Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 24


01David ging doarvandoan en huil tou in baargvestings van Engedi. 02Weerom van achtervolgen van Filistijnen, zeden lu tegen Saul: "David zit woaraarns in woestijn van Engedi." 03Saul huil drijdoezend man bie mekoar, de besten oet hail Israël, en ging der op òf om David en zien manlu te zuiken bie Stainbokrotsen. 04Hai kwam bie schoapskooien dij bie weg langs stonden. Der was n spelonk doar Saul inging om zok òf te zundern. David en zien mannen zatten nou net achter in dij spelonk. 05"Dit is joen kaans," zeden zien manlu tegen hom: "Dit is dag doar de HEER van tegen joe zegd het: 'Ik geef joen vijand in joen haand. Dou mit hom wat joe goud tou liekt.'" David kwam in t èn en snee n slip van Saul zien mantel òf. Saul vernam der niks van. 06t Haart sluig David dou e dat doan haar. 07"De HEER mag mie der veur bewoaren," zee e tegen zien manlu, "dat ik mien heer, dij toch de HEER zien gezaalfde is, wat aandoun zol en hom doodmoak." 08David huil zien manlu in bedwang deur heur te beproaten en luit nait tou dat ze Saul overvalen deden. In tied was Saul stoan goan. Hai laip tou spelonk oet en ging wieder. 09David ging ook tou spelonk oet en raip Saul achternoa: "Mien heer keunenk!" Saul keek achterom en David boog zok daip veurover. 10 Hai zee: "Woarom heur ie noar woorden van lu dij zeggen: 'David het kwoad tegen joe in t zin'? 11 Nou kin ie zulm zain dat de HEER joe op dizze dag in mien macht geven het. Ze wollen joe doodmoaken mor ik heb joe spoard en zegd: 'Ik zel mien heer niks aandoun, omreden hai is gezaalfde van de HEER.' 12 Kiek, mien voader, hier heb ik n slip van joen mantel in haand. Dat ik slip van joen mantel ofsneden heb en joe nait doodmoakt, bewist ja wel dat ik gain kwoad in t zin heb en dat ik joe niks misdoan heb. Mor t is joen beleg om mie om haals te brengen. 13 De HEER mag rechtspreken tussen joe en mie. De HEER mag mie aan joe vreken, mor ik zel joe niks aan doun. 14 Net as n olde oetdrokken zegt: 'Ie kinnen van n goddeloze niks as goddelooshaid verwachten.' Mor mien haand zel nait tegen joe wezen. 15 Achter wèl zit keunenk van Israël aan? Om wèl is t joe te doun? 16 n Dooie hond! Enkeld n loes! Loat de HEER rechter wezen en oordailen tussen joe en mie. Loat hom touzain, mien zoak beslechten en mie recht doun tegenover joe!" 17 Dou David oetproat was, vruig Saul: "Is dat dien stem, mien zeun David?" En hai begunde haard te reren. 18 "Doe bist rechtveerdeger as ik," zee e "Doe hest goud veur mie west en ik heb die kwoad aandoan. 19 Doe hest mie vandoag dudelk moakt hou goud ofstoe veur mie west hest. De HEER haar mie in dien macht geven, mor doe hest mie nait doodmoakt. 20 Heb je ooit zoks wat heurd dat ain zien vijand overlopt en hom lopen let, zunder dat e hom wat aandut? De HEER mag die belonen, omdastoe dizze dag zo goud veur mie west hest. 21 Ik wait ja wis dastoe keunenk worden zelst en dat dien keunenkschop over Israël duurzoam wezen zel. 22 Mor sweer mie, mit de HEER as getuge, dastoe mien noageslacht nait om haals brengst en mien noam nait oetreudst oet mien femilie." 23 David het dit aan Saul sworen. Dou ging Saul weerom noar hoes tou, en David en zien manlu gingen noar baargvesting.