Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 02


01en Hanna beedde: "Mien haart verheugt zok in de HEER,
mien macht is groot in de HEER.
Ik dou mien mond wiedopen tegen mien vijanden,
zo blied bin ik mit joen hulp.

02Gainain is zo haaileg as de HEER, boeten joe is ter ja gainent,
der is gain rots zo as ons God.

03Proat nait aaltied zo verwoand, hol op mit bretoale proat,
de HEER is ja n God dij ales wait,
deur hom wordt t doun en loaten van mensken wogen.

04De staarke zien boog is broken, mor dij wankelt krigt nije kracht,

05dij zok zat eten konden, mouten om daghuur, en dij honger leden, huiven nait meer in schrip.
Dij gain kinder kriegen kon, krigt zeuven,
dij veul kinder haar, verkwient.

06De HEER moakt dood en moakt weer leventeg, hai brengt noar de onderwereld
en hai let omhoog kommen.

07De HEER is t dij aarm en riek moakt, hai vernedert, mor verhoogt ook.

08Oet stof dut hai de swakke opstoan, oet sliek verhoogt hai de behuiftege
om hom tussen vernoame lu te zetten.
Hai let hom n ereploats toukommen,
fonnementen van eerde, binnen de HEER zienent ja,
doar het hai wereld op hènzet.

09Vouten van zien vromen bewoart hai, mor goddelozen kommen om in t duustern,
want nait deur aigen kracht is n mensk staark.

10 Dij zok mit de HEER meten wil, wordt broken, over hom let de HEER dunder rollen.
De HEER oordailt wereld tot in zien verste oethouken,
mor hai geft macht aan zien keunenk.
Hai verhoogt t aanzain van zien gezaalfde."


11 Elkana ging weer noar hoes tou, noar Rama, mor jong bleef om de HEER te dainen. Hai ston onder priester Eli zien touzicht.

12 Eli zien zeuns wazzen deugennaiten. 13 Zai trokken zok niks van de HEER aan en steurden zok nait aan t recht van priesters tegenover t volk. As ter ain n slachtovver brochde, kwam ieder bòt as vlaais aan kook was, priester zien knecht mit n drijtaande vörk in haand. 14 Den stook hai dij in pot, paan, kedel of kookpot en aal wat mit vörk omhoog kwam, kreeg priester veur zokzulm. Zo deden ze dat bie ale Isrelieten dij doar in Silo kwammen. 15 Alderdeegs nog veur zai t vet in rook opgoan luiten, kwam priester zien knecht der over tou en zee tegen man, dij aan t ovvern was: "Geef eerst vlaais veur priester om te broaden, want kookt vlaais nemt hai nait van joe aan. Enkeld raauw." 16 En as dij man zee: "Eerst mout t vet in rook opgoan, pak den mor zo veul as ie hebben willen," den zee hai: "Geef votdoalek hier, of ik pak die t mit geweld òf!" 17 Veur de HEER was dit n hail grode zunde van dij jongkerels, want mensken gingen t ovver aan de HEER minachten.

18 Samuël was in dainst van de HEER. Jong haar n linnen klaid aan. 19 Zien moeke muik hom elk joar n jaske en dij nam ze veur hom mit as ze mit heur man kwam om t joarliekse ovver te brengen. 20 Den zegende Eli Elkana en zien vraauw en zee: "Dat de HEER joe noageslacht geven mag van dizze vraauw in stee van t jonkje dij aan de HEER ofstoan is." Den gingen ze noar hoes tou. 21 De HEER dochde om Hanna. Zai kwam in verwachten en kreeg nog drij jonges en twij wichter. Mor jonge Samuël gruide op bie de HEER.

22 Eli was al hail old. Dou e heurde wat zien zeuns ale Isrelieten aandeden, dat zai slaipen bie vraauwen dij dainden bie ingang van tènt van soamenkomst, 23 zee e tegen heur: "Wat heb ie ommaans, dat elkenain mie schandoalege dingen over joe vertelt? 24 Nee jonges, t is nait zo best, dat ik heuren mout dat ie t volk van de HEER tou overtreden brengen. 25 As de aine mensk zok tegenover aander misdragt, den komt God tussenbaaident. Mor as n mensk zok tegen de HEER misdragt, wèl mout den tussenbaaident kommen?" Mor zai wollen nait lustern noar wat of heur voader zee. Want veur de HEER ston heur dood vaast. 26 Ondertussen kwam de jonge Samuël bie t opgruien, nait allain bie de HEER, mor ook bie de mensken in de gunst.

27 Dou kwam der n man van God bie Eli en zee tegen hom: "Dit zegt de HEER: 'Heb ik mie nait bekendmoakt aan joen veurgeslacht, dou dat nog in Egypte aan farao onderheureg was? 28 Ik heb joen stamvoader veur mie oetverkoren oet ale stammen van Israël om as priester mien altoar op te goan om wierook te branden en om veur mien aangezicht n priesterklaid te droagen. En ik heb joen femilie ale ovvers van Isrelieten in handen geven. 29 Woarom veracht ie mien slachtovvers en aander goaven dij ik veurschreven heb in mien hoes? En woarom heb ie meer op mit joen kinder as mit mie? Ie eten joe dik mit t beste van ovvers van mien volk Israël. 30 Doarom zegt de HEER, de God van Israël: Ik heb aaltied dudelk zegd dat ie en joen haile femilie mie aaltied dainen zellen. Mor nou zegt de HEER: Gain sproake van! Ik eer dij mie eren, mor dij mie verachten worden veracht. 31 Der zel n tied kommen, dat ik joe en joen hoes in de kracht van t levent breken zel, dat ter gainain old worden zel in joen geslacht. 32 Ie zellen ofgunsteg kieken noar ale goie dingen dij hai veur Israël dut, mor in joen femilie zel nooit ain old worden. 33 Mor ain van joe zel ik nait van mien altoar weren: dat is veur joe den nait om aan te zain. t Zel aan joe vreten. Mor de aandern dij oet joen femilie stammen, zellen in de kracht van heur levent staarven. 34 n Taiken doarvan veur joe is, wat joen baaide zeuns Chofni en Pinechas overkommen zel. Op aigenste dag zellen ze baaident oet tied kommen. 35 En ik zel mie n priester aanstellen, dij dut wat noar mien haart en mien gaist is. Ik zel hom n hoes baauwen, den kin hai aal zien doagen in dainst stoan van mien gezaalfde. 36 En dij der den nog over is van joen femilie, dij zel kommen, zok veur hom deelboegen veur n zulverstokje of n stok brood en hai zel zeggen: 'Geef mie wat priesterwaark bie joe te doun, dat ik n stokje brood te eten heb.'"