Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Baruch 01    02    03    04    05   

Baruch 05


01Jeruzalem, leg t klaid òf van dien raauw en dien ellèn, droag veur aaid t pronkklaid van God zien glorie,

02sloag mantel van God zien gerechteghaid om, zet gloriekroon van de Aiwege op kop.

03Want God zel die schittern loaten veur haile wereld.
04Veur aaid is noam dij God die geft: "Vree-deur-gerechteghaid" en "Glorie-deur-vroomhaid."


05Kom in t èn, Jeruzalem, goa stoan op baarg, kiek noar t oosten: doar kommen dien kinder aan,
bie nkander roupen deur de Haailege oet ale windstreken vandoan,
blied, dat God om heur denkt.

06Lopend gingen ze bie die vot, mitsleept deur vijand, mor heur intocht is dij van n keunenk,
nou God heur bie die weerombrengt.

07Want hai onnaaierde: elke hoge baarg en elke stafolde heuvel mouten slicht moakt worden, en elke kloof volsmeten,
dat t haile laand vlak wordt,
en Israël, deur God zien macht, der vaaileg en wel goan kin.

08Bozzen en ale lekker roekende bomen, geven aan Israël heur schaar,
op God zien odders.

09Want God zel Israël mit bliedens laaiden bie t licht van zien glorie,
zien barmhaarteghaid en zien genoade
zel hai heur blieken loaten.