Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 01


01Salomo, Davids zeun, regaaierde zien keunenkriek mit vaaste haand; de HEER, zien God was ja bie hom en muik hom hoog in aanzain. 02Salomo luit oet hail Israël de aanvoerders over doezend man en dij over honderd man bie zok kommen en ook de rechters, de stamvorsten en de femilie-oldsten oet hail Israël. 03De haile gemainschop ging mit Salomo noar de ovverhögte bie Gibeon. Doar ston Gods soamenkomsttènt ja, dij Mozes, knecht van de HEER, in de woestijn moaken loaten haar. 04De aark van God haar David al tou Kirjat-Jearim oet noar Jeruzalem tou brengen loaten, noar de tènt dij hai doarveur opzet haar, op t stee dat hai doarveur ofriggeld haar. 05Mor t bronzen altoar dat moakt was deur Besaleël, zeun van Uri, dij weer n zeun van Chur was, ston nog aaltied veur tabbernoakel van de HEER. Noar dat altoar gingen Salomo en de gemainte. 06Salomo ovverde doar de HEER bie was, op t bronzen altoar dat bie de soamenkomsttènt heurde, wel doezend brandovvers. 07In dij aigenste naacht verscheen God aan Salomo en hai zee tegen hom: "Zeg ais, wat wolstoe van mie hebben?" 08Salomo gaf aan God as antwoord: "Ie hebben aan mien voader David n grode gunst bewezen en ie hebben mie in zien stee alderdeegs keunenk moakt. 09Loat den, HEER, mien God, oetkommen wat ie aan David, mien voader, beloofd hebben. Ie hebben mie ja keunenk moakt over n volk, zo ontelboar groot as t stof van de wereld. 10 Geef mie veur nou zoveul wieshaid en kennes dat ik dit volk veurgoan kin en laaiden. Wèl aans zol dit grode volk van joe richten kinnen?" 11 Dou zee God tegen Salomo: "Omdat nou juust dit in dien haart leeft, omdastoe nait vroagd hest om riekdom en bezittens, nait om aigen aanzain of t levent van dien vijanden, alderdeegs nait om n laank levent, mor om wieshaid en kennes om dit volk doar ik die as keunenk over aansteld heb, richten te kinnen, 12 doarom geef ik die dij wieshaid en kennes, mor boetendes geef ik die riekdom, en bezittens, en aanzain, zo as veur die nog nooit n keunenk had het en noa die ook nooit ain kriegen zel." 13 Doarnoa ging Salomo van de ovverhögte van Gibeon, doar de soamenkomsttènt ston, noar Jeruzalem weerom en hai regaaierde Israël. 14 Salomo schafte zok zoveul woagens aan en brochde zoveul peervolk bie nkander, dat hai haar op t lest vattienhonderd striedwoagens en twaalfdoezend man peervolk. Hai legerde heur in garnizounssteden en ook in zien aigen kezèrn in Jeruzalem. 15 Deur t belaaid van keunenk Salomo wazzen gold en zulver net zo gewoon as stainen, en cederbomen kwammen der net zo veul veur as wilde viegebomen in de Leegte. 16 Salomo luit zien peerden invoeren oet Egypte en Kewe; kemizziekopers van de keunenk kochten dij doar tegen dagpries. 17 Striedwoagens luit hai ook invoeren oet Egypte veur zèshonderd sjekel zulver t stok en peerden veur honderdfiefteg sjekel zulver t stok. Kemizziekopers verkochten heur ook deur veur de oetvoer noar ale keunenks van de Hethieten en van de Arameeërs. 18 Salomo nam zok veur dat hai zol n hoes veur de noam van de HEER baauwen loaten en n keunenkliek pelaais veur zokzulm.