Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 17


01In zien stee wer zien zeun Josafat keunenk. Josafat verstaarkte zien gezag tegenover Israël. 02Hai legde troepen in ale vestingsteden van Juda en ook legerde hai wachtposten in hail Juda en in ale steden dij zien voader Asa in Efraïm veroverd haar. 03De HEER was mit Josafat, want hai leefde net zo as zien veurvoader David: hai huil zok nait op mit de Baäls, 04hai richtte zok noar de God van zien voader en leefde noar de geboden van de HEER en nait noar t veurbeeld van Israël. 05De HEER gaf Josafat zien keunenklieke macht steveg in handen. Hail Juda brochde hom geschenken, dat hai wer slim riek en elk keek tegen hom op. 06Hai was ter in zien haart grootsk op dat hai zok noar de HEER richtte en hai luit de ovverhögten slichten en de wijde poalen oet Juda vothoalen. 07In t daarde joar dat e regaaierde, stuurde hai zien amtenoars Ben-Chaïl, Obadja, Zecharja, Netanel en Micha t laand in om in de steden van Juda onderricht te geven. 08Zai werden doarbie hulpen deur de Levieten Semaja, Netanja, Zebadja, Asaël, Semiramot, Jonatan, Adonia, Tobia en Tob-Adonia en deur de priesters Elisama en Joram. 09Zai gavven onderricht in hail Juda. Mit t wetbouk van de HEER bie zok, gingen ze ale steden van Juda bie langs en leerden t volk. 10 Keunenkrieken om Juda tou wazzen zo benaauwd veur de HEER worden dat ze gain oorlog tegen Josafat aanduurden. 11 Gounent van de Filistijnen brochten aan Josafat alderdeegs n vracht geschenken in zulver, en Arabieren brochten hom vij: zeuvenseuventeghonderd rammen en zeuvenseuventeghonderd bokken. 12 Op dij menaaier wer Josafat aal machteger. Hai baauwde in hail Juda schaanzen en veurroadsteden. 13 Hai haar grode veurroaden in de steden van Juda en n leger aan ervoaren, dappere soldoaten in Jeruzalem. 14 Overstes wazzen verdaild noar de femiliestammen: oet Juda overste Adna mit drijhonderddoezend man weerboare troepen, 15 wieder oet Juda overste Jochanan mit twijhonderdtachtegdoezend man, 16 en Amasja, n zeun van Zichri, mit twijhonderddoezend man. Hai haar zok oet vrije wil in dainst van de HEER steld. 17 Oet Benjamin was ter Eljada, n dappere kerel, mit twijhonderddoezend man, verzain van bogen en schilden. 18 En op t lest Jozabad oet Benjamin, mit honderdtachtegdoezend man, kloar veur t gevecht. 19 Aal dizzent stonden in dainst van de keunenk, soldoaten dij in de vestingsteden van Juda laggen der nait bierekend.