Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 20


01In t veujoar, in tied dat keunenks wènd wazzen weer op oorlogspad te goan, rukte Joäb mit zien leger oet. Hai verrinnewaaierde t laand van de Ammonieten en belegerde Rabba. David was in Jeruzalem achterbleven. Joäb veroverde Rabba en muik dij stad mit de grond liek 02David pakte heur keunenk zien kroon van kop òf en vernam dat dij wel n talent aan zuver gold woog; der zat ook nog n kostboare edelstain in. David druig dij kroon in t vervolg zulm. Hai sleepte ook nog hail wat roofgoud tou dij stad oet. 03Hai luit bewoners van de stad noar boeten brengen en heur in stokken zoagen mit stainzoagen, en mit iesdern houwailen en heksebielen kepothaauwen. Dat dee David mit ale aander steden van de Ammonieten. Dou ging David mit zien volk weerom noar Jeruzalem. 04n Zet loater was ter bie Gezer sloagerij mit de Filistijnen. Doar sluig Sibbechai oet Chusa Sippai dood, ain van de Refaïeten. Dij mozzen zok dou wonnen geven. 05Ook was ter vechterij mit de Filistijnen, woarbie Elchanan, n zeun van Jaïr, Lachmi versluig, dij n bruier van Goliat oet Gat was. Schaft van Lachmi zien speer was zo dik as n weversboom. 06Weer loater was ter sloagerij bie Gat. Doar was n reus van n kerel mit aan elke haand zès vingers en aan elke vout zès tonen, mitnkander vaaierntwinneg vingers en tonen. Hai was ook n Refaïet. 07Hai haar de gugel mit de Isrelieten, mor Jonatan, n zeun van David zien bruier Sima, sluig hom dood. 08Aal dijent wazzen Refaïeten oet Gat; ze binnen om haals brocht deur David en zien soldoaten.