Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 02


01Hai haar seuventegdoezend sjaauwerlu aan t waark, tachtegdoezend stainhaauwers veur in de baargen en zèsendatteghonderd opzichters over t waarkvolk. 02Salomo stuurde n bosschop noar Churam, keunenk van Tyrus: "Dou mien voader doudestieds veur zokzulm n pelaais baauwen wol, heb ie hom cederstammen leverd. 03Nou goa ik n hoes baauwen veur de noam van de HEER, mien God. Dat hoes wil ik aan hom touwijden; ik wil der geurege wierook in zien aanwezeghaid branden; ik wil der op vaaste tieden teunbroden hènleggen en smörgens en soavends brandovvers brengen. Zoks wil ik doun op de sabbatdoagen, bie nijmoanfeesten en bie de hoge feesten van de HEER, ons God, zo as dat veur Israël veur aaltied onnaaierd is. 04t Hoes dat ik baauwen goa, mout groot wezen, ons God is ja de grootste van ale goden. 05Mor wèl is nou in stoat om veur hom n hoes te baauwen. De hemel, alderdeegs de hoogste hemel kin hom nait bevatten. En wèl bin ik den, dat ík veur hom n hoes baauwen zol, behaalve den om wierook in zien aanwezeghaid te branden? 06Stuur mie den toch n meestervakman, n boaskerel dij kloar is in t waark mit gold en zulver, mit brons en iesder, dij bekwoam is in t vaarven van roodsangen, blaauwsangen en helderrode wol, dij t holtsnieden in de vingers het en dij soamenwaarken kin mit de vaklu hier in Juda en Jeruzalem, dij nog deur mien voader David aannomen binnen. 07Lever mie den ook cederstammen, ciprezzen en sandelholt van de Libanon. Ik wait ja dat joen waarkvolk op Libanonbaargen kloar volk is in t holtkappen, en mien waarkvolk kin joen volk helpen, 08zodat ik n hail bult holt in veurroad krieg, want tempel dij ik baauwen goa, mout groot worden en wonderboarliek mooi. 09Ik zel joen waarkvolk, de holtkappers, etendrinken oetlangen: twinnegdoezend kor waaitenmeel, twinnegdoezend kor gaarst, wieder twinnegdoezend bat wien en twinnegdoezend bat eulie." 10 Keunenk Churam van Tyrus stuurde Salomo n braif mit bosschop: "Dat de HEER joe as keunenk over zien volk aansteld het, is n taiken dat hai doar wies mit is." 11 Wieder schreef Churam: "Lof aan de HEER, de God van Israël, dij de hemel en de haile wereld moakt het. Hai het aan keunenk David ja n zeun geven mit zoveul wieshaid, inzicht en verstand van zoaken, dat dij n tempel veur de HEER baauwen kin en n keunenkliek pelaais veur zokzulm. 12 Doarom stuur ik joe n kloare vakman, ain mit n groot verstand; dij hait meester Churam. 13 Zien moeke is ain oet de stam van Dan en zien voader komt oet Tyrus. Hai is kloar in t waark mit gold en zulver, mit brons en iesder, mit stain en holt. Hai is bekwoam in t waark mit roodsangen, blaauwsangen en helderrode wol en fienweefd linnen en hai het t holtsnieden in de vingers. Hai kin ale taikens moaken van wat ie mor hebben willen. Hai kin soamenwaarken mit joen vaklu en mit dij van mien heer, joen voader David. 14 Stuur ie, mien heer, de waait, gaarst, eulie en wien doar ie t over had hebben, mor aan ons, joen knechten. 15 Den zel wie bomen kappen op Libanon, net zoveul as ie neudeg hebben. Dij zel wie mit vlötten over zee noar Jafo voaren, den kin ie dij noar Jeruzalem brengen." 16 Salomo luit aal t vremd volk tellen dat dou in t laand Israël was, zo as ook zien voader David doun loaten haar. Der bleken honderddrijenfieftegdoezend zèshonderd man te wezen. 17 Seuventegdoezend doarvan luit e dainstdoun as sjaauwerlu, tachtegdoezend as stainhaauwers in de baargen, en zèsendatteghonderd as opzichters om t volk aan t waark te holden.