Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 06


01Loat we doarom t begun van Christus zien leer loaten veur wat of t is en t gaauw hebben over t èn en t doul der van. Wie willen nait vannijs grondloag leggen: t joe ofkeren van n menaaier van leven dij oetlopt op dood en van geleuf in God. 02Net as van t onderricht over deup, van t opleggen van handen, opstanden van doden en t aiweg oordail. 03En dat zel we doun, as God t toustaait teminnent. 07t Is net zo as mit n lap laand: dat zogt regen op dat ter ieder moal op vaalt. Dat brengt boeren dij t laand beaarbaiden, goie vrucht op. Op zo'n lap ligt God zien zegen. 08Mor laand dat doorns en stiekels oplevert, het gainain wat in reken. Den is t net of ter n vluik op ligt en op t lest gaait brand ter in. 09Mor tegen joe zegd, laive mensken, wie binnen der wis van dat t ter mit joe beter veurstaait: ie kriegen t haail. 10 God is ja nait onrechtveerdeg. Hai verget nait wat of ie verzet hebben. Ook nait hou laif of ie zien noam hebben. En dat ie lu dij net as ie christen binnen, hulpen hebben en dat nog aaltied doun, verget e net zo min. 11 Mor wie willen haile geern dat elk van joe der net zo achter heer zit as e vrouger dee, tot aan dag tou dat joen hoop woar worden is. 12 Ie maggen t ter nait bie zitten loaten, mor ie mouten n veurbeeld nemen aan heur dij deur geleuf en volholden t aarfdail kregen hebben dat God heur touzegd het. 13 Dou God aan Abraham zien belofte dee, legde hai n aid òf bie zokzulm. Der was ja gainent groder as hai bie wèl of e n aid doun kon. Hai zee: 14 "Zekerwoar! Ik zel die zegen geven en dien noageslacht slim groot moaken." 15 En zo het Abraham deur geduldeg te wachten, kregen wat hom verzegd was. 16 Mensken dounen ja n aid bie wat of groder is. Aid betaikent veur heur n woarbörg dij n èn moakt aan ale tegensproak. 17 Doarom het God aan aarfgenoamen dudelk moaken wild dat zien besloet haildaal vaststaait. Hai dee der doarom n aid op, kloar as de dag. 18 Dij twij dingen (belofte en aid) kinnen nait veraandern. Ze moaken t veur God onmeugelk te laigen. As we bie hom ons hènkommen zuiken, wor wie doardeur aanpittjed dat we vastholden aan hoop op toukomst. 19 Dij hoop is n vaast en vaaileg anker veur ons levent. Dij rakt tot haildaal achter t gedien (van tempel) aan tou. 20 Doarhèn is Jezus ons veuroet goan, veur ons best. Hai is veur aiweg en aaid hogepriester worden, krekt zo as Melchisedek. 4-6 Want as mensken ainmoal t licht zain hebben en toch weer ofvalen binnen, den bestaait t nait dat ze vannijs tou bekeren brocht worden. Ook al hebben ze van hemelse goaven pruifd en dail kregen aan hillege Gaist en aan God zien goie woord en kracht van aankommende wereld. Zai sloagen ja God zien Zeun zo te reken nog n moal aan t kruus en zetten hom veur gek.