Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 18


01Mit dat David opholden haar te proaten tegen Saul, ging Jonatan zien haart noar David oet. Hai mog hom net zo geern lieden as zokzulm. 02Saul nam hom dij dag mit en gaf hom gain permizzie om noar t hoes van zien voader weerom te goan. 03Jonatan sloot n verbond mit David, omreden hai mog hom net zo geern lieden as zokzulm. 04Hai trok zien aigen mantel dij e aan haar, oet en gaf dij aan David. Zien woapenrok ook, en alderdeegs zien sweerd, zien boog en zien raim. 05David trok oet om te strieden en woar Saul hom ook hènstuurde, t ging hom goud òf. Doarom stelde Saul hom aan over zien kriegslu. Aal t volk, en Saul zien knechten ook, wazzen t ter mit ains. 06Dou ze ais thoeskwammen, David kwam weerom noa n overwinnen op Filistijnen, kwammen vraauwlu oet ale steden van Israël keunenk Saul zingend en daanzend in muit mit rinkelbèllen en triangels, joechaaiend van bliedschop. 07Vraauwlu zongen: "Saul het zien doezenden versloagen,
David zien tiendoezenden!"
08Dit was Saul hail min noar t zin en hai wer vergrèld: "Zai hebben David tiendoezenden geven en mie mor doezenden. Dommit is t keunenkschop ook nog veur hom." 09Van dij dag òf aan, huil Saul David in de goaten. 10 Aanderdoagsmörgens kwam kwoaie gaist van God over Saul. Hai ging in hoes te keer as n wilde. David tokkelde as elke dag op snoaren. Saul haar zien speer in haand. 11 "Ik zel David aan muur spietsen!" raip Saul. Hai gooide speer, mor aan twij moal tou kon David hom ontwieken. 12 Dou begunde Saul benaauwd veur David te worden, omdat de HEER hom verloaten haar en mit David was. 13 Doarom stuurde Saul David bie zok vandoan en muik hom overste over doezend man. Hai ging veur t kriegsvolk aan as e oettrok en as e weeromkwam. 14 t Ging David goud bie aal dat e dee, want de HEER was mit hom. 15 Dou Saul zag dat t hom aaltied mitlaip, wer e benaauwd veur hom. 16 Mor hail Israël en Juda haren veul mit David op, omreden hai laaidde heur as ze oettrokken en as ze weeromkwammen. 17 Saul zee tegen David: "Hier is mien oldste dochter Merab. Ik zel die heur as vraauw geven astoe die in mien dainst moudeg gedragst en oorlogen van de HEER voerst." Want Saul dochde: Loat nait mien haand, mor dij van Filistijnen tegen hom wezen. 18 David zee tegen Saul: "Wat stellen mien femilie en t hoes van mien voader in Israël veur, dat ik alderdeegs schoonzeun van keunenk worden zol?" 19 Dou tied ter heer was dat Saul zien dochter Merab aan David geven worden zol, wer zai aan Adriël oet Mechola geven as vraauw. 20 Saul zien dochter Michal begunde van David te holden. Dou ze dat tegen Saul zeden, kwam hom dat goud oet. 21 Ik zel heur aan hom geven, dochde hai. Zai mout n vaalstrik veur hom worden. Loat haand van Filistijnen tegen hom wezen. Hai zee tegen David: "Dizze dag kinstoe deur heur mien schoonzeun worden." 22 Tegen zien knechten zee e: "Proat in t gehaaim mit David en zeg: 'Keunenk mag die geern lieden en aal zien knechten hebben veul mit die op. Wor toch keunenk zien schoonzeun.'" 23 Knechten van Saul braifden dit aan David over. Mor dij zee: "Denk ie meschain dat t niks veurstelt om keunenk zien schoonzeun te worden? Ik bin ja mor n aarm en onbedudend man." 24 Zien knechten brochten aan Saul over wat David zegd haar. 25 Dij zee: "Zo mout ie tegen David zeggen: 'Keunenk vragt as pries veur zien dochter aans niks as honderd veurhoeden van Filistijnen as vroak op keunenk zien vijanden.'" t Was Saul der om te doun dat David deur haand van Filistijnen om haals kwam. 26 Dou zien knechten dit tegen David zegd haren, wol David keunenk zien schoonzeun wel worden. Doagen wazzen nog nait om 27 of David ging mit zien manlu vot en versluig twijhonderd man van Filistijnen. Hai brochde heur veurhoeden mit en zai gavven ze aalmoal aan Saul. Dou gaf Saul hom zien dochter Michal as vraauw. 28 t Wer hom dudelk en hai begreep dat de HEER mit David was. 29 Michal, Saul zien dochter, huil van hom. Saul wer dou nog baanger veur David. Zo laank as e leefde, bleef Saul n vijand van David. 30 Ieder bòt as vorsten van Filistijnen oettrokken, laip t David meer mit as ale knechten van Saul. Zo muik e aal meer noam.