Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 26


01Lu oet Zif kwammen bie Saul in Gibea. "Wait ie wel dat David zok schoelholdt op heuvel van Chachila bie de Jesimon?" zeden ze. 02Votdoalek ging Saul aan raais noar woestijn van Zif mit drijdoezend man, de besten oet Israël, om David in woestijn van Zif te zuiken. 03Hai sluig zien kaamp op stoef aan weg, op heuvel van Chachila. David huil zok op in woestijn. Dou dij vernam dat Saul hom in woestijn achternoakwam, 04stuurde hai der spionnen op oet en kreeg tieden dat Saul inderdoad kommen was. 05David ging der op òf en kwam op t stee doar Saul zien kaamp opsloagen haar. Doar zag David t stee doar Saul zok ophuil mit zien legeroverste Abner, n zeun van Ner. Saul lag in woagenbörg en t volk lag om hom tou. 06"Wèl gaait mit noar Saul in t legerkaamp?" vruig David aan Hethiet Achimelech en aan Abisai, Seruja zien zeun en bruier van Joäb. "Ik goa mit joe," zee Abisai. 07Snaachts kwam David mit Abisai in dij woagenbörg. En wat zagen ze? Saul lag doar te sloapen mit zien speer noast zien kop in grond stoken en Abner en t volk lag om hom tou. 08"God het joen vijand joe nou in handen geven," zee Abisai tegen David. "Kom aan, loat mie hom in ain roam aan grond spietsen! n Twijde moal heb ik ter nait veur neudeg!" 09"Nee! Nait doun!" zee David. "Want wèl zel ongestraft haand sloagen aan dij deur de HEER zaalfd is? 10 Zo woar as de HEER leeft, ja, wizzenzeker, de HEER zel hom stravven. t Kin wezen dat zien staarfdag komt, of t kin wezen dat e omkomt in de stried. 11 De HEER mag mie der veur bewoaren, dat ik gezaalfde van de HEER doodmoaken zol. Neem zien speer mit dij bie zien kop staait, en zien wotterkroek. Loat we den votgoan." 12 David kreeg speer en wotterkroek dij bie Saul zien kop stonden en ze gingen vot. Gainain dij t zag, gainain dij t vernam, gainain dij wakker wer, want ze slaipen altmoal, der was n daibe sloap van de HEER over heur kommen. 13 Dou David aan overkaant kommen was, ging e boven op n baargtop stoan, zo wied vot dat ter n grode ofstand tussen heur was. 14 David raip aan t volk en aan Abner, Ner zien zeun: "Zeg ie niks weerom, Abner?" "Wèl ropt doar toch aan keunenk?" zee Abner. 15 David antwoordde: "Wat bin ie veur n kerel? Wèl in Israël is aan joe geliek? Woarom heb ie gain woak holden over joen keunenk? Der is ja ain oet t volk kommen om keunenk, joen heer, om haals te brengen. 16 Wat ie doan hebben is nait goud. Zo woar as de HEER leeft, ie hebben dood verdaind, omdat ie joen heer, gezaalfde van de HEER, nait bewoakt hebben. Kiek mor ais woar of speer en wotterkroek van keunenk binnen dij bie zien kop stonden." 17 Saul heurde aan stem dat David t was en vruig: "Heur ik die doar, David?" "Joa heer keunenk," zee David. 18 "Woarom zit mien heer toch achter zien knecht aan? Wat heb ik doan? Wat veur kwoad heb ik oethoald? 19 Nou den, mien heer keunenk, heur toch ais noar joen knecht zien woorden. As de HEER joe tegen mie opzet, loat hom den n ovvergoave roeken. Mor as t mensken binnen, den binnen ze veur God vervlökt, omdat ze mie boeten de gemainschop van t aarfdail van de HEER holden hebben en zeggen: 'Goa vot! Dain aander goden!' 20 Loat mien bloud hier toch nait vergoten worden, wiedvot van t aangezicht van de HEER. Want keunenk van Israël is der op oettrokken om ain enkele loes te zuiken, net zo as je n petries in baargen achternoazitten." 21 "k Heb zundegd," zee Saul. "Kom weerom, mien zeun David. Want ik zel die gain kwoad meer aandoun, omdat mien levent joe op dizze dag kostboar west het. Heur ais, ik heb mie dwoas gedroagen en mie hail slim mishad." 22 'Kiek, hier heb ie joen speer," zee David. "Loat ain van manschoppen hier kommen en hom ophoalen. 23 En de HEER zel elk doun noar zien gerechteghaid en zien traauw. Want de HEER haar joe vandoag in mien haand geven, mor ik wol mie nait aan gezaalfde van de HEER vergriepen. 24 Zo as joen levent vandoag kostboar was in mien ogen, zo mag mien levent kostboar wezen veur de HEER. Dat hai mie redden mag oet ale benaauwdens." 25 "t Mag die goudgoan, David, mien zeun," zee Saul. "Wat ofstoe ook ondernemst, t zel die zeker goud òf goan." David ging wieder en Saul ging weerom noar hoes tou.