Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 28


01David raip ale laaiders van Israël in Jeruzalem bie nkander: de stamoldsten, de hoofden van keunenklieke dainsten, de overstes over doezend man, de overstes over honderd man, de beheerders van ale bezittens en t vij van de keunenk en van zien zeuns, aal t personeel van de hofdainst, de helden en ale aander hoge lu. 02Dou ging keunenk David stoan en zee: "Volk, mien volk, luster noar mie! Ik was van plan n hoes te baauwen as vaast stee veur de verbondskist van de HEER en as voutenbaank veur ons God. Ik haar al wat in t veuren waarkt veur t timmern. 03Mor God zee tegen mie: 'Doe magst veur mien noam gain hoes baauwen, want doe bist n soldoat en doe hest bloud vergoten.' 04Toch het de HEER, de God van Israël, mie nou net oetkozen oet mien haile femilie om veur aaltied keunenk over Israël te wezen. Hai koos Juda as laaider en oet de stam Juda koos hai mien voaders femilie en oet de zeuns van mien voader het hai mie oetkozen om keunenk te moaken over hail Israël. 05De HEER het mie verschaaiden zeuns geven en van aal dijent het hai Salomo oetkozen om op de keunenklieke troon van de HEER over Israël te regaaiern. 06Hai zee tegen mie: 'Dien zeun Salomo, dij zel mien hoes baauwen mit ale roemtes doaromtou. Ik heb hom ja veur mie oetkozen as mien zeun en ik zel veur hom n voader wezen. 07As hai zok steevaast aan mien geboden en regels holdt, zo as op t heden, den zel ik zien keunenkschop veur aiweg bevestegen.' 08Doarom zeg ik joe, woar hail Israël, de gemainte van de HEER, bie is en woar ons God noar lustert, hol joe aan ale geboden van de HEER, joen God, stel joe doar op in, zodat ie dit goie laand in aigendom hebben maggen en as aarvenis veur aiweg aan joen kinder noaloaten kinnen. 09En doe, Salomo, mien zeun, wait wèl de God van dien voader is; dain hom mit dien haile wezen en geef die deraan over. De HEER onderzöcht ale haarten en wait wat ter in n menskenverstand omgaait. Astoe noar hom op zuik gaaist, den zelst hom ook vinden; mor astoe niks mit hom te doun hebben wilst, den zel hai die veur aaltied versteuten. 10 Hol hier rekenschop mit: de HEER het die oetkozen om n hoes te zetten dat veur hom zien haailege tempel wezen zel. Kop in t èn en aan t waark!" 11 Dou langde David aan zien zeun Salomo bestek en baauwtaikens over van de tempelveurhal mit ale roemtes doaromtou, mit schatkoamers, bovenzoalen, binnenkoamers en de zoal veur t verzoendeksel. 12 Wieder gaf hai hom taikens veur ales wat hai der bie bedocht haar veur de tempelhoven van t hoes van de HEER en ale zoalen doaromtou, de schatkoamers van t hoes van God en de schatkoamers veur de wijgeschenken. 13 Doarbie liesten veur de indailens van t waark van de priesters en Levieten, veur aal t dainstwaark in t hoes van de HEER en veur aal t raif dat doarveur neudeg was. 14 Veur aal t schuddelgoud en aal t aander raif dat veur elke dainst apaart neudeg was, gaf hai sekuur t gewicht in gold en zulver op: 15 t gewicht aan gold veur de golden kandeloars mit heur lampen en t gewicht aan zulver veur de zulvern kandeloars mit heur lampen; dat gewicht hong der van òf woar ze veur bruukt werden. 16 Wieder t gewicht aan gold veur elk van de toavels veur t ovverbrood en t gewicht aan zulver veur de zulvern toavels; 17 t gewicht aan zuver gold veur de vörken, veur de ovverschuddels en de kannen, en t gewicht aan gold veur elk van de golden bekers en aan zulver veur elk van de zulvern bekers; 18 wieder t gewicht aan zuver gold veur t wierookaltoar en t gewicht aan gold veur t moaken van de woagen en van de cherubs dij heur vleugels oetspraaiden om de aark van t verbond òf te schaarmen. 19 "Dat staait aalmoal in t geschrift dat ik van de HEER kregen heb en woarin hai mie aanwiezens geven het, hou of t plan oetvoerd worden mout." 20 Dou zee David tegen zien zeun Salomo: "Wees staark en heb keroazie, aan t waark! Wees nait benaauwd en loat die gain schrik aanjoagen! Want de HEER, mien God, is ja bie die. Hai lopt nait bie die vot. Hai let die nait in steek, veur dastoe kloar bist mit aal t waark veur de dainst in t hoes van de HEER. 21 De ofdailens van priesters en Levieten stoan kloar veur aal t waark in t hoes van God. Veur ale soorten waark kinstoe reken op vaklu dij die oet vrije wil helpen willen. Ook t haile volk en zien laaiders willen die geern helpen bie aal wat ter te doun is."