Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 31


01In tied streden Filistijnen tegen Israël. t Manvolk van Israël ging veur heur op loop en der vuilen doden op baargen van Gilboä. 02Filistijnen zatten Saul en zien zeuns op hakken en ze sluigen zien drij zeuns Jonatan, Abinadab en Malkisua dood. 03Stried wer swoar veur Saul. Hai wer doodsbenaauwd dou boogschutters hom onder schot kregen. 04"Trek dien sweerd," zee e tegen zien woapendroager, "en steek mie dood! Dat dij onbesneden lu nait kommen zellen om mie dood te steken en spot mit mie te drieven." Mor woapendroager wol dat nait, omdat hai t nait aanduurde. Dou kreeg Saul zien aigen sweerd en luit zok doar in valen. 05Dou zien woapendroager zag dat Saul dood was, luit hai zok ook in zien sweerd valen en sturf mit hom. 06Zo sturven op dij dag Saul, zien drij zeuns en zien woapendroager en ook aal zien manlu, tougelieks. 07Dou Isrelieten aan aanderkaant daal en aanderkaant Jordaan in de goaten kregen dat manlu van Israël op vlucht sloagen wazzen en dat Saul en zien zeuns dood wazzen, luiten ze heur steden achter en vluchtten. Filistijnen kwammen en gingen in dij steden wonen. 08Aanderdoags, dou Filistijnen kwammen om mensken dij sneuveld wazzen te beroven, vonden ze op baargen van Gilboä Saul en zien drij zeuns. 09Ze haauwden hom kop òf, roofden zien woapens en stuurden bodes deur t laand van Filistijnen om dizze goie tieden te vertellen in tempels van heur goden en aan t volk. 10 Ze legden zien woapens in tempel van Astarte en zien liggoam hongen ze aan muur van Bet-San. 11 Dou t volk van Jabes in Gilead heurde wat Filistijnen mit Saul doan haren, ging t kriegsvolk doalek op pad, laip haile naacht deur en huil liggoamen van Saul en zien zeuns van muur van Bet-San òf. 12 Dou ze in Jabes weeromkwammen, hebben ze heur doar verbraand. 13 Heur gebainte begruiven ze onder tamarisk in Jabes. Dou hebben ze zeuven doag achtermekoar vast.