Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 10


01Wet geft ja bloots n glimp van dingen dij kommen, nait heur woare gedoante. Doarom kin dij wet nooit deur t aal joar brengen van dezulfde ovvers, lu dij aan dij eredainst dailnemen, volmoakt moaken. 02Aans haren ze dij ovverdainsten ja wel overgeven. Lu dij dij ovvers brengen, zollen ja noa ainmoal zuverd te wezen, gain besef van n min gewaiten meer hebben. 03Mor dij ovvers dainen nou net om elk joar vannijs zunden weer in t zin te brengen. 04Der is ja ook gain denken aan dat bloud van bollen en bokken zunden tou wereld oethelpen kin. 05Doarom zegt Christus as e in wereld komt: "Ovvers van vlaais of ovvers van meel heb ie nait hebben wild,
mor ie hebben veur mie n liggoam beraaid.

06Brandovvers wazzen joe nait noar t zin en ovvers om zunden weg te nemen, net zo min.

07Dou zee ik: 'Kiek, God, hier bin ik.' Krekt zo as in boukrol over mie schreven staait:
'Kommen bin ik om joen wil te doun.'"
08Eerst zegt e: "Vlaais en meel, brand- en zundeovvers, wol ie nait hebben. Ze wazzen joe nait noar t zin," - al mag wet den ook veurschrieven dat ze brocht worden mouten. 09Mor loater het e zegd: "Kiek, hier bin ik om te doun wat ie willen." Hai schaft t eerste òf en zet ter wat nijs veur in stee. 10 Zo bin we den deur God zien wil, vrij van zunden. Want Jezus Christus het zien levent veur ainmoal en aaltied veur ons altmoal geven. 11 En nog ais: doagelks staait elke priester in zien dainst. Elk ogenblik brengt e zulfde ovvers, dij zunden nooit wegnemen kinnen. 12 Mor Christus het ain enkeld ovver veur zunden brocht en is doarnoa veurgoud zitten goan aan God zien rechterzied. 13 Hai wacht allain mor òf tot zien vijanden veur zien vouten deellegd worden. 14 Want mit ain ovver het e heur, dij haailegd worden, veur aaltied tou volmoakthaid brocht. 15 Wie hebben hierveur ook n getugenis van hillege Gaist. Noadat de Heer ja zegd het: 16 "Dit is t verbond, dat ik noa drij doagen mit heur sloeten zel," gaait e deur: "Mien wetten schrief ik in heur haart, in heur verstand zel ik ze kaarven. 17 Aan heur zunden en minne doaden zel ik nait laanger denken." 18 As dij dingen vergeven worden, is ter ja gain verlet meer om n ovver veur zunden. 19 Laive bruiers en zusters! Nou goie moud hebben! Deur Jezus zien bloud heb we nou tougang tou t haailegdom. 20 Hai het veur ons n nij en leventeg pad vrijmoakt, deur t tempelgedien hèn, dat is: deur zien liggoam hèn. 21 Wie hebben n grode hogepriester dij over Gods hoes aansteld is. 22 Doarom: loat we der den noar tou goan mit n eerlek haart en rotsvaast geleuf, mit n haart dat mit zuver wotter hemmeld is. 23 Wie mouten aan wat we hopen en belieden stief vastholden, want God dij ons t touzegd het, is te vertraauwen. 24 Loat ons acht geven op nkander en mekoar aanpittjen om laifde te geven en om goie waarken te doun. 25 Wie mouten nait oet ons bieainkomsten votblieven, zo as paardie lu gewoonlek doun. Net aansom! Wie mouten nkander moud inspreken! En dat des temeer nou je vernemen kinnen: grode dag komt aal dichter bie. 26 As we woarhaid kennen leerd hebben en den toch nog willens en waitens zundegen, den helpt gain ovver veur zunden meer. 27 Nee, den staait ter elkenain nog mor n iezelk oordail te wachten en t glìnne vuur dat tegenstanders (van God) verteren zel. 28 As ter ain wet van Mozes noast zok deellegt, wordt e op verkloaren van twij of drij getugen zunder perdon ter dood brocht. 29 Wat staait hom den te wachten dij God zien Zeun vertrapt het, bloud van t verbond doar e deur haailegd was, hail gewoon en niks biezunders vindt, en Gaist dij genoade geft, lastern dut? Wat ducht joe, zel dij gain veul swoarder straf oplopen? 30 Wie waiten ja wèl of zegd het: "Ik heb t recht straf oet te dailen, ik zel der veur blouden loaten." En ook nog: "De Heer zel over zien volk rechtspreken." 31 As ain in handen van God, dij leeft, vervaalt: aldervrezelkst! 32 Denk ais weerom aan vrouger, dou t licht wer in joen levent. Wat heb ie t dou slim te verduren had! Mor ie hebben t oetholden. 33 Sums wer ie zulm te kiek zet en onder doem holden, den weer wazzen t aandern dij zo behandeld werden en haar ie mit heur te doun. 34 Ie hebben ja leden mit lu dij vastzet wazzen. Mit blied gezicht heb ie t aanzain hou ze joe ales wat ie haren, ofstolen hebben. Ie wozzen ja dat ie nog wat beters haren, dat nooit verloren gaait. 35 Geef joen vertraauw den nait op: t zel ja dik beloond worden. 36 As ie God zien wil doun willen en kriegen willen wat hai verzegd het, den zel ie verlet hebben om n toai geduld. 37 "Want nog n hail klaain zetje en hai, dij kommen mout, komt ter aan. t Zel nait laank meer duren. 38 Deur geleuf zel rechtveerdege leven. Mor as e t overgeft, den heb ik mien wil van hom òf." 39 Wie willen niks te doun hebben mit mensken dij t opgeven en verloren goan. Nee, wie heuren bie lu dij leuven en doardeur t levent ter ofredden.