Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 27


01Jotam was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde zestien joar in Jeruzalem. Zien moeke was Jerusa, n dochter van Sadok. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, noar t veurbeeld van zien voader Uzzia. Mor tempel van de HEER binnendringen dee hai nait. t Volk ging in tied deur mit zien verdurven levent. 03Jotam baauwde de Bovenpoort aan tempel van de HEER en hai luit aan stadsmuur van Ofel n bult opknappen. 04Hai luit vestingsteden baauwen in de baargen van Juda en börgen mit wachttoorns in de bozzen. 05Hai begunde n oorlog tegen de keunenk van de Ammonieten en wer hom de boas. De Ammonieten mozzen hom dat joar honderd talent zulver, tiendoezend kor waait en tiendoezend kor gaarst aan oorlogslasten levern. Dat brochten ze hom ook in t twijde en daarde joar. 06Zodounde wer Jotam n machteg man. Dat kwam omdat hai zok bie zien haile handel en wandel noar de HEER, zien God, richtte. 07Aal t aander over Jotam, over zien oorlogen en zien doun en loaten, staait ja aal optaikend in t bouk over de keunenks van Israël en Juda. 08Hai was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde zestien joar in Jeruzalem. 09Jotam sturf en wer bie zien veurolden in de Davidstad begroaven. Zien zeun Achaz wer keunenk in zien stee.