Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 04


01Salomo luit ook n bronzen altoar moaken van twinneg èl laank, twinneg èl braid en tien èl hoog. 02Wieder luit hai doarveur de Zee gaiten, n koep mit n deursnee van tien èl, haildaal rond en vief èl hoog en n omtrek van datteg èl. 03Aan boetenkaant, haildaal rondomheer, wazzen reliëfs van koubaisten goten, tien op n èl en twij riegen boven nkander, dij in ain stok mit de Zee goten wazzen. 04Dij koep ston op twaalf koubaisten: drij koien keken noar t noorden, drij noar t westen, drij noar t zuden en drij noar t oosten. De Zee ston bovenop heur en achterènden stonden noar t midden tou. 05Waand van koep was n handbraid dik, raand haar vörm van raand van n beker, vörm van n leliekelk. Der kon drijdoezend bat wotter in. 06Hai luit ook nog tien waskevoaten moaken: vief zette hai aan rechterkaant en aander vief aan linkerkaant; dij wazzen veur t ofwasken. In dij bakken wer t raif schoonmoakt dat bie t brandovver bruukt was. De Zee was allain bestemd veur de priesters om zok te wasken. 07Hai luit tien golden kandeloars moaken volgens veurschrift en dij zette hai in de grode zoal, vief aan rechterkaant en vief aan linkerkaant. 08Wieder luit hai tien toavels moaken dij ook in tempel zet werden, vief aan rechterkaant en vief aan linkerkaant. Boetendes luit hai nog honderd golden ovverschuddels moaken. 09Ook legde hai n binnenploats aan veur de priesters en n groot veurhòf mit poortdeuren, dij mit brons besloagen werden. 10 De Zee kwam op rechterzied van t hoes, in t zuudoosten. 11 Churam muik ook nog potten en schoppen en ovverschuddels. Dou was hai kloar mit aal t waark, dat hai veur keunenk Salomo aan t hoes van God doun zol. 12 Dat wazzen de twij zoelen, de twij ronde kapitélen bovenaan de zoelen, en de twij vlechtstokken om de ronde kapitélen bovenop de zoelen te bedekken; 13 vaaierhonderd grenoatappels dij in twij riegen ophongen wazzen aan elk van baaide vlechtstokken om de ronde kapitélen op de zoelen. 14 Wieder muik hai de onderstellen mit de waskevoaten doarop, 15 de Zee, dat is dij aine grode wotterkoep, mit de twaalf koubaisten der onder, 16 de potten en schoppen en vörken. Dit aalmoal mitnkander was deur meester Churam in opdracht van keunenk Salomo van glimmend koper en brons moakt. 17 In de Jordaanleegte tussen Sukkot en Seredata, haar keunenk ze in laimen vörms gaiten loaten. 18 Salomo haar van aal dij dingen n hail bult moaken loaten, der wer nait op t gewicht aan brons keken. 19 Wieder luit Salomo aal t schuddelgoud veur t hoes van God moaken, en t golden altoar en de toavels veur de teunbroden, 20 en de mit gold besloagen kandeloars en lampen; dij mozzen volgens veurschrift branden veur de achterzoal. 21 Wieder nog de golden bloumen, lampen en snuters, aalmoal van t zuverste gold, 22 en boetendes nog de mèzzen, ovverschuddels, pannen en vuurtesten, aalmoal mit gold besloagen. Ook de deuren, de binnendeuren van t alderhaailegste, en de boetendeuren veur de grode zoal van tempel.