Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 14


01Asa dee wat goud en recht was in d' ogen van de HEER, zien God. 02Hai dee d' altoars van vremde goden aan zied en luit d' ovverhögten slichten, hai sluig de haailege stainen aan groezels, en kapte de wijde poalen om. 03Hai druig de Judeeërs op, dat zai zollen zok haildaal richten op de HEER, de God van heur veurolders en zok holden aan zien wet en zien leefregels. 04In ale steden van Juda luit hai d' ovverhögten slichten en de wierookaltoars ofbreken. Dou hai regaaierde was ter rust in t keunenkriek. 05Omdat ter rust in t laand was en omdat ter in dij joaren gain oorlog tegen hom was, kon Asa vestingsteden in Juda baauwen. De HEER gaf hom ja rust en vree. 06Asa zee tegen de Judeeërs: "Loat wie der staarke steden van moaken, der muren omtou baauwen mit toorns en poorten mit grondels. t Laand is nou nog van ons, want wie hebben de HEER, ons God, zöcht en hai het ons rondomheer rust en vree geven." Ze begunden dou te baauwen en t waark schoot goud op. 07Asa haar n leger van drijhonderddoezend man Judeeërs mit grode schilden en speren, en ook nog twijhonderdtachtegdoezend man oet Benjamin mit lutje schilden en pielenbogen. t Wazzen aalmoal kundege soldoaten. 08n Zet loater kwam Zerach, n Nubiër, Juda binnenvalen mit n leger van honderddoezenden soldoaten en wel drijhonderd striedwoagens. Hai kwam tot aan Maresa tou. 09Asa ging hom in de muit en zai stelden zok in slagodder op in de leegte van Sefata, bie Maresa. 10 Dou raip Asa tot de HEER, zien God: " HEER, boeten joe is ter ja gainent dij n machteloze helpen kin as e tegenover n overmacht staait. Help ons HEER, ons God, wie reken ja op joe. Wie binnen tegen dizze overmacht in t geweer kommen, omdat wie op joen noam vertraauwen. HEER, ie binnen ons God, loat nait tou dat n gewone staarveling wat tegen joe begunnen kin." 11 De HEER versluig de Nubiërs veur Asa en Juda, en de Nubiërs gingen op loop. 12 Asa en zien leger zatten achter heur heer tot aan Gerar tou. Der kwammen zoveul Nubiërs om haals dat ter veur heur gain holden meer aan was: zai leden n dikke neerloag tegen de HEER en zien leger. Judeeërs hebben doar n hail bult roofgoud oetsleept. 13 Dou veroverden ze ale steden in de buurt van Gerar. Lu doar wazzen ja verlamd van schrik veur de HEER. Aal dij steden werden leeghoald. Der was ook ja n bult roofgoud te hoalen. 14 Ook tènten van vijboeren hebben ze overvalen en ze hebben n mennegte aan schoapen, segen en kemélen mitnomen. Dou gingen ze noar Jeruzalem weerom.