Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Galoaten 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Galoaten 02


01Dou bin k vattien joar loater weer noar Jeruzalem tou goan mit Barnabas. Titus haar k ook mitnomen. 02Dat ik ter hèngoan mos, haar God mie waiten loaten. k Heb dou t evengelie zo as ik dat onder haaidens verkundeg, aan heur veurlegd, en benoam aan dijent dij in aanzain wazzen. Ik wol wizzeghaid hebben dat mien schrippen nait veur niks is of west het. 03Mor alderdeegs Titus, mien raaiskammeroad, toch van hoes oet n Griek, wer nait prest om zok besnieden te loaten. 04t Wazzen vaalze bruiers dij mie aanlaaiden gavven; insloepers, dij stiekem der maank kommen wazzen om ons vrijhaid dij we in Christus Jezus hebben, te begloepen. t Was heur der om te doun ons weer sloaf te moaken. 05Nou haar k mie nooit n spier keerd aan wat of zai mie opleggen wollen. Ik was ter op oet woarhaid van t evengelie bie joe in t èn te loaten. 06Nou, van kaant van dijent dij in aanzain wazzen - wat veur lu of dat vrouger wazzen, is mie netgliek: God zugt ja gain mensk noar ogen - ... mie hebben dij lu in aanzain niks ekstroas oplegd. 07Net aansom: zai haren wel inzain dat mie t verkundegen van t evengelie aan wèl of gain Jeud binnen aanvertraauwd was, krekt zo as aan Petrus t verkundegen aan Jeuden. 08Hai, dij Petrus vermogens geven het om apostel veur Jeuden te wezen, het mie ja vermogens geven om apostel veur haaidens te wezen. 09Zai haren goave dij ik kregen haar, wel opmaarkt. En zo gavven zai - dat is te zeggen: Jakobus, Kefas en Johannes, dij bekendstoan as steunpiloaren van gemainte - mie en Barnabas haand ter op dat we in mane doun zollen: wie zollen noar haaidens tou, zai noar Jeuden. 10 Allenneg dit: aarme lu, doar mos we aan denken. En dat was nou krekt woar of ik mien best veur doan heb. 11 Mor dou Kefas in Antiochië kommen was, heb k hom liek veur de kop zegd dat ik t nait mit hom ains was. Zien doun was ja nait goud te proaten. 12 Wat was t gevaal? Veurdat ter n poar lu oet Jakobus zien gemainte kommen wazzen, at e altied mit haaidens. Mor dou dijent kommen wazzen, bleef e vot en ging apaart zitten, baang as e was veur dij Jeuden. 13 Mit hom gingen ook de aander Jeuden tegen heur overtugen in. Dat alderdeegs Barnabas luit zok op sleeptaauw nemen en was net zo twijslachteg as zai. 14 Mor dou ik zag dat zai nait laanger goie koers aanhuilen dij woarhaid van t evengelie ons aangeft, zee k tegen Kefas, doar of ze aalmoal bie wazzen: "Astoe, schoon dastoe n Jeud bist, as n haaiden leefst en nait as n Jeud, hou wilstoe haaidens den dwingen as n Jeud te leven?" 15 Wie binnen van komòf Jeuden; gain zundoars oet haaidenwereld. 16 Mor toch wait we, dat gain mensk vrijsproken wordt omdat e dut wat of wet vragt, mor allenneg deur te leuven in Jezus Christus. Doarom heb we ons vertraauw op Jezus Christus zet. Den kon we om ons geleuf in Jezus Christus vrijsproken worden en nait omdat we doan haren wat of wet vragt. Op dij grond zel ja gain staarveling vrijsproken worden. 17 (Nou zel ie zeggen:) "Mor as wie den deur ons vrijsproak in Christus te zuiken der veur oetkommen, dat wie zulm ook zundoars binnen, waarkt Christus den zunde in haand?" Gain sproake van! 18 As ik ja weer opbaauw wat of ik nou net ofbroken haar, den juust geef ik mie zulm aan as overtreder. 19 Ik bin ja deur aine wet veur aandere wet sturven, om veur God te leven. Mit Christus bin ik aan t kruus sloagen. 20 Zo leef ik nait meer, mor Christus leeft in mie. En t levent dat ik op dizze wereld nog deurbreng, dat breng ik deur in vertraauw op God zien Zeun. Dij het mie laifhad en zok veur mie opovverd. 21 God zien genoade, doar hoal ik gain streep deur. As vrijsproak ja van wet kommen mout, den is Christus veur niks sturven.