Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Efezers 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Efezers 06


01Kinder, wees joen olders geheurzoam nou ie bie de Heer heuren:f + "Nou ie bie de Heer heuren," komt mor in n dail van handschriften veur.f* dat is joen plicht. 02Ie mouten joen pa en moeke in eren holden. Dat gebod staait bovenaan. En doar is dizze touzeggen bie: 03den zel joe t goud goan en zel ie laank leven op dizze wereld. 04En ie, voaders, ie maggen joen kinder nait op staang rieden. Nee, ie mouten ze grootbrengen zo as ons Heer zien kinder opvudt en terechtwist. 05Sloaven, geheurzoam wèl of hier joen boazen binnen mit respekt en ontzag. Dat mout joe ainmoud wezen, as of t Christus gol. 06Nait zo, dat ie mensken noar ogen kieken om bie heur in gunst te kommen, mor as Christus zien sloaven, dij blieder haarten doun wat of God wil. 07Wèl of ie dainen, mout ie tougedoan wezen, net of haar ie de Heer veur en gain mensken. 08Ie waiten ja: elkenain krigt t goie dat e dut van de Heer weerom, netgliek of e sloaf is of vrij man. 09En ie, boazen, behandel joen sloaven net zo. Loat draaigementen achterwegens. Besef dat zai en ie heur Heer in hemel hebben en dat dij gainain veurtrekt. 10 Nou nog n leste woord: zuik joen kracht in de Heer, in zien staarke macht. 11 Trek God zien woapenrusten aan den kin ie t opnemen tegen duvel zien loze streken. 12 Ons gevecht gaait ja nait tegen mensken van vlaais en bloud, mor tegen wat of ter in dit duustern aan regenten, boazen en grootmachten touholdt; tegen kwoaie gaistelke machten dij in hemelse kontrainen hoezen. 13 Doarom mout ie God zien woapenrusten aandoun. Den kin ie joe te weer stellen as t kwoad zien slag sloagen wil, t aal tou n goud èn brengen en t op n bainen holden. 14 Doarom: op joen post! Bin woarhaid om as n raim. Trek rechtveerdeghaid aan as n kuras. 15 Bin joen sandoalen mor onder, kloar om goie bosschop van vree over te brengen. 16 Hol bie aal joen aksies joen geleuf vaast as n schild. Doar kin je duvel zien glìnne pielen altmoal mit oetkriegen. 17 Zet helm van redden op en pak t sweerd van de Gaist, dat is te zeggen: God zien woord. 18 Doarbie mout ie aalgedureg deur de Gaist mit aandrang God aanroupen mit alderhande beden. Joa, apaart doarveur zol ie mor ais opblieven om onverdrutzoam te smeken veur ale haailegen. 19 Ook veur mie: dat mie t rechte woord ingeven worden mag as k mond opendou; om zo vrijoet t gehaaim van bliede bosschop bekend te moaken 20 doar k ambassadeur veur bin, schoon dat ik vastzit; dat ik dat vrijoet vertellen duur zo as ik dat mout. 21 Om joe op hoogte te holden van mien omstandegheden, hou of t mit mie gaait, zel Tychikus joe ales oetstokken, n bruier doar ik veul van hol, n helper in t waark van de Heer, doar ik op aan kin. 22 Juust doarom stuur k hom noar joe tou. Den kin ie vernemen hou of t ter mit ons veurstaait en kin e joe n haart onder raim steken. 23 Dat, tougelieks mit geleuf, aan bruiers en zusters vree en laifde toulangd worden mag deur God, ons Voader, en deur ons Heer Jezus Christus. 24 Dat genoade wezen mag mit aal dijent dij ons Heer Jezus Christus laifhebben: n laifde, nait kepot te kriegen!