Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 19


01Saul pruit ter mit zien zeun Jonatan en mit aal zien knechten over om David dood te moaken. Mor Jonatan, zeun van Saul, huil hail veul van David. 02Doarom vertelde Jonatan aan David: "Mien voader Saul wil die doodmoaken. Woar die mörgenvroug. Goa noar n schoelstee en kroep bezied. 03Ik zel noar boeten tou goan in t veld doarstoe bist en ik zel bie mien voader stoan goan. Den zel ik mit mien voader over die proaten. k Zel zain hou of t ter bie staait en die t vertellen." 04Jonatan sprak goud van David tegen Saul en zee tegen hom: "Keunenk mout zok nait aan zien knecht David bezundegen. Hai het zok ook ja nait aan joe bezundegd. Zekerwoar nait! Wat hai doan het, was ja hail goud veur joe. 05Hai het zien levent ter veur woagd en Filistijnen versloagen. De HEER het n grode verlözzen veur hail Israël bewaarkt. Ie hebben t zain en wazzen der blied om. Woarom zol ie joe den bezundegen aan onschuldeg bloud en David zo mor doodmoaken?" 06Saul lusterde noar Jonatan en legde n aid òf: "Zo woar as de HEER leeft, hai zel nait om haals brocht worden!" 07Dou raip Jonatan David en vertelde hom aal wat ter zegd was. Jonatan brochde David bie Saul en hai was bie hom, net as vrouger. 08Der kwam vannijs oorlog en David trok oet en vocht tegen Filistijnen. Hai brochde heur n grode neerloag tou. Ze gingen veur hom op loop. 09Mor kwoaie gaist van de HEER kwam over Saul. Dou e in hoes zat, mit zien speer in haand en David op snoaren speulde, 10 perbaaierde hai om David mit zien speer aan muur te spietsen. Mor David ontweek hom zodat speer muur ruik. David muik dat e votkwam en ontkwam dij naacht. 11 Saul stuurde bodes noar David zien hoes tou om hom in de goaten te holden en hom smörgens dood te moaken. Mor Michal, David zien vraauw, woarschaauwde hom: "Astoe vannaacht nait zörgst dast votkomst, zelstoe mörgen doodmoakt worden!" 12 Ze luit David deur t roam hèn noar beneden en hai vluchtte en ontkwam. 13 Michal kreeg t beeld van hoesgod, legde dij op bèr hèn, legde n net van bokkehoar op kopkuzzen en spraaide der n klaid over oet. 14 Saul stuurde bodes om David te hoalen, mor zai zee: "Hai is zaik." 15 Vannijs stuurde Saul bodes oet om David op te hoalen. "Breng hom hier mit bèr en aal," zee e, "den zel k hom doodmoaken!" 16 Bodes gingen in hoes, en wat zagen ze? Der lag n beeld op bèr mit n net van bokkehoar aan t kopèn. 17 "Woarom hestoe mie zo bedrogen dastoe mien vijand lopen loaten hest, dat e ontkommen is?" vruig Saul aan Michal. Michal antwoordde: "Hai zee tegen mie: 'Loat mie der oet! Of ik moak die dood!'" 18 Dou David ontkommen was, kwam e bie Samuël in Rama en vertelde wat Saul hom aalmoal aandoan haar. Samuël ging mit hom noar t hoes van profeten tou bie Rama. Doar bleven ze. 19 Ze zeden tegen Saul: "David is in t profetenhoes bie Rama." 20 Dou stuurde Saul bodes om David te hoalen. Doar aankommen zagen ze n koppel profeten in gaistvervoeren onder laaiden van Samuël. De gaist van God kwam over bodes van Saul en dij ruiken ook in gaistvervoeren. 21 Ze vertelden dat aan Saul en hai stuurde aander bodes, mor dij ruiken ook in gaistvervoeren. Dou Saul der n daarde ploug op òf stuurde, ruik dij ook in gaistvervoeren. 22 Op t lest ging e zulm mor noar Rama tou. Dou e bie grode put van Sechu kommen was, vruig e: "Woar binnen Samuël en David?" "In t profetenhoes bie Rama," antwoordden ze. 23 Hai der op òf! Mor ook over hom kwam gaist van God en dou e wiederging, ruik hai ook in gaistvervoeren, tot e in t profetenhoes bie Rama kwam. 24 Hai trok zien goud ook oet en was in gaistvervoeren doar Samuël bie was. Haile dag en haile naacht lag e noakend op grond. Doarom wordt ter zegd: "Heurt Saul ook al bie profeten?"