Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 07


01Melchisedek, doar t hier over gaait, was keunenk van Salem en priester van God, de alderhoogste. Dou Abraham keunenks versloagen haar, kwam Melchisedek hom in muit en zegende hom. 02Abraham gaf hom dou t tiende paart van ales wat of e op keunenks veroverd haar. Noam Melchisedek betaikent eerstens "keunenk van gerechteghaid". Twijdens is hai ook nog keunenk van Salem en dat bedudt "keunenk van vree". 03Zien pa, zien moeke, zien stamboom - ze binnen altmoal nait bekend, en wie waiten niks van t begun of t èn van zien levent. Hai liekt net op God zien Zeun: veur aaltied is e priester. 04Mout je ais noagoan hou zo'n groot man of dat was: oartsvoader Abraham gaf hom t tiende paart van ales wat of e veroverd haar. 05Nou mouten Levi zien noazoaten dij priester binnen, bie wet om t tiende paart vroagen aan t volk. Dat is te zeggen: van heur aigen volksgenoten, ook al stammen dij net zo as zai, van Abraham òf. 06Mor hier is ain, Melchisedek, dij haildaal nait tou heur volk heurt, en dij het t tiende paart nomen van Abraham zulm en het man zegend, dij droager was van wat God touzegd haar. 07Nou kin gainain ontstrieden: wèl zegent, is hoger as wèl zegend wordt. 08Doar komt nog bie: in t aine gevaal gaait t om staarvelke mensken dij t tiende paart kriegen, en in t aander gevaal om ain doar of de Schrift van zegt, dat e leeft. 09Wie kinnen alderdeegs zeggen dat Levi, dij t recht haar om t tiende paart òf te nemen, zulm al t tiende paart geven het (noamelk aan Melchisedek), deur Abraham. 10 Levi was ter nog wel nait, mor hai was ter toch al in persoon van zien veurvoader Abraham bie, dou Melchisedek hom in muit kwam. 11 t Volk het wet kregen mit t oog op volmoakthaid. Mor as Levieten heur priesterschop volmoakt west haar, woarom mos ter den nog n aander priester aansteld worden - n priester net as Melchisedek en nait zo ain as Aäron? 12 As t priesterschop veraandert, mout wet dat ook. 13 Man doar t hier over gaait, heurde bie n aander stam doar gainain van t altoar bedaind haar. 14 Elkenain wait ja dat ons Heer oet stam Juda komt, en wat dat aangaait: Mozes het toch gain woord zegd over priesters oet dij stam. 15 En t wordt nog n bult dudelker as we noagoan dat ter n aander priester inzet wer. Dij is, net as Melchisedek, 16 gain priester worden deur wet en ofstammen. Hai is dat worden op grond van n duurzoam levent. 17 Van hom wordt ja zegd: "Ie binnen priester veur aiweg en aaid, net as Melchisedek." 18 t Olde veurschrift wordt aan zied schoven as e naargens meer tou dainen kin. 19 Wet het ja gain volmoakthaid brocht - mor nou stel we ons hoop op wat beters. Dij hoop brengt ons dichter bie God. 20 En der kwam nog ais n dikke aid bie. Dij aandern werden priester zunder dat ter n aid bie te pas kwam. 21 Mor dou hai priester wer, legde God aid òf. De Heer het sworen, en t zel hom nait muiten: "Ie binnen priester veur aiweg en aaid." 22 En zo staait Jezus börg veur n verbond dat veul beter is. 23 Der is nog n verschil: van dij aander priesters binnen der n haile bult. Dat komt omdat dij staarven mouten en nait veur aiweg priester wezen kinnen. 24 Mor deurdat hai aaltied leven blift, gaait zien priesterschop op gainain aander over. 25 Doarom kin hai mensken dij deur hom noar God tou goan, ook veur aaid redden. Hai leeft ja aaltied om veur heur n goud woord te doun. 26 Zo'n hogepriester, doar haar we nou net verlet om: haaileg, zunder lek of brek, ain dij niks mit zundoars te doun het, hoog boven ales verheven. 27 Dij aander hogepriesters mozzen elke dag eerst ovvers brengen veur heur aigen zunden en den veur t volk heurent. Dat huift hai nait: hai het dat veur ainmoal en aaltied doan dou e zokzulm ovverde. 28 Wet moakt ja lu tou hogepriester dij ook mor mensken binnen: mor aid, dij noa t in kracht treden van wet oetsproken is, dij stelt de Zeun aan: volmoakt is e, veur aiweg en aaid.