Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 05


01Filistijnen haren aark van God mitnomen en van Eben-Haëzer wazzen ze der mit noar Asdod goan. 02Filistijnen nammen dou aark van God en brochten hom in tempel van Dagon. Zai zetten hom noast Dagon hèn. 03Aanderdoagsmörgens zagen lu oet Asdod dat Dagon veurover op grond valen was veur aark van de HEER. Ze pakten Dagon op en zetten hom weer op zien stee. 04Aanderdoags stonden ze vroug op. En wat zagen ze? Dagon was weer veurover op grond valen, veur aark van de HEER. Kop en baaide handen wazzen ofbroken en laggen op drumpel. Der was nait veul van hom overbleven. 05Doarom stappen priesters van Dagon en elk dij tempel van Dagon inkomt, aan distied tou nait op drumpel van Dagon in Asdod. 06De HEER muik t lu oet Asdod slim stoer en hai brochde heur oetstuur. Hai taaisterde heur in Asdod en kontrainen mit swèllen. 07Dou manlu van Asdod zagen dat t ter zo veurston, zeden ze: "Aark van Israël zien God kin nait bie ons blieven, want zien macht is tegen ons en tegen ons god Dagon." 08Doarom luiten ze ale stadsvorsten van Filistijnen bie zok kommen en zeden: "Wat mout wie doun mit aark van God van Israël?" "Aark van Israël zien God? Noar Gat ter mit!" zeden ze. En ze brochten aark doar hèn. 09Dou ze hom doar hènbrocht haren, brochde de HEER stad in grode konsternoatsie. Hai muik t stadsvolk zaik van klaain tou groot, ze kwammen onder swèllen te zitten. 10 Doarom stuurden ze aark van God noar Ekron tou. Mor aark van God was nog nait in Ekron, of t volk van Ekron kluig: "Brengen ze ons hier aark van Israël zien God om ons en ons volk om haals te brengen?" 11 Dou luiten ze weer ale stadsvorsten van Filistijnen bie zok kommen en ze zeden: "Stuur aark van Israël zien God weerom en breng hom weer op stee, dat hai ons en ons volk nait ombrengt." Ze haren ja in haile stad doodschrik kregen. De HEER muik t heur slim stoer. 12 Mensken dij nait sturven wazzen, haren swèllen kregen en in haile stad steeg hulpgeroup noar hemel omhoog.