Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Galoaten 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Galoaten 03


01Ie domme Galoaten, wèl het joe zo gek kregen? Ston Jezus Christus joe nait veur ogen en was e joe nait oettaikend as ain dij aan t kruus hong? 02Bloots dit wil k van joe waiten: heb ie de Gaist kregen deur wet noa te kommen of deur geleuveg te lustern? 03Zo dom bin ie: t begun haar ie moakt deur de Gaist, en nou wil ie t ofmoaken op aigen kracht. 04Wat was ter n bult aan joe doan! Mor ie binnen der niks beter van worden. En meschain stel ik t zo nog te mooi veur. 05Nog ais: dij joe de Gaist toulangt en joe tou grode dingen in stoat stelt, dut e dat, omdat ie wet noakommen, of omdat ie geleuveg lustern? 06Neem nou Abraham. "Hai leufde God en dat wer hom as gerechteghaid aanrekend." 07Ie zain dus: mensken dij t van t geleuf verwachten, dat binnen Abraham zien kinder. 08De Schrift haar al veuròf zain: God zel haaidens vrijspreken op grond van heur geleuf. Doarom het zai veuròf aan Abraham t bliede nijs brocht: "In die zellen ale volken zegend worden." 09Mensken dij t van t leuven verwachten, worden dus zegend, soamen mit geleuvege Abraham. 10 Aansom: wèl of t van t noakommen van wet verwachten, op dij ligt n vluik. Der staait ja: "Vervlökt is elk dij zok nait aan ale veurschriften van t wetbouk holdt en dij noakomt." 11 Dat gainain deur wet bie God vrijsproak krigt, is n dudelke zoak. Der staait ja: "Rechtveerdege zel leven oet t geleuf." 12 Bie wet komt t nait op leuven aan! Nee, doar geldt: "Wèl dat dut zel doardeur leven." 13 Christus het ons löskocht van vluik dij wet ons oplegt deur zulm veur ons n vluik te worden. Der staait ja: "Vervlökt is elk dij aan n poal ophongen wordt." 14 Den kon Abraham zien zegen deur Jezus Christus bie haaidens terecht kommen, en den konden wie deur t geleuf de Gaist kriegen dij ons touzegd was. 15 Bruiers en zusters, t is menskenwereld mor doar of ik t mit vergeliek; mor dat dut ter niks aan òf. Ook n mensk zien geldeg testement kin gainain aan kaant schoeven of ter nije bepoalens bie moaken. 16 Nou wazzen touzeggens aan Abraham doan en aan zien ofstammeling. God zegt nait: "Aan dien ofstammelingen," as of t om n haile koppel ging; nee, omdat t op mor ain doult, zegt e: "Aan dien ofstammeling." En dat is Christus. 17 Dit is mien zeggen: vrouger al haar God n geldeg testement moakt. Eerst vaaierhonderddatteg joar loater komt ter n wet. Dij moakt dat testement nait ongeldeg zodat ter niks meer kommen zol van wat of doarin touzegd was. 18 Zol aarvenis ja van wet ofhangen, den nait meer van touzeggen. Mor t was n touzeggen doar God Abraham mit begunstegd haar. 19 (Nou zel ie vroagen:) "Wat mout dij wet den?" Nou, dij is der bie doan om overtredens aan te teunen, tot ofstammeling kommen wezen zol op wèl of touzeggen vastzet was. Der keken engels op tou dou e opmoakt wer. En n tussenpersoon kreeg hom in bewoar. 20 "Mor n tussenpersoon bindt zok nait aan ain pertij. En God is mor ain pertij!" 21 Dus (ie wollen mor zeggen:) "Wet kon wel ais in t noadail van God zien touzeggens oetpakken." Nooit van zien levensdoagen! Was ter ja n wet geven dij je leventeg moaken kon, zeker, den zol je op grond van wet vrijsproken worden kinnen. 22 Mor nee, hur! Dij wetstekst het t haile zootje opsloten achter poort doar boven staait: zunde.f + Der staait ainlieks: "Bie nkander sloten onder zunde."f* Den kon wat of touzegd was op grond van t geleuf in Jezus Christus geven worden aan wèl of leuven. 23 Veurdat t geleuf kwam, ston we onder bewoaken van wet. Wie zatten vaast in ofwachten van t geleuf dat opdoagen zol. 24 Zo het wet ons dus as n soort kinderoppaas opbrocht noar Christus tou. Den kon we op grond van geleuf vrijsproken worden. 25 Mor nou t geleuf ainmoal kommen is, loop we nait laanger aan t handje van dij oppaas. 26 Ie binnen ja altmoal God zien kinder deur te leuven in Christus Jezus. 27 Ie altmoal ja dij joe in Christus deupen loaten hebben, binnen zo te reken in Christus zien vèl kropen. 28 Doar wordt nait meer sproken van "Jeud" of "haaiden"; nait van "sloaf" of "vrij man"; nait van "man" en "vraauw". Ie binnen ja altmoal ain toetmèm in Christus Jezus. 29 En as ie van Christus binnen, bin ie dus Abraham zien ofstammeling. Den komt volgens touzeggen aarvenis joe tou.