Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Efezers 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Efezers 04


01Doarom roup ik, dij om mien baand mit Christus gevangen zit, joe op: gedroag joe zo, as God van joe verwachtte dou e joe aanstelde. 02Mit ain en aal nederghaid en zaachtzedeghaid, mit geduld mout ie in laifde nkander verdroagen. 03Dou joen best ainsgezind te blieven. Zörg veur n goie verstandholden; dij holdt joe bie nkander. 04Ain liggoam (bin ie) mit ain gaist. t Is toch ook ja ain en t zulfde dat ie verwachten doun op grond van joen aanstellen? 05Ain Heer (is ter), ain geleuf, ain deup. 06Ain God en Voader heb ie altmoal. Dij staait boven joe altmoal, is maank joe altmoal en in joe altmoal. 07Mor elk van ons apaart het zoveul genoade toudaild kregen as Christus hom tou wol. 08Doarom staait ter ook: "Hai is noar zien hoge woonstee goan mit lu bie zok dij e kriegsgevangen moakt haar en het mensken goaven schonken." 09"Noar zien hoge woonstee goan," wat zol dat aans beduden as dat e eerst daip in eerde ofdoald is? 10 Dij deelkommen is, is zulfde dij ook opvoaren is, hoger as ale sferen, om zo ales haildaal in beslag te nemen. 11 Hai het summegen geven as apostels, aandern as profeten of as evengelisten, weer aandern as hedders en leroars, 12 om haailegen kloar te moaken veur heur dainst, dat ze Christus zien liggoam opbaauwen konden. 13 Net zo laank tot wie altmoal ain binnen in t geleuf en God zien Zeun gliekegoud kennen; tot wie n wazen kerel worden binnen, oetgruid tou n pestuur van dezulfde volle moat as Christus. 14 Den bin we nait laanger slaiven dij zok op en deelgooien en rondslingern loaten deur elke wind dij der opstekt in de leer en zok zo deur mensken mit filaaine streken - zo as dwoalleroars dij te boat nemen - verkwaanzeln loaten. 15 Nee, den zel we deurdat we in laifde traauw blieven, in ale opzichten aalaan meer noar hom tou gruien dij ons hoofd is: Christus. 16 Van hom krigt t haile liggoam zien grui. t Wordt ja zo in nkander zet dat ter overaal verbindens aanbrocht worden. Doarlangs kin elk dail ofzunderliek noar moat van zien vermogen, deurgeven wat of e kregen het. Zo waarkt t liggoam zulm mit aan zien aigen opbaauw in laifde. 17 Dit is dus mien zeggen, dit drok ik joe in ons Heer zien noam op t gemoud: gedroag joe nait laanger zo as haaidens. Van wat of zai in t zin hebben, komt ja niks te vlocht, 18 verduusterd as ze binnen in heur denken, boeten t levent mit God as ze stoan. Dat komt van t onverstand dat in heur hoest, van ongevuileghaid van heur haart. 19 Zokke mensken binnen ofstompt. Zo gingen ze der mor op lös leven en kwammen der tou, alderhand schaauwe dingen te doun. Doar kinnen ze nait genog van kriegen. 20 Mor ie hebben toch dit van Christus opstoken 21 - ie hebben ja van hom heurd en binnen in hom onderwezen: nou in Jezus t woare kommen is, 22 zol ie joe omklaiden: olde mensk, zo as dij vrouger zok aanstelde, mout oet! Dij ging ja kepot aan dingen dij hom as begeerliek veurspaigeld werden. 23 Ie mouten joen instellen ombatterijen loaten: 24 nije mensk mout aan! Dij is zo schoapen, dat e noar God oardt. Woarhaid dut hom rechtschoapen en haaileg leven. 25 Doarom: dou leugen aan kaant en spreek onder mekoar woarhaid. Wie binnen ja leden van ain liggoam? 26 Wordt kop joe ais roeg? Dut niks, mor bezundeg joe nait. Wor weer goud veurdat zun ondergaait, 27 en geef duvel gain kaans. 28 Wel wènd is te stelen, mout ter mit opholden. Hai zol zok mor laiver goud verweren en mit zien twij handen doun wat of deugt. Den kin e ain dij verlet het ook ais wat geven. 29 Loat joe gain onnuur woord tou mond oetkommen. Nee, (spreek allenneg) as ie wat gouds te zeggen hebben dat t geleuff + In handschriften dij over t aalgemain as de besten gelden, staait hier "behuifte", mor dat geft gain zin. Handschriften van minder aanzain hebben hier "geleuf". Dat zol hier aal pazen.f* opbaauwt. Den hebben wèl of t heuren der wil van. 30 Dou God zien hillege Gaist gain verdrait. Dij is ja t maark dat joe opdrokt is mit t oog op dag dat ie verlöst worden. 31 Vot mit ale bitterhaid, grammiedeghaid, opvlaigendhaid, roazen en vluiken en wat veur lek of brek ie wieder hebben maggen. 32 Wees goud en haartelk veur nkander. Vergeef mekoar, net as God joe in Christus vergeven het.