Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 21


01David ging vot en Jonatan ging weerom noar stad tou. 02David kwam in Nob bie priester Achimelech. Achimelech ging David ongerust in muit en vruig: "Woarom bin ie allenneg? Is ter gainain bie joe?" 03"Keunenk het mie n opdracht geven," antwoordde David, "en tegen mie zegd: 'Gain staarveling mag der wat vanòf waiten woar of ik die veur op pad stuur en wat of ik die opdroagen heb.' Manschoppen heb k woaraarns aans hènstuurd. 04Heur ais, wat heb ie in hoes? Geef mie vief broden mit, of wat ter ook mor is." 05"k Heb gain gewoon brood in hoes," zee priester "Haaileg brood is ter aal, as dien manlu mor gain omgang mit vraauwlu had hebben." 06"Zeker man," zee David. "Net as vrouger is omgang mit vraauwlu ons verboden as ik der op oet trek. Woapens van manschoppen binnen haaileg. En ook al is dit gain haailege tocht, toch is dizze haaileg deur t woapentuug." 07Dou gaf priester hom t haailege brood, omreden der was niks aans as t teunbrood. (Gewoonlek hoalt men t veur t aangezicht van de HEER vot en op dag dat t vothoald wordt, legt men der vrizze hèn.) 08Nou wol t gevaal dat doar op dij dag ain van Saul zien knechten veur de HEER ofzunderd was, Doëg oet Edom. Hai was opzichter van Saul zien hedders. 09"Heb ie hier gain speer of sweerd," vruig David aan Achimelech. "k Heb mien sweerd en mien aander woapens nait mitnemen kind, omreden der was hoast bie keunenk zien opdracht." 10 "t Sweerd van Filistijn Goliat, die ie versloagen hebben in t Terebintendaal, is hier wel," zee priester. "Hai ligt in n douk achter t priesterklaid. As ie hom hebben willen, neem hom mor mit. Aans is ter nait, allenneg dizzent." "Beter is ter nait," zee David, "Geef mor mit." 11 Dou muik David dat e votkwam: hai vluchtte veur Saul. Hai kwam bie Achis, keunenk van Gat. 12 "Is dit David nait, keunenk van t laand?" zeden Achis zien knechten tegen hom. "Is dat hom nait doar ze aal daanzend, in beurtzang over zongen hebben: 'Saul het zien doezenden versloagen, David zien tiendoezenden?'" 13 David luit dizze woorden op zok inwaarken en wer doodsbenaauwd veur Achis, keunenk van Gat. 14 Doarom stelde hai zok aan as ain dij nait wies is. Hai gedruig zok bie heur as n volsloagen gek, bekraabde poortdeuren en kwielde in zien board. 15 "Zain ie nait dat dij man stoapelgek is?" zee Achis tegen zien knechten. 16 "Woarom breng ie hom bie mie? Docht ie dat ik verlet heb om lu dij t in kop sloagen is, dat ie dij bie mie brengen om oet te roazen? Mout zo ain bie mie in hoes kommen?"