Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 21


01Josafat sturf en ging bie zien veurolders te rusten. Hai wer in de Davidstad bie zien veurolders begroaven. Zien zeun Joram wer keunenk in zien stee. 02Dij zien bruiers, zeuns van Josafat, haitten van Azarja, Jechiël, Zecharja, Azarja, Michaël en Sefatja. Zai wazzen aalmoal zeuns van Josafat, keunenk van Israël. 03Heur voader haar heur wel de wereld geschenken geven van gold en zulver en aander kostboar goud en ook vestingsteden in Juda, mor t keunenkschop haar hai overdroagen aan Joram, omreden dij was zien oldste zeun. 04Zo gaauw as Joram t keunenkschop van zien voader overnomen haar en vaast in t zoadel zat, vermoordde hai aal zien bruiers en ook nog n man of wat vernoame vorsten van Israël. 05Joram was twijendatteg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde aacht joar in Jeruzalem. 06Hai leefde noar t veurbeeld van de keunenks van Israël, net zo as t hoes van Achab dee. Hai haar ook ja ain oet Achabs femilie as vraauw. Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER. 07Mor toch wol de HEER t keunenkshoes van David nait oetreuden vanwegens t verbond dat hai mit David sloten haar. Hai haar hom dou ja beloofd, dat hai t licht veur t keunenkshoes aaltied branden loaten zol. 08In Joram zien tied kwammen de Edomieten tegen hom in t èn; zai stelden zok n aigen keunenk aan. 09Dou ging Joram der mit zien aanvoerders en mit aal zien striedwoagens op òf, en snaachts, noadat e zok goud veurberaaid haar, versluig hai de Edomieten dij hom en zien woagenvoerders omsingeld haren. 10 Evenzogoud onttrokken de Edomieten zok aan t gezag van Juda tot op t heden aan tou. In dij tied muik ook Libna zok lös van keunenk Joram. Dat kwam doarvandoan dat hai de HEER, de God van zien veurolders, in steek loaten haar. 11 Alderdeegs baauwde hai ovverhögten op de baargen van Juda, hai schuunde de inwoners van Jeruzalem in om achter ofgoden aan te lopen en brochde Juda haildaal op t verkeerde pad. 12 Op n dag kreeg Joram n schrieven van profeet Elia en doar ston in: "Dit is n bosschop van de HEER, de God van joen veurvoader David: Ie leven nait noar t veurbeeld van joen voader Josafat en ook nait noar t veurbeeld van Asa, keunenk van Juda. 13 Ie leven noar t veurbeeld van de keunenks van Israël en ie hebben Juda en de bewoners van Jeruzalem tot ofgoderij brocht net as t hoes van Achab al dee, en boetendes heb ie alderdeegs joen bruiers oet t hoes van joen voader, dij beter wazzen as iezulm, van kaant moakt. 14 Doarom zel de HEER joen volk, joen zeuns, joen vraauwen, en aal joen bezittens grode rampen aandoun. 15 Iezulm zellen trovven worden deur n swoare zaikte, n zaikte aan de ingewanden, en dat zel van dij gevolgen wezen dat joen ingewanden op t lest noar boeten kommen." 16 De HEER steukelde de Filistijnen en ook de Arabieren dij stoef bie de Nubiërs woonden, tegen Joram op. 17 Zai trokken op Juda òf, broken mit geweld noar binnen en sleepten de haile inventoares tou t keunenkliek pelaais oet, en ook zien zeuns en aal zien vraauwen. Boeten Joächaz, zien jongste zeun, bleef hom gain kind over. 18 Noa aal dij ellèn trof de HEER hom ook nog mit n zaikte aan zien ingewanden, doar gain genezen aan was. 19 Sikkom twij joar loater begunden zien ingewanden noar boeten te kommen as gevolg van zien zaikte en zo sturf hai n iezelke dood. Zien volk stook gain vuur veur hom aan zo as zai dat aal bie zien veurolders doan haren. 20 Hai was twijendatteg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde aacht joar vanoet Jeruzalem. Hai kwam oet tied en gainain haar der verdrait van. Hai wer in de Davidstad begroaven, mor nait in keunenklieke grafkoamers.