Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 10


01Rechabeam ging noar Sichem tou, omreden doar wazzen ale Isrelieten bie nkander kommen om hom keunenk te moaken. 02Dou Jerobeam, Nebat zien zeun, doar wait van kreeg, kwam hai oet Egypte weerom. Hai was doar ja hènvlucht, op loop veur keunenk Salomo. 03Ze stuurden bosschoplopers en luiten hom roupen en zo kwam Jerobeam mit ale Isrelieten bie Rechabeam om mit hom te proaten: 04"Joen voader het ons n swoar juk oplegd. Wie vroagen joe: moak ie t haarde waark dat joen voader ons besteld het, lichter en t swoare juk dat wie van hom droagen mozzen, minder swoar. Den zel wie joe dainstboar wezen." 05Dou zee Rechabeam tegen heur: "Kom over drij doag mor es bie mie weerom." En t volk ging vot. 06Keunenk Rechabeam ging te roade bie de olde roadgevers dij nog bie zien voader Salomo in dainst west haren dou dij nog leefde. Hai vruig heur: "Wat road ie mie aan? Wat mout ik tegen dat volk zeggen?" 07Zai antwoordden hom: "As ie joe van joen beste kaant zain loaten, as ie heur wat in de muit kommen kinnen en heur mit n vrundelk woord toutoalen, den zellen ze joe aaltied dainstboar wezen." 08Mor hai wol nait lustern noar de road van dij olden en hai ging te roade bie de jongelu dij mit hom groot worden wazzen en dij nou bie hom in dainst stonden. 09Hai vruig heur: "Wat road ie mie aan? Wat mout ik antwoorden aan dit volk dat tegen mie zee: 'Moak t juk dat joen voader ons oplegd het wat lichter.'" 10 Jongkerels dij tougelieks mit hom opgruid wazzen, zeden tegen hom: "Dit mout ie antwoorden tegen dat volk dat tegen joe is begund te mòtjen: 'Mien pink is dikker as mien pa zien pik. 11 Mien pa het joe meschain n swoar juk oplegd, mor ik zel joe t juk nog swoarder moaken. Mien pa het joe meschain mit swepen sloagen, mor ik zel joe mit schorpiounklebatsen sloagen.'" 12 Dou Jerobeam en aal t volk op daarde dag bie keunenk Rechabeam weerom kwammen zo as hai mit heur ofproat haar, 13 gaf hai heur n vraid antwoord. Hai wol hail nait lustern noar de road van de oldsten. 14 Hai zee wat zien jonge roadgevers hom aanroaden haren: "Mien pa het joe meschain n swoar juk oplegd, mor ik zel joe t juk nog swoarder moaken. Mien pa het joe meschain mit swepen sloagen, mor ik zel joe mit schorpiounklebatsen sloagen." 15 Keunenk wol dus nait noar t volk lustern. God haar dat zo regeld, omreden hai wol zien woord woarmoaken dat hai deur Achia oet Silo aan Jerobeam, Nebat zien zeun, geven haar. 16 Nou was t veur t haile volk Israël wel dudelk dat de keunenk nait noar heur lustern wol. Zai zeden tegen hom: "Mit dij David heb wie niks te moaken! Van Isaï zien zeun heb wie niks te verwachten! Aalmoal weer op hoes aan, Isrelieten! t Hoes van David mout mor veur zokzulm zörgen!" Dou gingen ale Isrelieten weer noar hoes tou. 17 Zodounde wer Rechabeam allenneg keunenk over de Isrelieten dij in de steden van Juda woonden. 18 Keunenk Rechabeam stuurde Adoram, opzichter over de herendainsten. Mor de Isrelieten stainegden hom dood. Keunenk Rechabeam zulm kon nog mor net op zien woagen springen en noar Jeruzalem vluchten. 19 Zo deden de Isrelieten veurgoud ofstand van t hoes van David en dat is tot op t heden zo bleven.