Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Filemon 01   


02va va* aan Apfia, ons zuster, aan Archippus, dij mit ons in dainst ligt en aan gemainte bie die aan hoes.

03Wie wènsen joe genoade en vree tou van God, ons Voader, en van ons Heer Jezus Christus.

04Zo voak as ik in mien beden die nuim, daank ik mien God 05dat ik heur, hou zo'n laifde en traauw der van die oetgaait noar ons Heer Jezus tou en noar ale haailegen, 06hou of dien geleuf dastoe mit ons dailst, die der kiek op geft houveul vermogens wie wel nait in ons hebben om wat gouds te doun veur Christus. 07Ik was toch zo blied mit dij laifde van die, dij het mie zo opbeurd! Haailegen binnen ja deur die, bruier, weer haildaal op t verhoal kommen.

08Doarom, schoon dat ik t hail wel aanduren zol in Christus zien noam die op te droagen wat op dien weg ligt, 09wil ik t om dien laifde toch laiver bie n dringend verzuik loaten. Slichtweg as dij olde Paulus, dij nou ook nog vastzit om Christus Jezus, 10 dou ik die n dringend verzuik veur mien kind, doar of ik in gevangenis voader van worden bin. Onesimus bedoul ik. 11 Vrouger haarstoe niks aan hom, mor nou hebben doe en ik veul aan hom. 12 Ik stuur hom noar die deur. Wat zeg ik? Hom? Nee, mien aigen haart! 13 k Haar hom wel bie mie holden wild. Den kon e noamens die veur mie zörgen nou k vastzit om t evengelie. 14 Mor zunder dien oordail heb ik niks doun wild. Aans zol t net lieken of dien goie doad ofdwongen en nait vrijwilleg was.

15 Meschain bistoe hom ja doarom wel veur n zetje kwiet worden dastoe hom veur aiweg weeromkriegen zolst, 16 en den nait laanger as sloaf, mor meer as dat: as n laive bruier. Veur mie is e dat aal terdeeg, houveulste meer veur die: sib tou nkander en nou ook nog ain in de Heer! 17 Astoe nou mie as moat hest, neem hom den op of was ik t zulm. 18 En zolstoe deur hom schoa oplopen hebben of zol e nog bie die in t kriet stoan, zet dat mor op mien reken. 19 Ik taiken hier zulm mit mien noam: Paulus. Ik zel t liekmoaken. k Haar hoast zegd: op dien reken! Doe staaist ja nog veur meer bie mie in t kriet: veur die zulm! 1a va va* Dizze braif komt van Paulus, dij om Christus Jezus vaast zit, en van ons bruier Timoteüs. 1b va 1-2va* Aan ons laive mitwaarker Filemon, 20 Kom op, bruier! n Beetje perfiet mag k van ons baand in de Heer toch wel hebben, nait? Loat mie nou deur ons baand in Christus mien haart ais n moal ophoalen kinnen!

21 Ik reken der vervaast op dastoe geheur geven zelst aan wat of ik schrief. Joa, ik wait dastoe nog meer doun zelst as ik zeg. 22 Nog wat: moak ook n lozaaierkoamerke veur mie kloar. Ik hoop ja dat deur joen beden God mie joe weer geven zel.

23 Groutnis van Epafras, dij mit mie vastzit veur de zoak van Christus Jezus, 24 van Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mien mitwaarkers.

25 Genoade van de Heer Jezus Christus, wees mit dien gaist.