Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 05


01Dou t waark van Salomo aan t hoes van de HEER kloar was, luit hai de wijgeschenken van zien voader David, t zulver, t gold en aal t schuddelgoud overbrengen en zette dat op stee in de schatkoamers van tempel. 02Dou luit Salomo de vernoamsten van Israël, ale stamoldsten en femilievorsten van de Isrelieten noar Jeruzalem kommen om de aark van t verbond van de HEER op te hoalen oet de stad van David, dij ook Sion nuimd wordt. 03Ale manlu van Israël kwammen bie de keunenk op t feest, dat in de zeuvende moand holden wer. 04Dou de oldsten van Isrelieten bie nkander wazzen, tilden de Levieten de aark op. 05Zai brochten de aark en de soamenkomsttènt over mit aal t haailege raif dat doarbie heurde. Dat gebeurde deur de priesters van de Levieten. 06Keunenk Salomo en ale Isrelieten dij bie hom kommen wazzen veur de aark, ovverden zoveul schoapen en segen en rundvij dat t nait meer te tellen of te schatten was. 07Zo brochten de priesters de aark van t verbond mit de HEER noar zien stee, in de achterzoal van tempel, t alderhaailegste, tot onder de vleugels van de cherubs. 08Cherubs spraaidden heur baaide vleugels oet over t stee van de aark en zetten zodounde de aark mit droagbomen en aal in schaar. 09Droagbomen wazzen zo laank, dat de oetènnen boeten de achterzoal te zain wazzen, mor wieder weg wazzen ze nait te zain. De aark is doar tot op t heden. 10 In de aark lag niks aans as de twij stainen ploaten dij Mozes doarin legd haar op Horebbaarg. Doar haar de HEER n verbond mit de Isrelieten sloten dou ze tou Egypte oettrokken wazzen. 11 Dou kwammen de priesters tou t haailegdom oet noar boeten tou. Ale priesters dij aanwezeg wazzen, haren zok netgliek bie welke ofdailen ze heurden, ritueel wosken. 12 Ale zangers van de Levieten, zo as Asaf, Heman, Jedutun en heur zeuns en bruiers stonden in heur fienlinnen klaaier, mit bekkens, haarpen en lieren aan oostzied van t altoar kloar. Bie heur stonden honderdtwinneg priesters dij op trompetten bloazen mozzen. 13 Dou begunden zai aalmoal tougelieks te bloazen en n loflaid te zingen tou eer van de HEER. En bie t geschetter van trompetten en meziek van bekkens en aander instermenten, dou zai zongen: "Pries de HEER, want hai is goud. Zien traauw komt ja gain èn aan," op dat ogenblik, wer t haile hoes van de HEER vol mit n wolk. 14 Priesters konden deur dij wolk doar nait stoan blieven om heur gewone dainstwaark te doun, want t hoes van God was vol van de glorie van de HEER.