Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 13


01Blief van nkander holden as bruiers en zusters. 02Nait vergeten: deur bie joe mout aaltied aanstoan! Zo hebben gounent ja engels onderdak geven. Mor ze haren t nait deur. 03Denk om dij vastzitten, net of wazzen ie t zulm. Denk om lu dij mishandeld worden. t Zulfde kin joe ja ook overkommen.

04Traauwd wezen mout bie elkenain in eren holden worden. Bèr van dij baaident mout allenneg veur heur blieven. Dij in ontucht leeft en overspul pleegt, krigt mit God zien oordail te doun. 05Ie mouten nait allenneg veur t geld leven: wees tevree mit wat of ie hebben. God zulm het ja zegd: "Ik zel joe nait in steek loaten. Ik goa nooit bie joe vot!" 06Doarom kin we vol vertraauw zeggen: "De Heer helpt mie, k bin gain spier benaauwd. Wat zollen mensken mie al aandoun kinnen?"

07Blief denken om joen veurgangers dij joe God zien woord aanlangd hebben. Kiek hou zai t ter van ofbrocht hebben. Leef net zo as zai dat deden. 08Jezus Christus is dezulfde, guster en vandoag, joa, veur aiweg en aaid.

09Loat joe nait in toeze brengen deur lu dij joe alderhande vremde dingen leren. t Is ja goud dat t haart staarkt wordt deur God zien genoade en nait deur regels over t eten. Lu dij t hierin zöchten, hebben der gain boat bie vonden. 10 Wie hebben n altoar doar of lu dij in tempel dainstdoun, nait van eten maggen. 11 Hogepriester brochde t bloud van daaiern dij ovverd werden in t haailegdom. Mor heur kedoavers werden boeten t legerkaamp opbraand. 12 Doarom het ook Jezus boeten stadspoort leden, dat zien volk deur zien bloud haailegd wer. 13 Loat we den tou legerkaamp oetgoan noar hom tou en zien schaande mitdroagen.

14 Wie hebben hier ja gain stad dij bestoan blift, mor wie binnen aan zöcht noar woonstee dij komt. 15 Loat ons doarom deur hom aalgedureg n lofovver brengen aan God. Zien noam priezen is mooiste vrucht van ons lippen. 16 Nooit mag ie vergeten nkander goud te doun en mitnkander te dailen. Dat binnen ja krekt ovvers dij God geern lieden mag.

17 Luster noar joen veurgangers en dou wat ze zeggen. Zai holden woak over joe en mouten doar rekenschop van geven. Zörg der veur dat ze heur waark mit plezaaier doun kinnen en nait mit poesten en stìnnen. Dat zol ja nait goud veur joe oetpakken.

18 Beed veur ons. Wie holden t ter mor bie dat we n goud gewaiten hebben. Wie perbaaiern toch van ale kanten om ons fersounlek aan te stellen. 19 Ik vroag joe benoam te beden, dat ik des te eerder bie joe weeromkommen mag. 20 God van vree het ons Heer Jezus oet dood weerombrocht. Deur zien bloud het e n aiweg verbond sloten. Hai is nou grode hedder van schoapen. 21 Mag dij God joe ale gouds geven, dat ie zien wil doun kinnen. En dat e mit ons dut wat hai geern wil, deur Jezus Christus. Aan hom de eer, veur aiweg en aaid. Amen.

22 Ik vroag joe, bruiers en zusters, neem dizze moudgevende woorden ter haarten. k Heb joe mor n kòrt braifke schreven. 23 Wait ie al, dat ons bruier Timoteüs vrijloaten is? As e n beetje opschut, kin e mit mie goan en joe opzuiken.

24 Groutnis aan aal joen veurgangers en aan altmoal dij bie God heuren. Bruiers en zusters oet Itoalie doun joe de groeten. 25 Genoade mit joe altmoal.