Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 09


01Ook t eerste verbond haar liturgische veurschriften en haar n haailegdom hier op wereld. 02Der was n tènt opzet. t Veurste gedailte doar zeden ze tegen: t haailege. Doar stonden kandeloar en toavel mit ovverbroden. 03Achter t twijde gedien kwam t gedailte doar ze t alderhaailegste tegen zeden. 04Doar heurden bie: t golden altoar veur wierookovvers en verbondskist, haildaal mit gold besloagen, en golden voas mit manna ston der in, mit Aäron zien staf dij bluid haar, en de stainen ploaten mit tekst van t verbond. 05Bovenop kist stonden cherubs, in aal heur pronk en pracht. Ze spraaidden heur vleugels boven t stee doar om genoade vroagd wordt. Op onderdailen kin we nou nait wieder ingoan. 06Zo was ales doar inricht. Priesters kommen geregeld in t eerste gedailte van tènt om heur liturgische dainsten te verrichten. 07Allenneg hogepriester komt ainmoal sjoars in t achterste gedailte en den het e bloud bie zok, dat hai ovvert: veur zokzulm en veur noaloategheden van t volk, dij ze doan hebben zunder dat ze t deurharen. 08Doar moakt hillege Gaist dudelk mit dat tougang tou t echte haailegdom nog nait vrij is, zo laank as tènt van t eerste verbond nog dainst dut. 09Dit is n peroabel, dij we op ons tegenswoordege tied toupazen kinnen. Der worden doar goaven en ovvers brocht, mor dij geven mensken dij God dainen doun, nog gain vrij gewaiten. 10 Ik heb t over etendrinken en alderhande liturgische wasbeurten en deur mensken opbedochte veurschriften. Dij gelden ja bloots mor tot ter wat beters veur in stee komt. 11 Mor nou is Christus kommen as hogepriester van ale kommende goie dingen. Tènt doar hai in daint, is beter en volmoakter. Dij is nait deur mensken moakt. Dat is te zeggen: dij heurt nait bie dizze wereld. 12 Veur ainmoal en aaltied is hai tou t haailegdom ingoan. En dat nait mit bloud van bokken en kaalver, mor mit zien aigen bloud het e n verlözzen bewaarkt veur aiweg en aaid. 13 As ja t bloud van bokken en bollen en t streuen van aask van n veers, onnure mensken aan boetenkaant al zo zuver moaken kin, 14 houveulstemeer kin Christus zien bloud dat den! Deur aiwege Gaist het hai zokzulm as n zuver ovver aan God brocht. Dat ovver zuvert ons gewaiten van n menaaier van leven, dij op dood oetlopt. Zo kin we God, dij leeft, dainen. 15 Deurdat hai der in bemiddeld het, is ter n nij verbond kommen. Zai dij roupen worden tou t aiwege aarfdail kriegen nou echt wat heur touzegd is. Zien dood het mensken ja vrijmoakt van zunden dij onder t eerste verbond bedreven wazzen. 16 Wil der sproake wezen van n testement, den kin t nait aans of der mout vaststeld worden dat aarfloater dood is. 17 n Testement wordt ja bloots geldeg as ain ter tou doan het. Zo laank as e nog leeft, het t testement nog gain oetwaarken. 18 Doarom is t eerste verbond den ook nait inwaaid zunder bloud. 19 Eerst legde Mozes ale geboden van wet aan t volk veur. Dou nam e t bloud van kaalver en bokken, dee der wotter bie en besprenkelde mit n kwast van sangen wol en hysop, t bouk zulm en t haile volk. 20 Hai zee derbie: "Dit is t bloud, doar t verbond mit bekrachtegd wordt, dat God mit joe sloten het." 21 Tènt en ale riw veur eredainst besprenkelde hai ook mit bloud. 22 Volgens wet wordt sikkom ales mit bloud zuverd. Der is gain vergeven of der mout eerst bloud vergoten worden. 23 t Kin nait aans of deur zokse middels mozzen ofbeeldens van hemelse dingen zuverd worden. Mor hemelse dingen zulm, vroagen veul betere ovvers. 24 Christus is ja tou gain haailegdom ingoan dat deur mensken moakt is en dat aans nait is as n ofbeelden van t echte haailegdom. Nee, hai is hemel zulm ingoan en is veur God verschenen, veur ons best. 25 Doar huift e zok ook nait aaldeur weer te ovvern, zo as hogepriester joar in joar oet in t haailegdom gaait mit bloud dat zienent nait is. 26 Aans haar hai ieder bòt vannijs lieden mouten van t begun van wereld òf. Mor nou is e ainmoal, aan t èn van tied, veurndag kommen om deur zien lieden zunden tou wereld oet te helpen. 27 t Heurt nou ainmoal bie t menskenlevent: ze mouten ainmoal staarven en den komt t oordail. 28 Zo is t ook mit Christus goan: ainmoal het e t ovver van zien levent brocht en zunden van altmoal op zok nomen. As hai twijde moal verschient, zel dat wezen nait vanwegens zunden. Nee, den brengt e t haail aan elkenain dij noar hom oetkikt.