Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 02


01Doarom mout we zoveulstemeer aandacht besteden aan wat of we heurd hebben. Aans roak we tou koers oet. 02Wat engels zegd hebben, haar zo'n gewicht dat elkenain dij der zok niks aan gelegen luit en der nait noar lustern dee, zien verdainde straf kreeg. 03Hou zel wie der den aan ontkommen as wie der gain reken mit holden wat redden kost het. t Begunde der mit dat de Heer dij bosschop verkundegde. Dij heb wie dou mitkregen van lu, dij t heurd haren. 04Doar komt nog bie dat God der ook kracht aan biezet deur taikens en wonders en alderhand machtege doaden. Dij het e deur hillege Gaist oetdailen loaten, krekt zo as hai dat wol. 05God het wereld dij komt - en doar heb we t hier over - nait aan engels onderdoaneg moakt. 06Krekt aansom. Ain het woaraarns getuugd: "Wat is mensk, dat ie om hom denken,
t menskenkind, dat ie noar hom omkieken?

07Ie hebben hom mor n kòrte schòft bie engels achtersteld, n kroon van stoatsie en eer heb ie hom opzet.

08Ale dingen heb ie in zien macht geven en aan zien vouten deellegd."
Dat God ales in zien macht geven het, maint, dat ter niks oetzunderd is. Mor dat zain we nou nog nait. 09Mor we zain Jezus wel, dij n kòrte schòft bie engels achtersteld was vanwege t deurstoan van dood. Hai is deur genoadege God mit eer en stoatsie kroond omdat hai dood ondergoan het. 10 Hai, dij t begun en t èn van ales is, brochde veul kinder tou heerlekhaid. Doarom mos e laaidsman ook ja wel tou volmoakthaid brengen. Deur t lieden, wel te begriepen. 11 Hai, dij haaileg moakt en zai, dij haaileg moakt worden, hebben ja altmoal ain en dezulfde oorsprong. Doarom duurt hai ook best "bruiers" tegen heur te zeggen. 12 Hai zegt ja: "Joen noam zel ik bie mien bruiers mit eren nuimen, maank gemainte zel ik joe priezen." 13 Hai zegt ook nog: "Ik zel mie haildaal aan God overgeven." En wieder: "Hier bin ik mit kinder, dij God mie geven het." 14 Nou binnen dij kinder mensken van vlaais en bloud. Doarom het e krekt as wie leven wild, om deur zien dood boas over dood, dat is duvel, van troon òf te kriegen, 15 en zo ale lu vrij te moaken, dij heur haile levent laank as doeknekt gingen - zo baang wazzen ze veur dood. 16 Mit engels het e ja gain omdenken. Wel mit Abraham zien noazoaten. 17 Doarom mos hai in ales geliek aan zien bruiers worden. Bloots zo kon e ja n barmhaartege en traauwe hogepriester worden in God zien dainst. Zo kon e zunden van zien volk goudmoaken. 18 Omdat hai zulm leden het en verzöcht worden is, kin e dijent helpen dij der meschain onderdeur goan.