannomen hebben as joen Heer, leef nou ook in zien kracht. 07Hai is grond doar ie worrels in schoten hebben, t fonnement doar ie op baauwd worden. Zo kom ie vaast te stoan in t geleuf en bin ie rejoal mit joen daank, zo as ie dat (van mie) leerd hebben. 08Paas ter veur op dat gainain joe mitsleept deur dat opbedenksel, dij onzin dij ze joe op maauw spellen. Wèl of dat doun, loaten heur koers bepoalen deur wat of mensken overleverd hebben; deur hemelliggoamen en nait deur Christus. 09In hom woont God mit ales wat God "is" en "het". In hom is God mensk worden. 10 In hom heb ie joen bestemmen vonden. Hai is t hoofd van ale heerschoppijen en machten. 11 In hom bin ie ook besneden; mor zunder dat ter n menskenhaand aan te pas kwam. Dat gebeurde dou ie joen zundege levent oetdeden, dou Christus joe besnee, 12 deurdat ie in joen deup mit hom begroaven werden. In hom bin ie ook opwekt deur t geleuf. In dat geleuf schoelt ja de kracht van dij God, dij Christus oet dood opwekt het. 13 Dat geldt nou ook van joe. Ie wazzen dood deur joen zunden en joen liggoam was nait besneden. Mor God het joe mit Christus leventeg moakt. Aal ons zunden het e vergeven. 14 Hai het n streep hoald deur ons schuldbekentenis, dij mit aal zien bepoalens in ons noadail was en tegen ons getuugde. Joa, hai het dij aan kaant doan deur dij aan t kruus te sloagen. 15 Hai het aal dijent dij (over ons) de boas speulden en macht haren, ontwoapend en ze aan koak steld. Deur Christus het God dij in triomf opbrengen loaten.

16 Loat joe den ook deur gain mensk wat veurschrieven op t stok van etendrinken, van feestdag of nijmoan of rustdoagen. 17 Doar kin ie bloots n schaar in zain van wat of kommen zol. Mor nou is dat wat dij schaar gaf der zulm: Christus. 18 Loat joe pries nait ofnaarsken deur ain dij zo t liekt haile nederg is en engels vereert; dij mor aal aankomt mit viziounen dij e had hebben zol, woanwies deur wat of zien noatuur hom ingeft, 19 mor dij t hoofd löslet. Doar krigt toch t haile liggoam deur verbindens en schoakels, zien aanvoer en soamenhang vandoan. Op dij menaaier kin t wazen zo as God dat wil.

20 As ie nou den deur mit Christus te staarven van dij hemelliggoamen òf binnen, woarom loat ie, asof ie nog bie wereld heurden, joe over joen eten veurschriften geven, zo as: 21 "Nait aankommen, nait pruiven, ofblieven!" 22 Dat eten verteert ja toch altmoal en verswint wel. t Binnen mor mensken dij joe regels opleggen en aanproaten. 23 Zo'n godsdainst van aigen vinden - joezulm vernedern, haard wezen veur joen liggoam - mag den veur wieshaid deurgoan, mor weerde het e gain spier. Bloots joen olde noatuur komt zo aan zien trekken.