Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 06


01Dou aark van de HEER zeuven moand in t laand van Filistijnen west haar, 02raipen Filistijnen priesters en woarzeggers. "Wat mout wie mit aark van de HEER?" vruigen ze. "Zeg ons, op wat veur menaaier wie hom weer op stee kriegen." 03"As ie aark van Israël zien God weeromsturen," gavven ze as antwoord, "den nait mor zo. Ie mouten hom beslist ook schoadevergouden geven. Den zel ie weer beter worden en zel joe t dudelk worden, woarom hai joe nait mit vree let." 04Ze vruigen: "Wat veur vergouden mout wie hom geven?" "Vief golden swèllen en vief golden moezen," zeden ze, "net zo veul as ter stadsvorsten van Filistijnen binnen. Want aalmoal, ook joen stadsvorsten, hebben te lieden onder zulfde ploag. 05Moak doarom ofbeeldens van joen swèllen en joen moezen dij t laand vernailen. Eer God van Israël doar mit. Meschain dat hai den joe, joen goden en joen laand mit vree let. 06Woarom zol ie net zo dwaars wezen as Egypte en farao? Hebben zai Isrelieten nait votstuurd dou hai heur zien macht vuilen luit?

07Zörg dat der n nije woagen komt en twij koien, doar kaalver nog bie lopen en dij nog nooit aanspand west hebben. Span dij koien veur woagen, mor hoal kaalver der bie weg, en breng dij onder dak. 08Krieg den aark van de HEER en zet hom op woagen. Leg dat goldgoud dat ie hom as vergouden mitgeven, in n kistje der noast. Stuur aark den weg. Loat hom votgoan. 09En denk ter om: as hai kaant oet gaait van zien aigen laand, noar Bet-Semes tou, den is hai t dij dizze ramp over ons brocht het. Mor zo nait, den wait wie, dat t nait van hom komt, mor dat t touvaal west het." 10 Dat deden dij lu. Ze kregen twij koien dij kaalver haren, spanden heur veur woagen en kaalver brochten zai onder dak. 11 Dou zetten ze aark van de HEER op woagen en t kistje mit golden moezen en noamoakte swèllen van gold ook. 12 Koien gingen liek op Bet-Semes òf. Aal toetend bleven ze op t zulfde pad, zunder noar rechts of links òf te wieken, mit stadsvorsten van Filistijnen achter heur aan, tot grèns van Bet-Semes aan tou.

13 In Bet-Semes wazzen ze aan t waait zichten in t daal. Dou ze opkeken zagen ze aark. Zai wazzen blied dat ze hom zagen. 14 Woagen ree t laand van Josua oet Bet-Semes op. Doar bleef e stoan. Doar lag n dikke stain. Ze haauwden woagen in branholt en ovverden koien aan de HEER. 15 Levieten zetten aark van de HEER en t kistje mit goldgoud dat ter bie ston, der òf en zetten dij op dij grode stain. Op dij dag ovverden lu van Bet-Semes brandovvers en slachtovvers aan de HEER. 16 Dou de vief stadsvorsten van Filistijnen dat zain haren, gingen ze weerom noar Ekron tou, dij zulfde dag nog. 17 Dit binnen golden swèllen dij Filistijnen de HEER as vergouden geven hebben: veur Asdod ain, veur Gaza ain, veur Askelon ain, veur Gat ain, en veur Ekron ain. 18 Der wazzen net zo veul golden moezen as der steden van Filistijnen wazzen. Verstaarkte steden noamelk, van de vief stadsvorsten, mit dörpen dij der om tou laggen. Aan dizze dag tou is grode stain doar zai aark van de HEER hènzet haren, op t laand van Josua oet Bet-Semes, doar nog getuge van.

19 De HEER sluig mensken in Bet-Semes, omdat ze aark van de HEER bekeken haren. Seuventeg man sluig hai dood, dat is fiefteg op elke doezend. En t volk ging in raauw omdat de HEER n grode slachten onder heur aanricht haar. 20 Ze zeden: "Wèl kin der standholden veur de HEER, dizze haailege God? Bie ons mout aark vot. Mor woarhèn?" 21 Ze stuurden bodes noar bewoners van Kirjat-Jearim tou mit bosschop: "Filistijnen hebben aark van de HEER weerombrocht. Kom hier heer en neem hom mit noar joe tou."