Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 11


01Nachas van Ammon trok op en hai belegerde Jabes in Gilead. "Sloet n verbond mit ons," zeden manlu van Jabes tegen hom, "den zel we joe dainstboar wezen." 02"Dat is goud," zee Nachas oet Ammon tegen heur. "Mor op veurwoarde dat ik elk van joe t rechteroog oetsteek. Dizze schaande breng ik over hail Israël." 03"Geef ons zeuven doag tied. Den zel we bodes sturen deur t haile laand van Israël," zeden oldsten van Jabes. "En as ter gainain komt om ons te helpen, zel wie ons aan joe overgeven." 04In Gibea doar Saul woonde, deden bodes heur verhoal aan t volk van stad. Elkenain begunde haard te reren. 05Dou kwam Saul mit baisten van t laand òf. "Woarom reert dat volk zo?" vruig e. Ze vertelden hom wat dij manlu oet Jabes zegd haren. 06Dou Saul dizze woorden heurde kwam gaist van God over hom en hai wer haildaal vergrèld. 07Hai nam n span baisten, haauwde ze in stokken en stuurde dij mit bodes deur t haile laand van Israël en zee, dat mit baisten van elk dij nait achter Saul en Samuël oettrok, t zulfde doan worden zol. Schrik veur de HEER kwam dou over t haile volk en ze trokken oet as ain man. 08Saul luit heur aantreden in Bezek. Der wazzen drijhonderddoezend oet Israël en dattegdoezend oet Juda. 09Tegen bodes dij kommen wazzen, zee men: "Dit mout ie zeggen tegen manlu van Jabes in Gilead: 'Mörgen veur mirreg zel der veur joe verlözzen kommen.'" Dou bodes dat aan manlu van Jabes overbrochten, wazzen ze deurhèn blied. 10 Tegen Nachas zeden ze: "Mörgen zel wie ons aan joe overgeven. Den kin ie mit ons doun wat of joe goud tou liekt." 11 Aanderdoagsmörgens verdailde Saul t volk in drij ofdailens en dij drongen smörgensvroug deur tot midden in t legerkaamp en versluigen Ammonieten veur t haitste van dag. Dij overbleven. werden oet mekoar jagd, zodat ter van heur gain twij bie nkander bleven. 12 Noa ofloop zee t volk tegen Samuël: "Wèl het ter zegd: 'Mout dij Saul keunenk over ons wezen?' Hier mit dij kerels! Den zel we heur doodmoaken!" 13 Mor Saul zee: "Op dizze dag zel gainain doodmoakt worden, want de HEER het Israël vandoag verlözzen brocht." 14 Samuël zee tegen t volk: "Kom, loat wie noar Gilgal goan, den zel we doar t keunenkschop vannijs instellen." 15 t Haile volk ging dou noar Gilgal tou en muik Saul doar keunenk veur God in Gilgal. Ze slachtten doar veur God vree-ovvers. Saul en ale Isrelieten wazzen deurhèn blied.