Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 17


01Dou David zien hoes betrokken haar, zien aigen pelaais, zee hai tegen Natan, de profeet: "Kiek, ik woon nou in n hoes van cederholt, mor de aark van t verbond mit de HEER staait nog onder tèntklaiden." 02"Dou mor gerust wat ie in t zin hebben," zee Natan weerom, "God is ja mit joe!" 03Mor dij aigenste naacht nog richtte God zok tegen Natan: 04"Zeg tegen David, mien knecht: 'Dit zegt de HEER: Doe most gain hoes veur mie baauwen om in te wonen. 05Van dag òf aan dat ik Isrelieten tou Egypte oet voerd heb tot vandoag aan tou, heb ik nooit in n hoes woond. Ik heb ja aaltied mit n tènt of tabbernoakel van t aine stee noar t aandere swurven. 06Heb ik wel ooit in aal dij tied dat ik mit Israël optrok, tegen ain van de rechters, dij ik aansteld haar om mien volk te laaiden, zegd: 'Woarom zet ie gain hoes van cederholt veur mie?' 07Doarom mostoe tegen mien knecht David zeggen: 'Dit zegt de HEER van de legermachten: Ik heb die van t veld ofhoald achter de schoapen heer, om die keunenk te moaken over mien volk Israël. 08Ik heb overaal mit die west, woarstoe ook hèngingst. Van dien vijanden heb ik niks overloaten. Ik heb die n noam geven maank de grootheden van de wereld. 09Veur mien volk Israël heb ik n stee oetzöcht en hom doarhèn poot, zodat e doar wonen kin. Hai huift nou ook nait meer benaauwd te wezen veur misdoadeg volk dat dij hom verdrokken zel zo as in vrouger tied, 10 dou ik rechters aanstelde over mien volk Israël. Dien vijanden heb ik veur die op knijen brocht. Doarom zeg ik die: de HEER zel veur die n hoes baauwen. 11 Aan t èn van dien levent, as t zo wied is dastoe oet tied kommen zelst, zel ik ain van dien zeuns as dien opvolger aanwiezen en ik zel zien keunenklieke macht in stand holden. 12 Dij zel n hoes veur mie baauwen en ik zel zörgen dat zien troon vaststaait veur aaid. 13 Ik zel n voader veur hom wezen en hai veur mie n zeun, ik zel mien haand nait van hom oftrekken, zo as ik bie dien veurganger doan heb. 14 Ik zel hom veur vaast in mien hoes en in mien keunenkriek aanstellen; zien troon zel veur aaltied vaststoan.'" 15 Natan brochde dizze woorden en dit dreumgezicht sekuur aan David over. 16 Dou ging keunenk David in tabbernoakel en ging veur de HEER op knijen: "Wèl bin ik den wel, HEER, wat is mien femilie den, dat ie mie tot zo wied brocht hebben? 17 En dat von ie nog nait genog, mien God, ook over toukomst van mien keunenkshoes heb ie touzeggens doan. Ie hebben mie oetkozen, HEER God, veur de hoogste plek maank de mensken. 18 Wat mout ik nou nog zeggen over zoveul eerbewies? Ie kennen joen knecht toch? 19 Aal dizze grode dingen heb ie doan, HEER, terwille van joen knecht en volgens joen aigen plan, en ook zo bekendmoakt. 20 Der is gainain zo groot as ie, HEER, der is gain aander God as ie; dat heb wie ja aaltied heurd. 21 Welk volk kin op tegen joen volk Israël? t Is t ainegste volk op wereld woar ie veur opkwammen om t te bevrijden en doarvan joen aigen volk te moaken. Ie hebben dou n geweldege noam kregen deur joen grode en angstaanjoagende doaden.. Aander volken heb ie votjagd terwille van joen volk dat ie oet Egypte bevrijd hebben. 22 Ie hebben van t volk Israël veur aiweg joen aigen volk moakt en ie, HEER, binnen heur God worden. 23 Nou den, HEER, loat dij touzeggens dij ie doan hebben over mie en mien hoes, toch veur aaltied gelden. Dou wat ie touzegd hebben. 24 Den zel joen noam betraauwboar wezen, den zel ie veur aiweg n grode noam hebben en men zel zeggen: 'De HEER van t hemelse leger is Israël zien God. Hai is de God van Israël,' en den zel t keunenkshoes van David onder joen ogen aiweg bestoan. 25 Want ie, mien God, ie hebben mie, joen knecht, waiten loaten dat ie mie n hoes baauwen zollen; doarom heb ik moud vonden om tegen joe te beden. 26 Doarom, HEER, ie allain binnen God; ie hebben aal dij mooie dingen over mie touzegd. 27 t Het joe goud ducht om t hoes van mie, joen knecht, te zegen, zodat dit aaltied onder joen ogen bestoan blift. Ie, HEER, hebben t ja zegend en doarom zel t veur aiweg zegend wezen."