Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Galoaten 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Galoaten 01


01Aan gemaintes in Galatië. Dizze braif komt van Paulus, n apostel dij nait noamens mensken komt, ook nait deur n mensk aansteld is, mor deur Jezus Christus en deur God, zien Voader, dij hom oet t graf opstoan loaten het. 02Ik en ale bruiers dij hier bie mie binnen, 03wènsen joe genoade en vree noamens God, ons Voader, en ons Heer Jezus Christus. 04Dij het zokzulm ovverd, om wat wie verkeerd doan haren goud te moaken. Den kon e ons tou dizze minne wereld oethoalen. Zo wil God, ons Voader, dat. 05Hom mout we doarveur priezen, aiweg en aaid. Zekerwoar! 06Ik kiek ter roar van op: nog mor naauw het e joe deur genoade roupen, of ie valen hom òf veur n aander evengelie. 07Der is ja gain aander! Der binnen allain mor gounent dij joe oetstuur brengen willen en t evengelie van de Christus op kop zetten. 08Mor al zol wie t ook wezen, joa, al zol t ook n engel oet hemel wezen: wèl of joe n evengelie deurgeft, aans as t evengelie dat wie joe deurgeven hebben: vervlökt mag e wezen! 09k Heb t al eerder zegd en zeg t nog ais: as ain joe n evengelie deurgeft, aans as dat ie kregen hebben: vervlökt mag e wezen! 10 Wat denk ie wel? Zol mie t om mensken heur gunst te doun wezen of om God zienent? Perbaaier ik mensken t noar t zin te moaken? As ik dat nou nog dee, zol k nait bie Christus in dainst wezen. 11 Dit wil k joe nog wel zeggen, bruiers en zusters: t evengelie dat ik brocht heb, is nait op mensken ofstemd. 12 Ik heb t ook ja nait van n mensk kregen. t Is mie nait leerd. Nee, Jezus Christus het mie t openboard. 13 Ie hebben ja vast wel heurd dat ik eertieds pertij van Jeudse drievers aanhong. Dat ik, meer as wèl ook, achter God zien gemainte heer zat en dij verrinnewaaierde. 14 Ik brochde t in dat Jeudse drieven wieder, as n bult jonges van t zulfde older onder ons volk. Zo fèl kwam ik op veur regels dij wie van ons olders deurkregen haren. 15 Mor God haar - al van veur mien geboorte òf aan - mie apaart holden en roupen deur de goaven dij e mie gaf. Dou hai t tied von 16 zien Zeun in mie veurndag kommen te loaten om dij aan haaidens te verkundegen, heb ik den ook van stonden òf aan gain mensk meer om road vroagd. 17 k Bin ook nait noar Jeruzalem tou raaisd, noar dijent dij al eerder as ik apostels wazzen, mor ik bin noar Arabië goan, en dou weerom noar Damascus. 18 Eerst drij joar loater bin k noar Jeruzalem tou goan om Kefas op te zuiken. Bie hom bin k twij week bleven. 19 Ain van aander apostels heb ik nait zain. Wel nog Jakobus, ons Heer zien bruier. 20 Wat ik joe nou schrief ... denk ter om: dat laig ik nait! God kin t getugen. 21 Loater kwam ik in kontrainen van Syrië en Cilicië. 22 Christelke gemaintes in Judea konnen mie nait van aanzain. 23 Wat ze heurden was nait meer as: "Dij man dij doudestieds achter ons heer zat, verkundegt nou de leer dij e vrouger mit ale geweld bestree!" 24 En ze prezen God om wat of ter mit mie gebeurd was.