Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 01


01Eertieds het God k-wait-nait-hou-voak en op k-wait-nait-houveul menaaiers tou ons veurolden sproken deur profeten. 02Mor nou, in t lest van doagen, het e tou ons sproken deur zien Zeun. Dij het e aansteld as aarfgenoam van ales. Deur hom het e haile wereld ook moakt. 03Dizze Zeun is weerschien van God zien heerlekhaid en ofdrok van wat e is. Deur zien machteg woord holdt hai t aal in t èn. Hai het t mensdom hemmeld van zien zunden en dou is e zitten goan aan rechterhaand van Alderhoogste in hemel. 04Hai is krekt zo hoog boven engels steld as zien noam dij e mitkregen het, boven heurent oetstekt. 05Tegen wèl van engels het e ooit zegd: "Mien Zeun bistoe, van vandoag òf gèl ik as dien Voader."? 06En as hai vannijs zien oldste Zeun tou wereld inhoalt, zegt e: "Veur hom mouten ale engels van God op knijen valen." 07Over engels zegt e: "Hai let zien engels vlaigen as n störm en zien knechten branden as vuur." 08Mor over Zeun: "Joen troon, o God, bestaait aiweg en aaid,
doar ie keunenk binnen, is t recht de boas.

09Gerechteghaid, doar heb ie van holden, en ongerechteghaid heb ie nait lieden wild.
Doarom, o God, het joen God joe zaalfd
mit eulie doar je blied van worden,
as bie gain aander."
10 En: "In t begun, Heer, heb ie eerde vastlegd,
hemel is t waark van joen handen.

11 Dij zellen vergoan, mor ie blieven bestoan. Aal wat is zel verslieten, net klaaier.

12 As n mantel zel ie heur oprollen, as klaaier, doar je wat aans veur aantrekken.
Mor ie blieven dij ie binnen,
aan joen joaren komt gain èn."
13 Het e ooit tegen ain van zien engels zegd: "Goa zitten aan mien rechterhaand, totdat ik joen vijanden hènzet heb as n voutenbankje veur joen vouten."? 14 Wat binnen engels aans as dainstboare gaisten dij der op oetstuurd worden om lu te helpen veur wèl t haail bedould is?