Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Kolossers 01    02    03    04   

Braif aan Kolossers 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, ofgezant van Christus Jezus - dat affeer wol God hom tou - en van Timoteüs ons bruier.

03In ons gebed veur joe daanken wie aalgedureg God, ons Heer Jezus Christus zien Voader. 04Wie hebben ja heurd van joen geleuf in Christus Jezus en van joen laifde veur ale lu dij bie God heuren. 05Dij is doaraan te daanken dat ie zo oetzain noar wat of in hemel veur joe kloarligt. Doar haar ie vrouger al van heurd in belofte doar ie op aan kinnen: t evengelie. 06Dat is ook tou joe deurdrongen, net as t overaal in wereld aanwezeg is. Doar dragt t vrucht en dijt aaldeur net as bie joe ook, van dag òf aan dat ie der veur t eerst van heurden en veur God zien genoade echt oog kregen. 07Zo heb ie t leerd van Epafras, ons mitwaarker. Hom mag k geern lieden. Hai is as n vertraauwde knecht van Christus veur joe in de weer. 08Hai is ook de man dij ons verteld het hou zo'n laifde de hillege Gaist in joe aanstoken het.

09Van dag òf aan dat wie doarvan heurd hebben, hol we den ook nait op veur joe te beden. Wie vroagen dat ie haildaal deurkriegen maggen, wat of God wil, zodat joen optreden van ain en aal wieshaid en gaistelk inzicht getuugt; 10 dat ie zo leven as de Heer dat aan joe verdaind het, zó, dat hom t haildaal noar t zin is. Den lever ie goie vruchten op: alderhande goud waark. Den leer ie God aal beter kennen. 11 Den wor ie in ale opzichten aalaan staarker moakt. Doar het hai in zien verheven stoat kracht ja tou! Zo kin ie ales verduren en aan t èn tou volholden.

12 Blied daank ie den de Voader. Hai stelt joe in stoat joen aarfdail te aanveerden, dij kloarligt in t laand van t licht veur dijent dij bie God heuren. 13 Hai het ons vothoald tou macht van t duustern oet en ons overbrocht noar t keunenkriek van zien laive Zeun. 14 Dij betoalde veur ons vrijloaten; dij muik dat zunden ons kwietscholden worden.
15 In hom krieg we God te zain, dij onzichtboar is. Van aal dat schoapen is, kwam hai t eerst op wereld.

16 Deur hom is ales ja schoapen dat touholdt in hemel en op eerde;
wat te zain en wat nait te zain is.
Netgliek of ze in God zien troonroad zitten of wait ik wat veur zeggenschop hebben;
of ze in t wereldbestuur zitten of grode volmachten hebben:
t is aal deur hom schoapen en om weer bie hom terecht te kommen.

17 Hai was ter eerder as ale aander dingen, t bestaait aal deur hom.

18 Hai is t hoofd van t liggoam: zien kerk. Mit hom begunde t; hai was as eerste oet t dodenriek geboren,
den kon e in ales koploper wezen.

19 God haar ja besloten in aal zien volhaid bie hom zien intrek te nemen,
20 en deur hom ales weer mit zok in t lieke te brengen; deur zien bloud aan t kruus vree te stichten tussen hom en zien schepsels,
netgliek of ze op eerde of in hemel touholden.


21 Doar vuil ie ook onder. Der was ja verwiedern tussen God en joe. Ie beschaauwden hom as joen vijand. Dat bleek oet joen minne doun. 22 Mor nou bin ie weer mit hom in t lieke kommen deurdat Christus in zien bestoan as mensk dood inging om joe haaileg en zunder lek of brek veur God verschienen te loaten. 23 As ie nou den ook mor volholden te leuven, vaast in joen schounen stoan en joe nait ofbrengen loaten van dat, doar bliede bosschop joe oetzicht op geft. Dij bosschop dij ie heurd hebben, dij oetbezuund is in hail dizze schoapen wereld, zo wied as hemel zok doarover oetstrekt. Dij bosschop dij ik, Paulus, rondzeggen mout.

24 Op t heden vernuver ik mie mit wat of ik oetstoan mout veur joe. In wat of ik op hoed krieg vul ik aan - om wat weerom te doun - wat of Christus aan verdrokkens te kòrt kommen was. En dat dou ik veur zien liggoam: kerk. 25 Bie dij bin ik in dainst. Dij toak het God mie geven mit t oog op joe: dat ik wat of God beloofd haar nou noakommen mag, 26 dat gehaaim dat al aiwen en generoatsies laank bezied holden was. Mor nou is t aan t licht brocht veur dijent dij bie hom heuren. 27 Dij wol God waiten loaten hou zo'n schitternde riekdom dat gehaaim in haaidenwereld brengen zol. Aans zegd: wat Christus in joen levent betaiken zol: zo'n heerlek veuroetzicht! 28 Dij Christus verkundegen wie. Den vermoan we elkenain en onderwiezen elkenain in alderhande wieshaid. Wie willen ja geern elkenain veur God verschienen loaten as n mensk dij Christus haildaal geef moakt het. 29 Doar schrip ik den ook veur; doar gooi ik mie op mit ale kracht dij hai in mie lösmoakt. En dat dut e nait zuneg! 2a va 1-2va* Aan haailegen dij in Kolosse touholden, ons traauwe bruiers en zusters in Christus.

2b va va* Ik wèns joe genoade en vree noamens God ons Voader.