Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 12


01Dou zee Samuël tegen hail Israël: "Ik heb noar joe lusterd in aal dat ie tegen mie zegd hebben, en ik heb n keunenk over joe aansteld. 02Nou den, keunenk zel joe laaiden. Ik bin ja old en gries, kiek, mien zeuns binnen bie joe. Ik bin joe veurgoan van mien jonge joaren òf aan distied tou. 03Hier stoa ik. Getuug tegen mie veur de HEER doar zien gezaalfde bie is. Van wèl heb ik n baist ofnomen of n ezel? Wèl heb ik onderdrokt of onrecht aandoan? Van wèl heb ik n geschenk aannomen om n oog dicht te doun? Den zel ik joe t weeromgeven." 04"Nee," zeden ze, "ie hebben ons nait verdrokt en ie hebben ons gain onrecht aandoan en ie hebben van gainain wat aannomen." 05"De HEER is hier getuge. En zien gezaalfde is ter op dizze dag getuge van, dat ie niks tegen mie vonden hebben," zee Samuël tegen heur. "Joa, hai is getuge," zeden ze. 06Samuël ging deur: "t Is de HEER dij Mozes en Aäron aansteld het en dij joen veurgeslacht oet Egypte laaid het. 07Stel joe nou op, den zel ik joe as rechter veur de HEER, ale rechtveerdege doaden veurholden dij de HEER veur joe en joen veurgeslacht doan het. 08Dou Jakob in Egypte kommen was, raipen joen veurolders tou de HEER. En de HEER stuurde Mozes en Aäron. Dij laaidden joen veurgeslacht tou Egypte oet en luiten heur op dit stee wonen. 09Mor zai vergaten de HEER, heur God, doarom gaf de HEER heur over aan macht van Sisera, legeroverste van Hasor, en in macht van Filistijnen en van keunenk van Moäbieten, dij tegen heur streden. 10 Dou raipen zai tou de HEER: 'Wie hebben zundegd, want wie hebben de HEER rug toukeerd en Baäls en Astartes daind. Help ons oet macht van ons vijanden. Den zel we joe dainen.' 11 Dou stuurde de HEER Jerubbaäl, Bedan, Jefta en Samuël en redde joe oet macht van joen vijanden om joe tou, dat ie vaaileg wonen konden. 12 Mor dou ie zagen, dat Nachas, keunenk van Ammonieten, tegen joe optrok, zee ie tegen mie: 'Nee, n keunenk zel over ons regaaiern.' En dat nog wel terwiel de HEER toch joen keunenk is. 13 Nou den, doar is joen keunenk, dij ie oetkozen hebben, keunenk dij ie ja hebben wollen. Kiek! De HEER het n keunenk over joe aansteld. 14 As ie mor ontzag hebben veur de HEER, hom dainen, noar hom lustern, nait steegs tegen zien woorden ingoan. Nait allenneg ie, mor gelieke goud joen keunenk dij over joe regaaiern zel, mouten de HEER joen God, geheurzoam wezen. 15 Mor as ie nait noar de HEER lustern en tegen zien woord ingoan, den zel haand van de HEER tegen joe wezen, net as tegen joen veurgeslacht. 16 Blief hier nou stoan en let op de grode dingen dij de HEER veur joen ogen doun zel. 17 t Is ja tied van t waait zichten. Ik zel de HEER aanroupen dat hai t dundern en regen let. Begriep dat dij zunde dij ie in ogen van de HEER doan hebben, groot is, mit dat ie om n keunenk vroagd hebben." 18 Doarop raip Samuël de HEER aan. En de HEER luit dij dag dunder en regen kommen, zodat t haile volk doodsbenaauwd wer veur de HEER en veur Samuël. 19 "Beed de HEER, joen God, veur joen knechten dat wie nait staarven," vruig t volk aan Samuël. "Want bie aal ons zunden heb wie nóg n kwoad doan, deur n keunenk te vroagen." 20 "Wees nait benaauwd," zee Samuël. "Ie hebben aal dit kwoad wel doan, mor keer joe nou nait weer van de HEER òf. Dain hom mit joen haile haart. 21 Ie mouten joen haail nait zuiken bie zoaken dij nait boaten of redden kinnen, dat is ja onnut. 22 t Is om zien grode noam dat de HEER zien volk nait versteuten zel. De HEER het ter ja veur kozen om joe tou zien volk te moaken. 23 Wat mie aangaait, ik denk ter nait aan tegen de HEER te zundegen deur nait laanger veur joe te beden. Ik zel joe t goie en t rechte pad wiezen. 24 Ie mouten enkeld de HEER vrezen en hom traauw dainen mit joen haile haart. Denk toch aan dij grode dingen dij hai onder joe doan het. 25 Mor as ie wel kwoad doun, den zel ie en ook joen keunenk, oetreud worden."