Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 05


01Elke hogepriester wordt ja oet t volk kozen om bie God veur aander mensken op te treden en om goaven en ovvers veur heur zunden te brengen. 02Hai kin ook begrip opbrengen veur lu dij nait beter waiten en in verbiestern binnen. Hai het ja zulm ook swak west. 03Doarom mout e den ook ovvers, dij e veur zunden van zien volk opdragt, gliekegoud veur zien aigen zunden brengen. 04Gainain aigent zokzulm dat eervolle amt tou. Nee, je mouten, net as Aäron, doartou roupen worden. 05Zo het Christus ook zokzulm eer van hogepriester nait toukend. Dat het God doan, dij tegen hom zegd het: "Mien Zeun bistoe, vandoag bin ik dien Voader worden.'" 06Krekt as e woaraarns aans zegd het: "Doe bist priester veur aiweg en aaid, net as Melchisedek." 07In tied van zien levent op wereld het e mit roupen en reren en mit troanen in ogen hom, dij hom oet dood redden kon, beden en smeekt. En God het hom in zien benaauwdhaid verheurd. 08Aalhouwel hai Zeun was, het e deur zien lieden omstoan leerd. 09Dou e aan t èn kommen was, kon hai veur aaltied altmoal redden dij doun wat of e wil, 10 en het God hom noam geven van hogepriester, net as Melchisedek. 11 Der is nog veul meer over te zeggen, mor t is stoer om t oet te stokken: t duurt ja zo laank veurdat ie t onder pet hebben! 12 Ie haren, noar tied rekend, ja al laank zulm leermeesters wezen mouten. Mor ie hebben der meer verlet om dat men joe t ABC van God zien bosschop biebrengt. t Is zo wied kommen, dat ie mouten weer aan vlès. Stevege kost kin ie ja nait verdroagen. 13 Elk dij nog aan vlès is, het gain wait van goud of kwoad: dij is nog mor n lutje potje. 14 Mor grode mensken kriegen stevege kost. Dij hebben heur vermogens bruken leerd om onderschaaid te moaken tussen goud en kwoad.